Pressemeddelelser og nyheder fra Niels Brock

3. april 2020

Niels Brock udfordrer Niels Brockerne på fysisk aktivitet

Vi ved, hvor vigtigt det er for helbred og indlæring at få rørt sig på en daglig basis. Det er svært i disse tider, hvor vi alle udelukkende arbejder bag en computerskærm. Derfor skyder vi en motions-konkurrence i gang for alle elever og studerende på Niels Brock.  

Niels Brock Corona-udfordringen går i alt sin enkelthed ud på, at elever og studerende konkurrerer på at gå eller løbe flest km i perioden 14. april til 1. juni – der konkurreres både mellem elever på hver af vores uddannelser og mellem uddannelserne.  Alle aktiviteter trackes på endomondo. Der ligger nærmere beskrivelser af konkurrencen og de fantastiske præmier på MitNielsBrock. 

Niels Brock fortsætter med virtuel undervisning i dagene efter påske

Genåbningen af Danmark skal ske kontrolleret, meddelte Statsminister Mette Frederiksen mandag eftermiddag. Det betyder, at vi på Niels Brock vælger at holde skolen lukket frem til og med d. 19 april. Vi fortsætter derfor med virtuel undervisning i dagene efter påskeferien. Skolen åbner tidligst igen d. 20 april - og er naturligvis betinget af myndighedernes udmeldinger. 

30. marts 2020

Kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse

Niels Brock har igangsat arbejdet om, og i givet fald, hvordan vores elever kan opnå kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse, som følge af COVID-19. Niels Brock er i dialog med rejsearrangør, forsikringsselskab og myndigheder herom. Men da fokus overalt i det danske samfund er at inddæmme smitten af COVID-19, forventer vi at der kan gå nogen tid, før vi har svar herpå, forventeligt først efter påske 2020.

Så snart vi har en afklaring, orienterer vi vores elever direkte og opdaterer umiddelbart herefter hjemmesiden her.

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet at ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet fald er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Niels Brock har desværre ikke ressourcer til at forfølge krav, der udspringer af dette eventuelle mellemværende. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger, og du skal ikke gøre noget.

FAQ

Niels Brock har igangsat arbejdet om, og i givet fald, hvordan vores elever kan opnå kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse, som følge af COVID-19. Niels Brock er i dialog med rejsearrangør, forsikringsselskab og myndigheder herom. Men da fokus overalt i det danske samfund er at inddæmme smitten af COVID-19, forventer vi at der kan gå nogen tid, før vi har svar herpå, forventeligt først efter påske 2020.

Så snart vi har en afklaring, orienterer vi vores elever direkte og opdaterer umiddelbart herefter hjemmesiden her.

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet at ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet fald er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Niels Brock har desværre ikke ressourcer til at forfølge krav, der udspringer af dette eventuelle mellemværende. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger, og du skal ikke gøre noget.

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet at ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet fald er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Niels Brock har desværre ikke ressourcer til at forfølge krav, der udspringer af dette eventuelle mellemværende. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger, og du skal ikke gøre noget.

Niels Brock følger myndighedernes retningslinjer, herunder udenrigsministeriets rejsevejledninger. 

Indtil videre er skolerne lukket til og med påsken. Niels Brock aflyser derfor alle studierejser med afrejse til og med den 13. april 2020.

Studierejser, med afrejse efter denne dato, forventes indtil videre at blive gennemført. Dette skyldes, at eventuel kompensation ikke gives, såfremt beslutning om aflysning af rejsen træffes af skolen. Muligheden for at opnå refusion for en rejse begrundet i myndighedernes COVID-19 tiltag, afhænger af myndighedernes retningslinjer 7 dage før afrejsen. Beslutning om aflysning eller udskydelse af en studierejse vil således først endelig blive truffet 7 dage før afrejsetidspunktet.

Niels Brock får mange henvendelser fra forældre og virksomheder om COVID-19 og gennemførelse af studieture eller aflysninger heraf. Vi møder, som udgangspunkt, sympati og opbakning til skolens beslutninger, men kan konstatere at holdningerne til COVID-situationen og beslutningerne, der bliver truffet i den forbindelse, både fra myndighedernes og Niels Brocks side, kan være forskellige.

Ledelsen på Niels Brock har valgt, helt konsekvent, at følge myndighedernes retningslinjer i denne helt ekstraordinære og uvante situation, og vil vedblive hermed. Når myndighederne ændrer retningslinjer, forholder ledelsen på Niels Brock sig straks til, hvorefter hjemmesiden opdateres.

Vær opmærksom på, at din afbrudte studierejse kan have konsekvenser for din ret til SU. Er du i tvivl skal du kontakte SU-styrelsen.

Niels Brock har igangsat arbejdet med at finde ud af om, og i givet fald hvordan, vores elever kan opnå kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse, som følge af COVID-19. Niels Brock er i tæt dialog med rejsearrangør, forsikringsselskab og myndigheder herom. Men da fokus overalt i det danske samfund er at inddæmme smitten af COVID-19, forventer vi at der kan gå nogen tid, før vi har svar herpå, forventeligt først efter påske 2020.

En del af betalingen for rejsen vedrører 5 ugers undervisning i erhvervsforberedende fag. Dele af denne undervisning nåede at blive gennemført i San Diego, og den restende del, der under de nuværende forhold alene lader sig gennemføre som virtuel undervisning, er blevet tilbudt eleverne. Denne virtuelle nødundervisning gennemføres af de samme amerikanske undervisere, der nåede at undervise eleverne i San Diego. Den del, af de fem ugers erhvervsforberedende fag, der ikke lader sig gennemføres som virtuel undervisning, eksempelvis virksomhedsbesøg og Field Trips, vil blive refunderet, svarende til 1.220 kr. 

Så snart vi har en afklaring fra rejsearrangør og forsikringsselskab, og når opgørelser for studierejserne foreligger, orienterer vi vores elever direkte og opdaterer umiddelbart herefter hjemmesiden her.

Kære forældre

Som bekendt besluttede myndighederne onsdag d. 11. marts 2020 at lukke store dele af den offentlige sektor ned for at begrænse udbredelsen af COVID-19. For at imødekomme myndighedernes anbefalinger ændrede vi på Niels Brock allerede fra og med torsdag d. 12. marts 2020 vores undervisningsform. Indtil videre er skolen fysisk lukket de næste par uger.

Al undervisning gennemføres virtuelt. Virtuel undervisning dækker over flere typer undervisning. De overordnede begreber er synkron og asynkron undervisning. Lærer og elever er tilstede samtidig i et virtuelt rum ved synkron undervisning. Ved asynkron undervisning kan aktiviteterne foregå på forskellige tidspunkter. I hver kategori, er der mange former for undervisning, afhængig af fag, niveau og hvor eleverne er i forhold til afslutningen af faget. Alle elever har fået nærmere information om dette via vores intranet, ”MitNielsBrock”.

Vi står således foran nogle ugers virtuel undervisning, og vi skal alle vænne os til en anderledes hverdag. Meget vil være forandret, men noget vil være kendt:

Eleverne skal fortsat følge deres skemaer, og lektierne vil fortsat fremgå af UMS (skemalægningssystem). Eleverne skal naturligvis være aktive og deltage i undervisningen. Underviserne registrerer også fortsat fravær – for de synkrone forløb sker fraværsregistreringen, ligesom i klasselokalet, ud fra tilstedeværelse. Når der er tale om asynkrone forløb, sker fraværsregistreringen på baggrund af elevernes aktivitet og deltagelse i de virtuelle klasserum.

Eleverne har som regel 3 eller 4 moduler om dagen, og de gennemføres efter følgende ringetider:

1. modul kl. 08.10 – 09.50

2. modul kl. 10.05 – 11.45

3. modul kl. 12.20 – 14.00

4. modul kl. 14.10 – 15.50

Det kan være nødvendigt med skemaændringer, så eleverne skal holde øje på ”MitNielsBrock”. I denne tid kan vi naturligvis også risikere at få sygemeldinger og hertil kommer, at vi har fået en større gruppe af vores elever hjem fra studierejser før tid. Det skal vi lige have planlagt logistikken i. Så altså en meget klar appel til eleverne om at holde godt øje med eventuelle skemaændringer på ”MitNielsBrock” samt UMS.

Det er naturligvis vores klare forventning, at vores elever vil opføre sig som normalt; altså være klar til undervisning ved modulernes start. Konkret ved virtuel undervisning skal eleverne være klar ved deres opladte computere, have etableret en god arbejdsplads med papir og blyant, så vi giver eleverne – og de giver sig selv - de bedste muligheder for at modtage instrukser fra den pågældende lærer.

Som forældre kan det være en god idé at tale med de unge om, hvad de laver og hvordan undervisningen forløber virtuelt. Det er vores erfaring, at jo mere opmærksomhed og opbakning de unge oplever til deres undervisningsforløb, jo mere motiverede er de og dermed bedre til at fokusere og lære. Det vil være en god øvelse for de unge, at give dem anledning til – sammen med jer - at reflektere over den nye undervisningsform og det at lære på denne nye måde.

For eleverne vil virtuel undervisning på hele skemaet betyde en noget anderledes skoledag, end de er vant til. Det kræver en ændring i planlægningen af både skoledag og pauser. Der er mange informationer at holde styr på, og flere steder at holde sig opdateret, og det kan opleves forvirrende. Derfor bør eleverne bruge tid på at få struktur på de mange informationer.

Eleverne skal følge med på henholdvis skolens hjemmeside nielsbrock.dk, MitNielsBrock og i platformen Teams, så alle er sikre på at have opdateret viden om forholdene på gymnasiet og i undervisningen.

Vi har fokus på, at eleverne oplever en blanding af de to undervisningsformer, fordi de begge har klare fordele. Med synkron undervisning sikrer vi, at eleverne får en form for dagligdag, og de opretholder kontakten til deres klasse. Med de forskellige værktøjer kan lærerne afvikle undervisning, næsten som i klasserummet, så eleverne kan være både mundtligt og skriftligt aktive. Ved asynkron undervisning er der stor fleksibilitet i forhold til, hvordan eleverne forventes af tilegne sig stoffet. Her kan eleverne også blive bedt om at aflevere videoer eller lydfiler for at opretholde en mundtlighed i forhold til fagene. Men uanset form, vil eleverne nok opleve en større mængde skriftlige opgaver, end vanligt.

Vi har endvidere opfordret eleverne til at følge myndighedernes udmeldinger for fornuftig adfærd og har givet dem adgang til rigelige mængder virtuelle undervisningsforløb inklusiv opgaver/lektier, så de kan roligt blive hjemme og tage fat.

Det kan naturligvis føles meget ensomt at sidde foran computeren og arbejde, hvorfor vi anbefaler eleverne at tage virtuel kontakt til deres klassekammerater via Teams. Her kan de arbejde sammen i grupper, men også chatte og holde videomøder. Den synkrone undervisning vil ligeledes oftest foregå i Teams, hvor eleverne dermed får talt med deres lærere og hinanden.

Studievejlederne har nye åbningstider og kontaktmuligheder. Se mere om det på forsiden af vores hjemmeside www.nielsbrock.dk under COVID-19.

Gymnasiet er lukket, dørene er låst og der er simpelthen ingen adgang. På nuværende tidspunkt planlægger vi at holde skolen lukket frem til påskeferien, men tingene ændrer sig meget hurtigt i denne tid, så eventuelle nye meldinger fra myndighederne vil naturligvis kunne ændre dette. Selvom dørene er lukket, så lukker vi ikke dørene til venskab, fællesskab og til hinanden. Vi skal bare vænne os til, for en tid, at gøre det på en anden måde. Og driller teknikken er ITs helpdesk og Learning Hub også åbne, og med udvidede åbningstider fra kl. 7.45-18 på alle hverdage.

Jeg vil afslutningsvis understrege, at vi på Niels Brock selvfølgelig er både kede af, og ærgerlige over, udviklingen i denne helt ekstraordinære og for os alle ganske uvante situation. Det helt fantastiske ved Niels Brock er jo vores elever, jeres børn – så selvom vi kun vil se dem virtuelt i den kommende tid, så glæder vi os til, at vi får lov til at åbne dørene igen.

Jeg håber dette brev har svaret på nogle af de spørgsmål, jeg ved flere af jer har haft. Men der er garanteret noget, vi ikke lige havde tænkt på, ligesom vi gerne tager imod gode råd – det er som sagt en helt uvant situation for os alle, som vi nok bedst kommer igennem ved at støtte hinanden.

Så er der noget, så skriv gerne til mig på direktoer@brock.dk

Med venlig hilsen

Anya Eskildsen, Direktør

Orientering om ændring af undervisningen på Niels Brocks Hovedforløb

Statsminister Mette Frederiksen har opfordret hele Danmark til at gøre de nødvendige tiltag for, at vi passer på hinanden i forhold til smittefaren ved Covid-19. Niels Brock iværksætter omgående anbefalingerne gældende fra d. 12. marts 2020 og foreløbigt frem til og med 3. april 2020.

Da vi ønsker at tage ansvar for at mindske smittefaren blandt vores elever og medarbejdere, har vi besluttet at omlægge alt undervisning fra fysisk undervisning til virtuelle forløb. Omlægningen vil gælde øjeblikkeligt.

Deltager eleven på et hold torsdag den 12. marts eller fredag den 13. marts 2020, får de yderligere information om undervisningen på Mitnielsbrock.dk den 12. marts. Deltager eleven på et hold i de kommende uger, oploades der yderligere information til eleven på MitNielsBrock. Er eleven syg eller på anden vis forhindret i at deltage i undervisningen, gælder de samme fraværsregler, som ved normalt fravær.

Vi håber på jeres forståelse, og beklager de uregelmæssigheder, omlægningen vil forårsage.

For at imødekomme myndighedernes anbefalinger ændrer vi fra og med torsdag den 12. marts 2020 og frem til påskeferien undervisningsformen. Al undervisning gennemføres som asynkrone eller synkrone virtuelle forløb. Alle elever får nærmere information om dette via rektor/studiechef og intranettet.

Da der desværre ikke er klarhed omkring hvornår de særlige omstændigheder for at inddæmme smitte af COVID-19 ophører, opfordrer Niels Brock alle elever og medarbejdere til at vente med at indgå bindende forpligtelser i forbindelse med evt. forberedelse af arrangementer i skolens regi. Det være sig gallafester, dimissionsfester etc.

Niels Brock følger konsekvent myndighedernes anbefalinger, og ønsker med denne klare opfordring at minimere eventuelle forpligtelser og omkostninger for såvel skolen, som skolens elever.

Alle fagprøver afvikles digitalt i perioden 24. marts til og med 3. april. Der er pr. 17. marts sendt information til elevens e-boks. Virksomhederne er orienteret ved bilag i elevens e-boks. Eleven er forpligtet til at sende informationen videre til den elevansvarlige. Hvis du som elev skal til fagprøve i den omtalte periode, kan du finde mere information på Mitnielsbrock.dk i dit fagprøverum. Vi ønsker alle vores elever held og lykke med den forestående eksamen.

Vi er klar over at virksomhederne har hjemsendte elever og har oplæringsansvarlige som ikke er 100 % tilgængelige. Vi henviser til Uddannelsesnævnet, som har udarbejdet en FAQ med svar på mange af de spørgsmål, der vedrører opfyldelse af praktikmål og eventuelle forlængelser. I kan finde svar på de mange spørgsmål herhttps://www.uddannelsesnaevnet.dk/skoler/covid-19

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis I har brug for vejledning. Kontakt Uddannelseschef Henriette Jørgensen på hen@brock.dk

Fra og med torsdag den 12. marts 2020 og frem til påskeferien foregår al undervisning på MBA-uddannelsen som virtuel undervisning.

Særligt for AMU-kursister

Alle kurser frem til 13. april er desværre aflyst.

Særligt for FVU

Alle FVU kurser frem til 13. april er desværre aflyst.

Bestyrelsesuddannelsens hold med opstart den 31. marts er aflyst.

Det igangværende hold fortsætter virtuelt.

Fra og med torsdag den 12. marts 2020 og frem til påskeferien overgår undervisningen til virtuel undervisning.

Da skolen er midlertidigt lukket, er alle planlagte besøg af elever fra folkeskolen aflyst.

Vi tager kontakt til jer for planlægning af nye besøg, så snart det er muligt.

Hvis en elev eller ansat testes positiv for Corona, er vedkommende forpligtet til at give sin rektor/leder besked. I sådanne tilfælde vil skolen, i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, vurdere risikoen for smittespredning, og hvilke forholdsregler situationen kræver. De berørte vil blive orienteret direkte.

Hvis du er i karantæne, men ikke syg, skal du:

  • Orientere din rektor / leder
  • Følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer
  • Være arbejdende/studieaktiv (læs mere herom på intranettet)
  • Forevise dokumentation fra lægen (udskrift fra e-konsultation eller lignende)

Hvis du er syg og i karantæne, skal du:

  • Orientere din rektor / leder
  • Følge lægens retningslinjer
  • Forevise dokumentation fra lægen (udskrift fra e-konsultation eller lignende)

Åbningstider:
Mandag -  fredag
kl 7.45 – 18.00

Tlf: 3341 9666

Helpdesk@brock.dk

19. marts 2020

Alle Niels Brock-elever, der har været på studietur/studierejser i udlandet, er nu hjemme i Danmark igen. Det er vi meget glade for! - Husk i den forbindelse at afmelde jer danskerlisten hos Udenrigsministeriet. Vi genbringer opfordringen til alle hjemvendte elever:

Alle, opfordres kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Det betyder altså skærpede krav til jer, der netop er hjemvendt fra studierejser i udlandet. I skal ikke handle ind, mødes med jeres venner/veninder etc. I skal blive indendøre i 14 dage efter jeres hjemkomst.

Vores anbefaling er således at ALLE, der er vendt retur fra studieture inden for de sidste 7 dage efterlever denne meget kraftige anbefaling - vi har alle et stort ansvar for at få bugt med denne frygtelige sygdom hurtigst muligt.

Er du i tvivl om, hvordan du skal opføre dig, for at reducere smitten kan du læse mere på www.coronasmitte.dk

 

17. marts 2020

Vi følger myndighedernes retningslinjer, og ændringer heri forholder ledelsen sig straks til, hvorefter hjemmesiden opdateres.

Niels Brock får mange henvendelser fra forældre om COVID-19 og gennemførelse af studieture eller aflysninger heraf. Vi møder, som udgangspunkt, sympati og opbakning til skolens beslutninger, men kan konstatere at holdningerne til COVID-situationen og beslutningerne, der bliver truffet i den forbindelse, både fra myndighedernes og Niels Brocks side, kan være forskellige.

Ledelsen på Niels Brock har valgt helt konsekvent, at følge myndighedernes retningslinjer i denne helt ekstraordinære og uvante situation, og vil vedblive hermed.

Niels Brocks prioritering er vores elever, og at få dem godt og hurtigt hjem fra udlandet. Parallelt hermed forsøger vi at besvare de mange henvendelser vi får om beslutningsgrundlag, refusionsmuligheder og erstatning så godt som muligt. Der er selvsagt fortsat meget, der er uvist. 

Vedrørende elever, der var planlagt til hjemrejse i dag, tirsdag d. 17. marts 2020, med forventet ankomst i København kl. 21.40

Der er massivt pres på British Airways og flere fly aflyses i disse dage. Eleverne, der var planlagt med hjemrejse i dag tirsdag d. 17. marts, er nu alle indkvarteret på lufthavnshotel og er booket til BA 812 TORSDAG d. 19. marts med forventet ankomst i Kastrup lufthavn kl. 9.40. Vi har to lærere tilstede i London sammen med eleverne, og holder tæt kontakt med gruppen.

Lærere og elever bliver ved lufthavnshotellet og tager ikke ind til London, og vi følger de danske myndigheders anbefalinger til hygiejne og holden-afstand, selvom vi er i udlandet.

Er du forældre/pårørende og har spørgsmål i denne forbindelse så skriv til Helle Aagaard på hag@brock.dk.

Vi glæder os usigeligt til at få de sidste af vores studierejsende-elever hjem.

Kl. 12.32

PSBVET-eleverne er booket om, og flyver hjem fra London på mange forskellige afgange. Nogle er landet, andre lander med BA 816 kl. 14.15 den 17. marts 2020 og de resterende er ombooket til BA 822 den 17. marts 2020, der desværre er aflyst. For nuværende er der ikke oplyst nyt afrejsetidspunkt fra British Airways.

Der er travlhed i Heathrow og vi gør, hvad vi kan for at få de sidste elever og studerende fra Niels Brock hjem. Af de mere end 500 rejsende mangler vi at få under 50 personer hjem.

Så snart vi hører nyt, opdateres siden her. Man kan også holde sig opdateret på British Airways egen hjemmeside under ’Find flight’ her britishairways.com

15. marts 2020

Der er mange, der skal rejse i disse dage, og fly bliver aflyst løbende. Det er flyselskabets pligt at få passagerne frem til destinationen. Det er flyselskabet, der står for ombooking og dermed også evt. forplejning og overnatning, hvis det kommer på tale. Vores rejseselskab holder løbende øje hermed og opdaterer os, så vi kan opdaterer her på siden

Vi opdaterer også løbende FAQ, når der er nyt under de enkelte punkter. 

14. marts 2020

BA822 mandag den 16. marts er aflyst - vi afventer nyt ankomsttidspunkt. OBS: Eleverne ER booket ind på en hjemrejse, og flyselskabet sikrer hotel mv. Vi skriver her på siden, så snart vi ved, hvilket fly, de kommer på i stedet. 

 

13. marts 2020

Så er alle elever ombooket og de sidste ankommer til København på tirsdag. Vi er klar over, at det naturligvis ikke er de studierejser, som eleverne havde set frem til.

Det er vi meget kede af, men de ekstraordinære og uvante omstændigheder gør, at vi må handle.

For spørgsmål herom skriv gerne til Helle Aagaard: hag@brock.dk

 
Kl. 16.40

Udenrigsminister Jeppe Kofoed har netop, ud fra et forsigtighedsprincip, udstedt en ny og omfattende rejsevejledning om, at alle lande som minimum er orange. Det betyder, at alle danskere i udlandet bør tage hjem til Danmark. Niels Brock vælger derfor at få alle elever på studierejse i udlandet ombooket og bragt hjem til Danmark så hurtigt som muligt.

Vi opdaterer løbende siden her, og når vi har overblik over de nye hjemkomsttider for eleverne, får de direkte besked.

Vi arbejder på højtryk og beder om jeres forståelse for, at vi prioriterer arbejdet med eleverne, frem for at svare på telefonhenvendelser. Er der specifikke spørgsmål, så skriv gerne til Helle Aagaard: hag@brock.dk

Vær opmærksom på, at der er pres på ombookingerne pt., og det kan ikke garanteres, at eleverne rejser hjem i samlet flok.

 

12. marts 2020

Niels Brock lukker ned gældende fra torsdag d. 12.3 2020

Statsminister Mette Frederiksen har opfordret hele Danmark til at gøre de nødvendige tiltag for, at vi passer på hinanden, i forhold til at opbremse udbredningen af Covid 19 Corona. Derfor sendes elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner hjem to uger fra på fredag.

På Niels Brock iværksætter vi omgående anbefalingerne og lukker skolen gældende fra i dag torsdag den 12.3 2020. Undervisninger kommer herfra, i videst muligt omfang, til at foregå virtuelt.

Elever på handelsgymnasierne, EUX og EUD finder de første instrukser vedrørende virtuel undervisning på intranettet torsdag kl 12.00.

Situationen omkring COVID-19 ændrer sig time for time. Niels Brock opdaterer løbende hjemmesiden, hvor forældre kan holde sig opdateret – og på skolens intranet ”mitnielsbrock” orienteres skolens elever og medarbejdere om den aktuelle situation.

Generelt gælder:

Helt overordnet gælder, at skolen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

11. marts 2020

Niels Brock lukker ned gældende fra torsdag d. 12.3 2020

Statsminister Mette Frederiksen har opfordret hele Danmark til at gøre de nødvendige tiltag for, at vi passer på hinanden, i forhold til at opbremse udbredningen af Covid 19 Corona. Derfor sendes elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner hjem to uger fra på fredag.

På Niels Brock iværksætter vi omgående anbefalingerne og lukker skolen gældende fra torsdag 12.3 2020. Undervisningen vil herefter foregå virtuelt.

Elever på handelsgymnasierne, EUX og EUD finder de første instrukser vedrørende virtuel undervisning på intranettet torsdag kl 12.00.

11. marts 2020

Corona-smittet fra Niels Brock

En elev fra Niels Brock er blevet testet positiv for Corona.

Eleven, der går på EUX-gymnasiet på Nørre Voldgade 34, har været på skiferie i Ischgl og er testet positiv efter hjemkomst. Eleven har ikke været på skolen efter hjemkomst fra skiferien. Dermed har eleven ikke udgjort en smittekilde på skolen.

Niels Brock følger fortsat sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger. 

Studievejledningen til og med påske

Studievejledning holder lukket i påsken dvs. uge 15 + 13. april): 

Studievejledningen træffes igen på digstudie@brock.dk eller 33 41 91 60 på alle undervisningsdage i tidsrummet 9.00-14.00

 

Studievejledning pr. telefon eller mail frem til 3. april 2020: 

Onsdag 25. marts kl. 12.00-15.00: Daniel Kruse, tlf. 23214652, mail dakr@niels.brock.dk

Torsdag 26. marts kl. 8.00-11.00: Annemarie Lübben, tlf. 23214692, mail anc@brock.dk

Fredag 27. marts kl. 9.00-12.00: Daniel Kruse, tlf. 23214652, mail dakr@niels.brock.dk

Mandag 30. marts kl. 09.00-12.00: Gry Bonde Jacobsen, tlf. 23214665, mail gbj@brock.dk

Tirsdag 31. marts kl. 08.00-11.00: Gry Bonde Jacobsen, tlf. 23214665, mail gbj@brock.dk

Onsdag 1. april kl. 10.00-13.00: Daniel Kruse, tlf. 23214652, mail dakr@niels.brock.dk

Torsdag 2. april kl. 11.00-14.00: Annemarie Lübben, tlf. 23214692, mail anc@brock.dk

Fredag 3. april kl. 9.00-12.00: Annemarie Lübben, tlf. 23214692, mail anc@brock.dk

Der er lukket i ugen op mod påske.

 

Studievejledning pr. telefon eller mail frem til 14. april 2020: 

Studievejledningen på JTP træffes pr. tlf. hverdage i tidsrummet kl. 10.00-14.00: 

Lotte Hoffmann (også SPS-vejleder): tlf. 23214683, mail lhf@brock.dk

Kristina Olsen: tlf. 23214662, mail ols@brock.dk  

Ulla Justesen: tlf. 23214642, mail ulj@brock.dk  

 

Studievejledning pr. telefon eller mail frem til 14. april 2020: 

Vi beder om, at eleverne kontakter Mikkel Thorup og Charlotte Bernard via mail og efterfølgende etablerer de korrespondance via enten mail, tlf. eller videochat. Eleverne skal huske at skrive deres fulde navn, klasse og tlf.nummer ved mailhenvendelser.

Den faste telefontid i perioden er mellem 10.00-12.00: 

Mikkel Thorup: tlf. 23214572, mail mkl@brock.dk

Charlotte Bernard: tlf. 23214606, mail cmb@brock.dk

 

Studievejledning pr. telefon eller mail frem til 14. april 2020: 

Elever på EUX-gymnasiet, EUD voksen, EUS San Diego, EUD Online, EUS Online, Hovedforløbet samt Iværksætteruddannelsen vil kunne komme i kontakt med studie- og SPS-vejledere pr. telefon i følgende tidsrum. Udover det kan I komme i kontakt med jeres studievejleder på vejledning@brock.dk og med jeres SPS-vejleder på enten lmd@brock.dk (Lykke) eller spl@brock.dk (Stine). Planlagte personlige samtaler vil blive afholdt pr. telefon, ligesom kommende samtaler. 

Mandag 

Telefontid kl. 9.00-11.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Rikke Kobberø: tlf. 23214682

Louise Dons Christensen: tlf. 23214605

Lykke Malle Kirkemann: tlf. 23214608 (SPS)

 

Telefontid kl. 13.00-15.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Sanne Krarup: tlf. 23214685

Maj Møller Lauritsen: tlf. 23214556

 

Tirsdag 

Telefontid kl. 9.00-11.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Sanne Krarup: tlf. 23214685

Maj Møller Lauritsen: tlf. 23214556

Stine Plougsbæk: tlf. 23214612 (SPS)

 

Telefontid kl. 13.00-15.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Rikke Kobberø: tlf. 23214682

Louise Dons Christensen: tlf. 23214605

 

Onsdag 

Håndtering af visitation ung, voksen samt RKV

 

Torsdag 

Telefontid kl. 9.00-11.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Rikke Kobberø: tlf. 23214682

Louise Dons Christensen: tlf. 23214605

Lykke Malle Kirkemann: tlf. 23214608 (SPS)

 

Telefontid kl. 13.00-15.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Sanne Krarup: tlf. 23214685

Maj Møller Lauritsen: tlf. 23214556

Stine Plougsbæk: tlf. 23214612

 

Fredag 

Telefontid kl. 9.00-11.00:

Telefontid studievejledere og SPS-vejledere:

Sanne Krarup: tlf. 23214685

Maj Møller Lauritsen: tlf. 23214556

Stine Plougsbæk: tlf. 23214612

 

Telefontid kl. 13.00-15.00

Studievejledere:

Rikke Kobberø: tlf. 23214682

Louise Dons Christensen: tlf. 23214605

Elever, der er blevet tildelt specialpædagogisk støtte (SPS) under deres uddannelse på Niels Brock, vil fortsat kunne få SPS-støtte i den periode, skolen er lukket. Den SPS-vejleder eller den underviser, der læser studiestøttetimer med eleverne, vil løbende tjekke ind med SPS-eleverne og sikre, at de har det godt og får den hjælp og støtte, de har behov i forhold til deres uddannelse og den særlige situation, de befinder sig i med virtuel undervisning hjemmefra. De allerede planlagte aftaler og studiestøttetimer vil blive læst som normalt enten virtuelt eller ved telefonmøder. På Niels Brock er vi særligt opmærksomme på de elever, der har brug for ekstra støtte og vejledning i denne tid, og alle vores SPS-vejlederne har direkte kontakt til deres elever.  

Uddannelses- og erhvervsvejleder Judith Thomsen holder påskeferie og træffes igen telefonisk fra tirsdag den 21. april til torsdag kl. 10-11.30 og kl 12-13 på telefon 33 41 92 36.