GSK online

GSK er for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 

På Niels Brock tilbyder vi gymnasiale suppleringskurser (GSK) som online fjernundervisning. At læse et fag online er fleksibelt og kan tilpasses dine individuelle behov, men det kræver stor selvdisciplin og kontinuerlig aktivitet i vores digitale klasserum. Vælg om det skal være online, når du har fundet dit fag via linket til højre.

 

NielsBrock_2018-01-1810797.jpg

Om GSK

Gymnasial supplering (GSK) er løsningen, hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag eller tage et fag på et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på ønskeuddannelsen.  For at blive optaget på et suppleringsfag skal du have en gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Du kan søge ind, hvis du har afsluttet fx STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU eller en erhvervsuddannelse. Undervisningen på GSK er gratis, hvis du begynder dit suppleringskursus senest den 1. oktober 2 år efter, den adgangsgivende eksamen er afsluttet.  

Praktiske oplysninger

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning i Niels Brocks lokaler på Nørre Voldgade 34.   

GSK online er tilrettelagt, så du får mulighed for at lære gennem en variation af digitale øvelser, webinarer og digitalt undervisningsmateriale. Det er fleksibelt planlagt med en blanding af online fjernundervisning og mulighed for undervisning og vejledning i Niels Brocks lokaler i København. Derudover vil der ugentligt være mulighed for at møde ind til lektiecaféer i matematik.   

Onlineundervisning er lige så tidskrævende som almindelig undervisning, så du skal regne med at bruge omkring 20 timer ugentligt på kurset – lidt afhængigt af, hvordan kurset er planlagt og dine forudsætninger. På samme måde som der på vores fremmødekurser er krav om studieaktivitet, er der på online-kurserne krav om digital studieaktivitet i form af opgaveafleveringer, følge med på kursusplatformen etc. 

Alle, der har en gymnasial eller erhvervsuddannelse og mangler et fag eller et niveau, eller som skal forbedre sine karakterer for at blive optaget på en konkret videregående uddannelse, kan søge.

SU

Bemærk at  GSK onlinekurser ikke er SU-berettigede. Hvjs du leder efter et SU-berettiget GSK-kursus, skal du kigge på vores GSK-kurser, som udbydes på Nørre Voldgade 34. Du kan søge SU til suppleringsfag, hvis du læser minimum 16 timer om ugen. På Niels Brock afholder vi lektioner 45 minutters varighed.  

Ungdomskort  

Du kan få  ungdomskort i den periode, du er indskrevet på GSK, det vil sige den periode, du er godkendt til SU. Vær opmærksom på, at hvis du bliver sent indskrevet på et kortvarigt suppleringskursus, kan det være svært at nå at få et ungdomskort, fordi der er ca. 14 dages leveringstid, og fordi kortet ikke kan være på mindre end 30 dage.  

Kontakt

Studievejleder
Judith Thomsen Studievejleder

Telefon: 33 41 92 36 E-mail: jut@brock.dk