Dansk A

som onlineundervisning

Dansk A er et GSK enkeltfag, der åbner mange døre. Med dansk på a-niveau bliver du blandt andet kvalificeret til at søge ind på en lang række videregående uddannelser som arkitektur, filosofi, erhvervsøkonomi, jura og medievidenskab. På Niels Brock kan du læse dansk A op på bare 4 måneder - enten i København eller som fjernundervisning. Her beskæftiger vi os blandt andet med tekstanalyse, -produktion og arbejder kreativt med forskellige typer litteratur og medier.

Inno_pige_tavle_blaa.jpg
Om faget

Dansk A er et fag, der gennem tekstanalyse og tekstproduktion udvikler din kreative og kritiske sans for sprog, litteratur og medier. Dine analytiske evner får du brugt gennem næranalyse af alt fra sværmerisk romantisk litteratur til moderne reklamekampagner. Gennem mundtlig og skriftlig tekstproduktion øver du dig i kreativ og kritisk brug af dansk sprog, litteratur, medier, så du kan udtrykke dig nuanceret og argumenterende både mundtligt og skriftligt.

Hhx-dansk er kendetegnet ved også at inddrage erhvervsfaglige og merkantile vinkler i undervisningen.

Et bestået dansk A er obligatorisk til videregående universitetsuddannelser og grundlæggende for at kunne udvikle sine skriftlige og mundtlige udtryksfærdigheder.

Kurset udbydes i København eller som fjernundervisning og kan læses af både GSK-kursister. 

Dansk B til A

Start- og slutdato: 25. januar 2021 - 12. maj 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: Fra d. 20. maj 2021 til d. 11. juni 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Online
  • Ej SU-berettiget
  • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 20. maj 2021 til 11. juni 2021.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 21. maj 2021, kl. 9.00-14.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse, EUX 1. del eller en erhvervsuddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her.

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse statskundskab på KU, som har dansk A som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget, hvis du har gennemført dansk B eller tilsvarende. Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (dansk B), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen.

Dansk A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Til den mundtlige eksamen trækker du et spørgsmål med en eller flere ukendte tekster, som er tilknyttet de forløb, du har været igennem. Den skriftlige eksamen er en eksamen i kendte genrer, men med udgangspunkt i ukendte tekster. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. Den skriftlige eksamensdato kan du se ved tilmelding.

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. Som GSK onlinekursist betyder det, at du skal være jævnligt aktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer. Mangel på studieaktivitet og opgaveaflevering vil kunne medføre udmeldelse fra kurset og manglende mulighed for at gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

SU

Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede.