GSK online

GSK er for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 

Har du brug for gymnasial supplering for at komme ind på din drømmeuddannelse? På GSK Online kan du læse et eller flere fag hjemmefra, hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Forløbet er 100 % online - en fleksibel og let måde at blive klar til en videregående uddannelse på, uanset om du skal forbedre dine karakterer eller tage fag på et højere niveau for at imødekomme adgangskravene til den uddannelse, du søger. GSK Online er oplagt for dig, hvis du samtidig skal passe et arbejde, eller har lang transporttid til Niels Brock i København.

 

Niels_Brock_Voksen1578.jpg
Hvad er online undervisning på GSK?

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Vores online undervisning er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock

Se onlinekurser

Business, finans og matematik - JTP.jpg
Du kan også læse i København

Ved du allerede, at du vil læse et GSK fag, men vil du hellere følge undervisningen sammen med andre i et klasselokale, så kan du finde det fag, du leder efter på denne side. Der foregår undervisningen centralt i København.

Praktiske oplysninger

Gymnasial suppleringskursus (GSK) er for dig, der har brug for at forbedre karakteren i et fag eller tage et fag på et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på ønskeuddannelsen.  For at blive optaget på et suppleringsfag, skal du have en gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Du kan søge ind, hvis du har afsluttet fx STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU eller en erhvervsuddannelse. Undervisningen på GSK er gratis, hvis du begynder dit suppleringskursus senest den 1. oktober andet år efter, den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Læs mere her.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning i Niels Brocks lokaler på Nørre Voldgade 34.   

Vores onlinekurser er tilrettelagt, så du får mulighed for at lære gennem en variation af digitale øvelser, webinarer og digitalt undervisningsmateriale. Der er en høj grad af fleksibilitet og mulighed for støtte med en blanding af online fjernundervisning og mulighed for undervisning og vejledning i Niels Brocks lokaler i København. Derudover vil der op mod eksamen ugentligt være mulighed for at benytte lektiecaféer i matematik.   

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online. Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk, aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv. – mindst hver syvende dag. At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Onlineundervisningen er lige så tidskrævende som almindelig undervisning, så du skal regne med at bruge omkring 20 timer ugentligt på kurset – lidt afhængigt af, hvordan kurset er planlagt og dine forudsætninger.

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen. GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker. Derfor er det vigtigt, at du meddeler Niels Brock, hvis du i en kortere periode ikke kan være studieaktiv, eller hvis du ikke ønsker at tage kurset alligevel.

Adgangskrav

Alle, der har en gymnasial eller erhvervsuddannelse og mangler et fag eller et niveau, eller som skal forbedre sine karakterer for at blive optaget på en konkret videregående uddannelse, kan søge.

SU

Bemærk at  GSK onlinekurser ikke er SU-berettigede. Hvis du leder efter et SU-berettiget GSK-kursus, skal du kigge på vores fysiske GSK-kurser.

Selvom du er onlineelev på Niels Brock, er du stadig underlagt Niels Brocks studie- og ordensregler. 

Der er krav om studieaktivitet, således at manglende overholdelse af mødepligt og aflevering af obligatorisk skriftligt arbejde, kan medføre udmeldelse.

Som udgangspunkt følges studie- og ordensregler gældende for gymnasieområdet, dog tilpasset GSK typiske korte forløb.

Du finder Niels Brocks studie- og ordensregler for GSK her: Studie- og ordensregler

Vi skal gøre dig opmærksom på, at du skal bruge en bærbar pc eller Mac for at kunne gennemføre undervisningen på Niels Brock, samt have mulighed for at installere office pakken (leveres af Niels Brock når du starter. 

De mundtlige og skriftlige eksamener afholdes efter undervisningen er afsluttet. Når du tilmelder dig et GSK fag her, kan du se, i hvilke måneder, der er eksamen. 

SPS

På GSK online kan du søge den samme støtte, som du kender fra gymnasiet.

Det er vigtigt, at du søger så tidligt som muligt gerne ved tilmeldingen med den eventuelle fornødne dokumentation. Dette af hensyn til ekspeditionstiden i forhold til de ofte korte GSK forløb.

Kontakt

Studievejleder
Judith Thomsen Studievejleder

Telefon: 33 41 92 36 E-mail: jut@brock.dk