21. november 2022
Start- og slutdato: 21. november 2022 - 6. januar 2023
Sted: Online