COOKIEPOLITIK

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om brug af cookies her

Presse

Niels Brock i pressen.

15. Oktober 2018

Niels Brock udfaser samarbejdet med ACICS

Niels Brock har besluttet at erstatte samarbejdet med akkrediteringsinstituttet ACICS med et udvidet samarbejde med britiske De Montfort University, som har været skolens partner gennem små 25 år. Det sker på baggrund af de udfordringer, som ACICS har haft de seneste to år, blandt andet med at opnå godkendelse som akkrediteringsinstitution hos det amerikanske uddannelsesministerium. Niels Brock har således grundigt overvejet alternative løsninger, og har valgt at samle den strategiske indsats på det internationale område i et forstærket partnerskab med De Montfort University.  

Dagbladet Information har meddelt, at man vil bringe en artikel om Niels Brocks samarbejde med ACICS og de udfordringer, der har været forbundet med akkrediteringen. Vi har fået artiklen til gennemsyn, og desværre indeholder den en række faktuelle fejl, og samtidigt drages der i artiklen en række direkte og indirekte konklusioner, der ikke er retvisende– herunder en faktuel fejlagtig påstand om Niels Brocks økonomi. Vi har gentagne gange påpeget disse faktuelle fejl, men desværre uden held. 

ACICS afgør hvem, de akkrediterer

Det er naturligvis ACICS, der vurderer og akkrediterer de skoler, der søger akkreditering hos dem. Sådan var det også, da Niels Brock i januar 2012 søgte akkreditering hos ACICS.

Efter flere besøg på Niels Brock i foråret og sommeren 2012 med møder med bestyrelse, ledelse og medarbejdere - og grundig analyse af skolens vedtægter, udbud af uddannelser m.m., konkluderede ACICS, at Niels Brock var egnet til akkreditering. Efter yderligere undersøgelser og besøg vurderede ACICS (via deres Council og Review Board), at Niels Brock levede op til alle ACICS´ kriterier, og man tildelte Niels Brock akkrediteringen i 2013.

Den omtale artikel i Dagbladet Information kritiserer Niels Brock for i akkrediteringsprocessen at have tilbageholdt oplysninger om skolens status i henhold til dansk lovgivning. Konkret, at Niels Brock ikke udbyder danske videregående uddannelser. Naturligvis har ACICS i forbindelse med akkrediteringen har haft fuld indsigt i, hvilken slags institution Niels Brock er. Og Information har således allerede i august måned fået tilsendt alt materiale vedr. akkrediteringsansøgningen. Desværre har Informations journalist ikke ønsket at lægge dette materiale til grund for sin artikel.

Ønske om stabilitet og tryghed

De vanskeligheder som ACICS har, og har haft, med at få egen godkendelse på plads, har skabt usikkerhed omkring den ACICS-akkrediterede uddannelse, som Niels Brock har udbudt siden 2015. For at undgå denne usikkerhed fremadrettet, udfases samarbejdet med ACICS, mens partnerskabet med De Montfort University tilsvarende udvides.

Beslutningen om at udfase samarbejdet med ACICS har været undervejs længe, men er fremrykket af ACICS seneste handling, hvor ACICS ønsker at bestemme hvilke danske erhvervsuddannelser Niels Brock kan udbyde, samt ønsker at revurdere grundlaget for Niels Brocks 2013-akkreditering.  

Afviklingen af ACICS og det intensiverede samarbejde med DMU i forening, sikrer gennemførelse på højt niveau af alle påbegyndte studieforløb.

Økonomi

I artiklen i Information angives det fejlagtigt, at indtægterne fra den amerikanske bacheloruddannelse udgør et trecifret millionbeløb, og at overskuddet herfra i 2017 udgjorde 17,3 mio. kroner. Dette er ikke korrekt. Der er forskel på indtægter og omsætning og dækningsbidrag og resultat.  Det har vi forsøgt at forklare journalisten fra Information.

Det korrekte tal (runde tal, 2017):  

Omsætningen        37 mio. kroner

Dækningsbidrag     17 mio. kroner

Resultat                   3 mio. kroner 

Den amerikanske bacheloruddannelse er en 4-årig uddannelse, og optaget i september 2018 er på 30 studerende.  

Anbefalinger fra EVA

EVAs vurderingseksperter vurderer løbende Niels Brocks internationale programmer og har hver gang givet disse den højeste udmærkelse og altså vurderet, at de har et ”Acceptabelt indholdsmæssigt niveau”, som det hedder i den terminologi.

Det, der er angives som kritik i Informations artikel, er EVAs anbefalinger til kvalitetsforbedringer.

I den forbindelse skal det også nævnes, at RUC-professorer aldrig har undervist studerende fra den amerikanske bachelor, som det ellers fremgår i artiklen.  

Yderligere spørgsmål til ovenstående kan stilles til

Esben Buch-Hansen

E-mail: ebh@brock.dk

Telefon: 3341 9100

13. september 2018

De unge vælger Niels Brock som aldrig før:

Niels Brock har i år oplevet en rekordstor stigning i antallet af ansøgere på vores ungdomsuddannelser. På HHX har det resulteret i et øget optag på hele 13% sammenlignet med forrige års resultat.

Stigningen skyldes blandt andet, at de linjer, vi udbyder, er tilpasset samfundets udvikling og efterspørgsel. Vi har derfor åbnet et nyt gymnasium, centralt beliggende ved Nørreport i København. Handelsgymnasiet på Nørre Voldgade huser p.t. 400 elever og har fokus på digitalisering:

”Det digitale område er hele tiden i bevægelse, og det kan virke overvældende, at vi hele tiden skal forholde os til nye platforme og teknologier. Men med digitaliseringen opstår der mange spændende muligheder for både erhvervslivet og vores elever – ikke mindst i en international kontekst. Det skal vi være på forkant med, hvis vi vil fortsætte med at være et af Danmarks mest internationale og innovative handelsgymnasier, siger rektor Dorthe Heide.”

Du kan se læse mere om HHX Nørre Voldgade her:

Og se videoindslaget fra TV 2 Lorry her: