Samfundsfag B

som onlineundervisning

Samfundsfag B som onlineundervisning giver indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser og du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i STX bekendtgørelsen her. 

GSK - Samfundsfag C-B - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. november 2021 kl. 00:00
  • Ej SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse medicin på KU, som har samfundsfag som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på Samfundsfag B, hvis du har gennemført Samfundsfag C.  Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau, kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Samfundsfag B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. Som GSK onlinekursist betyder det, at du skal være jævnligt aktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer. Mangel på studieaktivitet og opgaveaflevering vil kunne medføre udmeldelse fra kurset og manglende mulighed for at gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.