Information om cookies

Hjemmesiden bruger cookies for at fungere ordenligt, for at huske dine præferencer, til statistik og til marketingformål. Nogle cookies sender data til 3. parter. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om sidens cookies og hvordan du sletter dem så klik videre her.

Presse

Nyheder i pressen om Niels Brock

Historie i medierne om Niels Brocks internationale uddannelser

FAQ om kritik af Niels Brocks internationale uddannelser

 

Hvis du i forbindelse med artiklerne i Information og RUC Paper skulle have spørgsmål omkring vores internationale uddannelser, så kan du sikkert finde svarene her:

Er det korrekt at Niels Brocks internationale uddannelser har været kritiseret af Danmarks Evalueringsinstitut?

EVAs vurderingseksperter er anerkendte professorer fra CBS, AU og SDU, og de har hver gang givet os den højeste udmærkelse og altså vurderet, at vores uddannelser har et ”Acceptabelt indholdsmæssigt niveau”, som det hedder i den terminologi. Vi kan således ikke genkende, at Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) skulle forholde sig kritisk til vores internationale uddannelser. Vi har gennem rigtig mange år haft et godt og konstruktivt samarbejde med EVA, som bidrager med vigtig viden til den løbende udvikling af vores uddannelser.

Hvad er formålet med de redegørelser og rapporter, som Danmarks Evalueringsinstitut laver?

EVA skal vurdere uddannelser, der ikke er dansk akkrediterede og som henvender sig til udlændinge. EVAs vurdering indgå i SIRIs afgørelse om opholdstilladelse til udlændinge. Hensigten med EVAs redegørelser er, i forhold til den udbydende institution, at sætte fokus på en uddannelses styrker og svagheder for derigennem at bidrage til kvalitetsudviklingen.

Er det korrekt, at Niels Brocks internationale dimittender har et lavt fagligt niveau?

Nej. Kvalitet og evaluering går hånd i hånd hos Niels Brock, og vi har den holdning, at hver gang vi får et godt råd fra Danmarks Evalueringsinstitut – så følger vi det. De internationale uddannelser, der refereres til, har Niels Brock udbudt i samarbejde med det anerkendte britiske universitet De Montfort University i snart 20 år. Det er De Montfort University’s uddannelsesprogram, vi følger 100 procent, og det er dermed også dem, der fastsætter optagelseskrav, laver pensum og tjekker de studerendes faglige niveau ved eksaminerne. På den måde sikrer vi, at kvaliteten af de uddannelser vi udbyder i Danmark lever op til international standard, hvilket Danmarks Evalueringsinstitut også har kvitteret for.

Hvordan ved man, at det faglige niveau er i orden?

De Montfort University monitorerer løbende kvaliteten af uddannelserne, og de studerendes resultater godkendes af De Montfort Universitys faggruppeledere og deres eksterne censorer. De Montfort University, der altså udbyder og gennemfører de selvsamme uddannelser i Leicester, bekræfter hvert år, at Niels Brocks studerendes resultater følger normalfordelingen – det vil sige, de klarer sig fuldstændig på niveau med De Montforts egne studerende i UK.

Hvorfor har Niels Brock ikke et forskningsmiljø og er det en berettiget kritik?

Der henvises til ét kriterium ud af 38, hvor EVA har vurderet ”delvist opfyldt” og det må fastslås at Niels Brock er et Business College, der tilbyder erhvervsrettede uddannelser. Vi har ikke en målsætning om, at vi skal have et forskningsmiljø, som vi kender det fra universiteterne. Vi påser at vores lærere er veluddannede, godt 30% har en PhD, og vi sikrer løbende kompetenceudvikling

Er I bekendt med den kritik, som de to RUC-undervisere kommer med i artiklerne?

Kritikken fra de to RUC-undervisere er helt ny for os, men det er selvfølgelig en kritik, vi tager til efterretning, og noget som vi også kommer til at reagere på, hvis det viser sig at være mere end bare et par uheldige oplevelser med nogle enkelte studerende. Vi har derfor taget kontakt til RUCs ledelse for at afdække, om det afspejler deres opfattelse af det generelle niveau. Det gør det ikke.

Er det ikke korrekt, at de nepalesiske studerende har mangelfulde sproglige færdigheder?

Optagelseskravene for de uddannelser, der henvises til, er alle fastsat af De Montfort University og gælder altså studerende på De Montforts programmer overalt i verden, herunder altså også København. Og vi har via adgang til de officielle testcentre mulighed for at tjekke ægtheden af alle optagne studerendes IELTS- og TOEFL-tests.

Vi lytter naturligvis til de subjektive vurderinger fra de to RUC-undervisere, men vi må altså forholde os til de objektive kriterier, IELTS og TOEFL. Hvis engelskkravet for at studere på RUC skal være højere, står det RUC frit for at gøre det.

Er I bekendt med kritik fra de studerende?

De generelle tilfredshedsvurderinger viser et billede af, at ca. 85% af de internationale studerende er tilfredse eller meget tilfredse med deres uddannelse hos Niels Brock. I januar 2018 blev 21 af de internationale studerende meldt ud af studiet på grund af manglende studiefremdrift. Det affødte en naturlig negativ reaktion, da de studerende oplevede, at en del af deres studiekammerater blev meldt ud. Men det er en del af kvalitetssikringen, at vi sikrer, at kun kvalificerede og studieaktive studerende går på uddannelserne. Det er en del af skolens SAP (Satisfactory Academic Progress), som de studerende gøres bekendt med før studiestart, og den kan findes i uddannelsens Catalog Link.

Er det ikke odiøst at bruge agenter?

I Asien er anvendelsen af agenter eller ”Overseas Representatives”, som de også kaldes, helt normalt. Disse træder i stedet for traditionel markedsføring og branding, som vi kender det fra europæiske uddannelsesinstitutioner. Niels Bocks agenter får mellem 10-15 procent af tuition fee, som et engangsbeløb pr. studerende. Det er markedskonformt, og vi følger desuden Forskning- og Uddannelsesministeriets code of conduct.

Hvem akkrediterer Niels Brocks internationale uddannelser?

Alle internationale studerende, der har gået på Niels Brock før optagelse på RUC, har læst på de programmer, som Niels Brock udbyder i samarbejde med De Montfort University  (DMU). Disse uddannelser akkrediteres af det britiske Quality Assurance Agency for Higher Education, QAA og vurderes af EVA.

En ny international uddannelse, American Bachelor, blev i august 2013 akkrediteret af det amerikanske nationale ACICS og efterfølgende vurderet af EVA. Første optag i København på denne 4-årige bacheloruddannelse var september 2015 og det første gennemløb dimitterer sommeren 2019.

ACICS, der daterer sig tilbage til 1912, er godkendt af CHEA og Department of Education (DoE), US.

ACICS løb i december 2016 ind i vanskeligheder med Compliance ifht DoE, men blev i april 2018 gen-godkendt af DoE. I forbindelse med ACICSs vanskeligheder indledte Niels Brock proces med to andre amerikanske akkrediteringsbureauer; et regionalt og et nationalt - og denne proces fortsætter selvom ACICS igen er godkendt af DoE.

Ejer Niels Brock CIBU (California International Business University), San Diego?

Niels Brock og CIBU er to selvstændige institutioner. Der er tale om et strategisk og gensidigt forpligtende samarbejde mellem institutionerne. Niels Brock har hjulpet CIBU managementmæssigt, og i en periode, hvor mulighederne for fusion/opkøb blev overvejet, fungerede Niels Brocks administrerende direktør Anya Eskildsen som direktør begge steder. I dag er Anya Eskildsen formand for CIBUs bestyrelse.

Er de internationale uddannelser en ’pengemaskine’ for Niels Brock?

Indledningsvis er det vigtigt at slå fast, at uddannelse også kan være business og at det ikke er odiøst at tjene penge herpå. Der er et kæmpestort internationalt uddannelsesmarked, som tre danske ministre i 2012 anslog udgjorde omkring 2.200 milliarder dollars. Link til artikel. Og de opfordrede ved samme lejlighed danske uddannelsesinstitutioner til at deltage i eksporteventyret. Niels Brock har siden 1990 opereret internationalt og arbejder efter de spilleregler, der gælder der. Kunderne stemmer med fødderne - er leverancen ikke god nok, så finder de et andet sted. De betaler det hele selv (og modtager ingen SU), og forventer høj kvalitet.

Niels Brock omsætter årligt for omkring 380 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra det, der kaldes indtægtsdækket virksomhed, ca. 85 mio. kroner og størstedelen (godt 75%) stammer fra Niels Brocks internationale aktiviteter. Efter fuldfordeling af omkostningerne, der hører til området, er der et overskud på godt 1 mio. kr., hvilket fremgår af skolens regnskab side 30.