Virksomhedsøkonomi B

som onlineundervisning

På vores online GSK kursus virksomhedsøkonomi B beskæftiger du dig med erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Virksomhedsøkonomi B er et vigtigt fag, når du ønsker at tage en videregående økonomisk uddannelse. Indholdet af virksomhedsøkonomi på GSK er en spejling af fagets indhold på de økonomiske uddannelser. Faget er studieforberedende, men det er også almendannende. Der arbejdes nemlig med grundlæggende økonomiske tankegange og ræsonnementer, som kan bruges i mange sammenhænge. 

Du kan vælge at læse i København eller som et onlineforløb.  Kurset kan læses af både GSK og SOF-kursister. 

DI_kontor_computer_pige_kigger.jpg
Om faget

Virksomhedsøkonomi er et anvendelsesorienteret fag. Virksomhedens omverden ændrer sig over tid, og derfor ændrer fagets indhold sig også. Der bliver hele tiden udviklet nye teorier og modeller for, hvordan virksomheder bør handle i praksis. Det gør virksomhedsøkonomi til et aktuelt og praksisnært fag, som i høj grad giver konkrete svar på forskellige økonomiske problemstillinger. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her. 

 

GSK - Virk.øko. C-B - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • Ej SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse, EUX 1. del eller en erhvervsuddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her. 

Virksomhedsøkonomi B afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen. Den mundtlige eksamen tager blandt andet udgangspunkt i din PBL (problembaseret opgave), som du skal aflevere på kurset for at kunne gå til eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Den skriftlige eksamenstermin kan du se ved tilmelding.

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. Som GSK onlinekursist betyder det, at du skal være jævnligt aktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer. Mangel på studieaktivitet og opgaveaflevering vil kunne medføre udmeldelse fra kurset og manglende mulighed for at gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden. 

SU

Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede.