Pressemeddelelser fra Niels Brock

Hos Niels Brock er vi glade for pressen og vi vil gerne assistere, hvis du har brug for viden, en case eller et citat.

Du er velkommen til at kontakte kommunikationschef Esben Buch-Hansen på tlf. 23 21 46 49 eller ebh@brock.dk.

EsbenBuchHansen.jpg

20. august 2020

Status på Covid-19

Pt. er 8 klasser sendt hjem, det svarer til ca 6 pct. af skolens klasser.

Skolen har kendskab til, at 10 elever er testet positive.

11. august 2020

COVID-forholdsregler på Niels Brock

På Niels Brock tager vi COVID-19 situationen alvorligt og følger myndighedernes anvisninger – både i klasseværelset og i sociale sammenhænge på skolen.

Visirer, ensretning og hygiejne

For dels at mindske smitterisiko og dels for tydeligt at signalere alvoren, beder vi alle medarbejdere, der har elev-kontakt, om at bære visir. Det betyder, at vi har lavet en lille pakke til hver medarbejder, som består af et genanvendeligt visir samt 50 mundbind.

Desuden har vi ensrettet adgangsveje til lokaler og kantine. På skolens fællesarealer er der opsat spritstationer, ligesom der på skærme vises videoer, udgivet af myndighederne, om hvordan man bidrager til god hygiejne.

Kun fysisk undervisning i stamklasserne

Uddannelsesinstitutioner har generelt set fået dispensation fra 1-meters-afstandskravet. Som følge af vores bygningers indretning, er det de færreste steder muligt at overholde den fortsat anbefalede 1 meters afstand mellem eleverne i klasselokalerne (der holdes altid 2 meters afstand mellem underviser og elever på forreste stolerække/tættest på læreren).

For at inddæmme smittekæder vil vores elever kun være sammen med klassekammerater fra egen stamklasse. Al undervisning på tværs vil – foreløbig frem til efterårsferien - foregå virtuelt, det gælder således også valghold. Dermed bidrager vi til at inddæmme smittekæderne, og reducerer samtidig antallet af klasser, der vil blive påvirket af et eventuelt udbrud af COVID-19 i én klasse.

Hvis vi bliver nødt til at lukke klasser ned, vil undervisningen blive gennemført virtuelt.

Der er endvidere udarbejdet retningslinjer for afholdelse af møder, anvendelse af mødelokaler og frokostpause.

COVID-19 beredskab

Niels Brock har desuden etableret et COVID-19-beredskab. Dette beredskab, vil – i samarbejde med den lokale ledelse og myndigheder – forholde sig til, hvor meget og hvordan skolen skal lukke ned i tilfælde af konstateret smitte.

Samarbejde om Confucius-classroom ophører

Niels Brock nedlægger samarbejdet omkring Confucius-classroom. Det gør vi, fordi vi i den kommende tid er nødsaget til at koncentrere vores ressourcer omkring vores danske aktiviteter. Vi har ikke mulighed for, frugtbart, at være udadrettede i vores virke grundet Covid-19 pandemien. - Samlet set har vi ikke ressourcer til, på en forsvarlig og god måde, at drive disse udadrettede aktiviteter. Derfor opsiges det Confucius-samarbejde, der aldrig rigtigt kom i gang.

Vi håber på, i fremtiden, at kunne genoptage vores mange gode udenlandske relationer, herunder med kinesiske samarbejdspartnere, med henblik på at sikre at den danske arbejdsstyrke uddannes, så den har de bedst mulige forudsætninger for at sikre videreførelsen af vores velfærdssamfund.