Engelsk C

Engelsk på C niveau er det laveste gymnasiale niveau. På engelsk C kommer du til at beskæftige dig dels med det engelske sprog, men også med de kulturer verden over, hvor man har engelsk som modersmål. På faget lærer du at føre samtaler på engelsk, og får en basal læsefærdighed på engelsk og en grundlæggende færdighed i at analysere det, du læser. Her tilmelder du dig faget engelsk C som onlineundervisning. 

Niels_Brock_22okt_198907.jpg
Om faget

Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HF bekendtgørelsen her.