Presse

Nyheder i pressen om Niels Brock.

13. september 2018

De unge vælger Niels Brock som aldrig før:

Niels Brock har i år oplevet en rekordstor stigning i antallet af ansøgere på vores ungdomsuddannelser. På HHX har det resulteret i et øget optag på hele 13% sammenlignet med forrige års resultat.

Stigningen skyldes blandt andet, at de linjer, vi udbyder, er tilpasset samfundets udvikling og efterspørgsel. Vi har derfor åbnet et nyt gymnasium, centralt beliggende ved Nørreport i København. Handelsgymnasiet på Nørre Voldgade huser p.t. 400 elever og har fokus på digitalisering:

”Det digitale område er hele tiden i bevægelse, og det kan virke overvældende, at vi hele tiden skal forholde os til nye platforme og teknologier. Men med digitaliseringen opstår der mange spændende muligheder for både erhvervslivet og vores elever – ikke mindst i en international kontekst. Det skal vi være på forkant med, hvis vi vil fortsætte med at være et af Danmarks mest internationale og innovative handelsgymnasier, siger rektor Dorthe Heide.”

Du kan se læse mere om HHX Nørre Voldgade her:

Og se videoindslaget fra TV 2 Lorry her:

1. september 2018

 Akkrediteringen af Niels Brocks internationale uddannelser

 Dagbladet Information problematiserer i en artikel fra den 3. september akkrediteringsgrundlaget for en af de fire internationale uddannelser, som udbydes på Niels Brock. Akkrediteringsverdenen er en kompleks størrelse, og for at rydde eventuelle misforståelser af vejen har vi her samlet en række fakta om vores akkrediteringsarbejde og de forhold, som Information henviser til i artiklen.

Niels Brocks internationale udsyn

Niels Brock har taget en stor udfordring op ved at etablere internationale uddannelser i Danmark.

Som ”first mover” er det umuligt at undgå fejl. Men det er i Niels Brocks ånd at identificere fejlene, korrigere dem og hele tiden sætte ambitionerne højere. Vi er tilfredse med det, som vi har nået hidtil, og vi er fast besluttede på at fortsætte indsatsen.

Niels Brock har gennem årene opbygget et stort internationalt uddannelsesengagement for at sikre den højeste kvalitet i hele Niels Brocks virksomhed. Dette indebærer også, at Niels Brock tilbyder uddannelser til udenlandske studerende i Danmark.

Niels Brocks elever – danske såvel som internationale – finder typisk beskæftigelse i erhverv, hvor man lever af at handle og samarbejde på det globale marked, og derfor skal de orientere sig i et internationalt perspektiv og kende de vilkår, der gør sig gældende i den store verden.

Hvilke uddannelser tilbyder Niels Brock til internationale studerende i Danmark?

Niels Brock udbyder fire internationale uddannelser i Danmark. Tre i samarbejde med med De Montfort University fra Leicester i UK, og en amerikansk erhvervsrettet bacheloruddannelse, BSc in Business Administration. Sidstnævnte er en forholdsvis ny uddannelse, hvor de første dimittender på denne 4-årige uddannelse først forventes i 2019. (Der er optaget 31 studerende på denne uddannelse i september 2018.)

Disse uddannelser udbydes til udenlandske studerende, der betaler en afgift for at deltage i programmerne.

Undervisningen finder sted i Danmark, som on-shore uddannelseseksport, og afvikles af Niels Brock efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Akkreditering og kvalitetssikring

De programmer, der udbydes i samarbejde med De Montfort University, svarer fuldstændig til de programmer, som universitetet udbyder i Leicester – og som er akkrediteret af UKs Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). Desuden har De Montfort University et internt kvalitetssikringssystem, som aktiviteten på Niels Brock også er underlagt.

Den amerikanske erhvervsrettede bacheloruddannelse, er akkrediteret af Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) i Washington DC, som er anerkendt af Council for Higher Education Accreditation (CHEA) og Department of Education (DoE).

Netop fordi de fire internationale uddannelser er internationale, er de internationalt akkrediteret. I Danmark gennemgår Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) uddannelserne efter reglerne for ”Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner.” Det er et krav, når der  rekrutteres studerende fra lande udenfor EU/EØS. Men EVAs vurderinger er mere end det.  Vurderingerne fra EVA, anvendes proaktivt til løbende at højne kvaliteten. Dette har gennem årene ført til, at Niels Brock har gennemført ændringer og stramninger – også selvom Niels Brock har opnået den højest mulige vurdering hver gang. 

Hvordan fik Niels Brock ACICS-akkrediteringen til den amerikanske bacheloruddannelse?

For at opnå ACICS-akkreditering er det en forudsætning, at man er godkendt udbyder af et eller flere post-gymnasiale programmer af minimum 300 klokketimers varighed. Dvs. uddannelser, hvor det er et optagelseskrav, at man har afsluttet en gymnasial uddannelse. Niels Brock udbyder blandt andet EUS, som er forbeholdt studenter – det er optagelseskravet. ACICS tjekkede indgående Niels Brocks egnethed (eligibility) i juni 2012 og konkluderede, at vi var egnet. Niels Brock igangsatte herefter ansøgningsprocessen, hvorefter vi opnåede akkrediteringen i august 2013.

Niels Brock har genfremsendt dokumentation på EUS-udbudsretten samt genfremsendt materiale i forbindelse med den oprindelige ansøgning, der tydeligt viser, at ACICS har haft fuld indsigt i, hvilken slags institution Niels Brock er. Dette materiale er også tilgået Information.

Er der et problem med den nuværende ACICS-akkreditering?

Overordnet er en ACICS-akkreditering et kvalitetsstempel og vores hjemmel til at udbyde den amerikanske bacheloruddannelse. Der er tale om en (amerikansk) national akkreditering, hvilket ikke nyder helt samme anerkendelse som en (amerikansk) regional. Regionale akkrediteringer er – som det ligger i ordet – regionale, og langt størstedelen af de regionale akkrediteringsbureauer akkrediterer kun uddannelsesinstitutioner inden for regionen.

ACICS daterer sig tilbage til 1912, og er anerkendt af Council for Higher Education Accreditation (CHEA) og Department of Education (DoE). I perioden december 2016 til april 2018 var ACICS ikke anerkendt af DoE, mens CHEA fortsat anerkendte ACICS.

Det er problematisk, hvis ACICS igen mister anerkendelsen fra DoE, fordi netop anerkendelsen fra både DoE og CHEA var afgørende for Niels Brocks valg af akkrediteringsudbyder. ACICS har arbejdet intenst på kvalitetsforbedringer, og DoE har meddelt, at der forventes en afgørelse den 28.september 2018.  

Det, der er vigtigt for Niels Brock er, at vores studerende ikke kommer i klemme. Som nævnt vedrører ACICS akkrediteringen alene den forholdsvis nye amerikanske erhvervsrettede bachelor uddannelse, hvor første gennemløb, som nævnt, forventes i 2019. Vi har naturligvis sikret os, at de studerende kan overflyttes til vores De Montfort programmer - både på bachelor og master niveau.