Dansk A

som onlineundervisning

På dette dansk A enkeltfag kan du læse dansk A op på bare 4 måneder som fjernundervisning. Her beskæftiger vi os blandt andet med tekstanalyse, -produktion og arbejder kreativt med forskellige typer litteratur og medier. 

Dansk A er et GSK enkeltfag, der åbner mange døre. Et bestået dansk A er obligatorisk til videregående universitetsuddannelser og grundlæggende for at kunne udvikle sine skriftlige og mundtlige udtryksfærdigheder. Med dansk på a-niveau bliver du blandt andet kvalificeret til at søge ind på en lang række videregående uddannelser som arkitektur, filosofi, erhvervsøkonomi, jura og medievidenskab. 

Inno_pige_tavle_blaa.jpg
Om faget

Dansk A er et fag, der gennem tekstanalyse og tekstproduktion udvikler din kreative og kritiske sans for sprog, litteratur og medier. Dine analytiske evner får du brugt gennem næranalyse af alt fra sværmerisk romantisk litteratur til moderne reklamekampagner. Gennem mundtlig og skriftlig tekstproduktion i onlineundervisningen øver du dig i kreativ og kritisk brug af dansk sprog, litteratur, medier, så du kan udtrykke dig nuanceret og argumenterende både mundtligt og skriftligt. Hhx-dansk er også kendetegnet ved at inddrage erhvervsfaglige og merkantile vinkler i undervisningen. 

Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i hhx bekendtgørelsen her. 

GSK - Dansk B-A - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • Ej SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse, EUX 1. del eller en erhvervsuddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her.

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse statskundskab på KU, som har dansk A som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget, hvis du har gennemført dansk B eller tilsvarende. Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (dansk B), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen.

Dansk A afsluttes med både en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Den skriftlige eksamenstermin kan du se ved tilmelding.

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. Som GSK onlinekursist betyder det, at du skal være jævnligt aktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer. Mangel på studieaktivitet og opgaveaflevering vil kunne medføre udmeldelse fra kurset og manglende mulighed for at gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

SU

Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede.