Privatlivspolitik og cookies

Når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Vi indsamler oplysninger på to forskellige måder. Enten via cookies, eller når du selv indtaster data på vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Privatlivspolitik

Niels Brocks privatlivspolitik for elever, studerende og kursister beskriver blandt andet: 

  • Hvilke personoplysninger Niels Brock indsamler og brugen af disse 
  • Hvordan Niels Brock håndterer, opbevarer og beskytter personoplysninger
  • Hvordan du kan få indsigt i de personoplysninger skolen har registreret om dig

Informationerne i det følgende dækker oplysningspligten i henhold til EU’s Persondataforordning artikel 13 og 14.

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig.  Vi må kun behandle de oplysninger, der er nødvendige for at du kan modtager undervisningen og uddannelsen, og som enten kræves i lovgivning, eller som du har givet os lov (samtykke) til at bruge. Dette overholder vi naturligvis.

Ved din tilmelding til Niels Brock giver du samtykke til, at Niels Brock må behandle dine personoplysninger, herunder indsamle og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at varetage administrationen af dig som elev/studerende/kursist på Niels Brock.

Du samtykker endvidere til, at Niels Brock må rette henvendelse til dig ved elektronisk post, herunder fremsendelse af reklame for Niels Brocks produkter og deltagelse i arrangementer med Niels Brock.

Vi behandler først og fremmest oplysninger om dig, når du tilmelder dig et kursus eller en uddannelse på skolen. Det gælder primært oplysninger om navn, adresse, personnummer og om uddannelsesmæssig baggrund.

Desuden behandles en række informationer om dig i forbindelse med dit uddannelsesforløb hos Niels Brock. Det er prøve- og eksamensresultater, orlovsansøgninger, fremdrift i uddannelsen, kontakter til studievejledere, praktikforløb i virksomheder eller i skolens praktikservice, udlandsophold mm.

Personoplysningerne bruges kun i forbindelse med den nødvendige administrative og pædagogiske varetagelse af dit uddannelsesforløb. 

De fleste personoplysningerne giver du os selv i forbindelse med din tilmelding på skolen. Derudover modtager vi informationer fra forskellige offentlige systemer, herunder statslige optagelsessystemer, cpr.-registret m.fl. Oplysninger om dit personnummer behandles oftest også med henblik på en entydig identifikation og som journalnummer.

Skolen behandler ikke dine følsomme oplysninger (fx portrætbillede og helbredsoplysninger) uden udtrykkeligt samtykke fra dig.

Personoplysninger afgives som altovervejende udgangspunkt ikke til andre (såkaldte tredjeparter). Undtaget herfor er, når der er krav, som følger af lovgivning under Undervisningsministeriet og andre relevante ministerområder. 

Der er også situationer. hvor en ekstern leverandør, for at kunne levere den funktionalitet Niels Brock har brug for, tilgår persondata eller overfører data mellem systemer, Niels Brock benytter. I disse tilfælde sikrer skolen sig gennem såkaldte databehandleraftaler med leverandørerne, og i særlige tilfælde også revisionserklæringer, at behørig datasikkerhed, fuld fortrolighed og gældende lovgivning overholdes. 

Niels Brock gemmer personlige oplysninger på computere/servere med begrænset adgang og placeret i kontrollerede faciliteter. Skolens sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende (blandt andet af skolens revisorer) for at afgøre, om brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til den enkelte elev, studerende og kursists rettigheder.  

Når personoplysninger flyttes mellem Niels Brocks IT-systemer sker det på sikre og krypterede forbindelser. 

Adgang til personoplysninger gives kun til ansatte, der i arbejdes medfør har behov for dette. Der logges, hvem der tilgår systemerne og hvornår.

Hvis Niels Brock sender data til eksterne samarbejdspartnere, foregår det via sikre og krypterede forbindelser. 

Elektroniske data, du selv fabrikerer, skaffer eller modtager, kan gemmes i din officielle Office365 platform, som er personlig. Microsoft står for sikring af data, du placerer i dette miljø. Niels Brock kan ikke genskabe data som skulle gå tabt i Office365-platformen, da den entydigt styres af Microsoft. 

Data, du opbevarer andre steder, og som Niels Brock understøtter adgangen til (f.eks. Google-drev), tager vi ikke backup af, og Niels Brock garanterer heller ikke lagring af og adgang til disse data. Skolen er ikke ansvarlig for de persondata, du opbevarer på sådanne platforme.

Alle brugere er ansvarlige for enhver brug af deres personlige adgange og konti. Du har pligt til at håndtere passwords mv. forsvarligt således, at de ikke falder andre i hænderne. 

Som elev, studerende eller kursist kan du henvende dig i 30 år for at få en udskrift af dine eksamenskarakterer og eksamensbeviser. Efter denne tid sendes eksamensinformationerne til Statens Arkiver. 

Personoplysninger slettes eller anonymiseres i øvrigt løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Du kan altid få oplyst, hvilke personoplysninger der er lagret om dig. Du skal rette henvendelse til Elevcenteret hos Niels Brocks, som vil hjælpe dig med forespørgslen. Skolen har pligt til at rette eventuelle ukorrekte oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Skolen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller tilbagekalde et samtykke, skal du rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Niels Brock. Vores kontaktoplysninger er:

Niels Brock, Nørre Voldgade 34, 1358 København K, CVR-nr. 60 79 84 19

Telefon: 33419100, mail: brock@brock.dk

Skolen har en DPO tilknyttet, der kan kontaktes på dpo@esis.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser. Den genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og gør det bl.a. muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato. En cookie er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus. 

De cookies, der er lagt i din browser fra vores websites, vil normalt blive opbevaret i højst 1 år fra sidste gang du var inde på et af vores websites. Hver gang du genbesøger et af vores websites, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i 1 år fra dit seneste besøg på et af vores websites. 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan også altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies" eller denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Hjemmesiden sætter nødvendige cookies, der aktiverer grundlæggende funktioner såsom at du kan indsende formularer, for at give dig kortere svartider, og for at huske at du er den samme bruger, når du klikker rundt på hjemmesiden.

Hjemmesiden sætter præference-cookies, der husker dit foretrukne sprog og husker, hvad du godt kan lide, når du ser videoer.

Statistik-cookies hjælper os og vores samarbejdspartnere med at forstå, hvordan du bruger hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Marketing-cookies bruges til at indsamle information om dig på tværs af siderne. På nielsbrock.dk sender marketing cookies data til Google, Facebook, Instagram og YouTube.

Google cookies benyttes af Niels Brock og samarbejdspartnere til at kommunikere på en relevant og værdiskabende måde for dig. Data fra Marketing cookies kan blive brugt til at vise målrettede annoncer til dig, når du besøger andre hjemmesider.

Følgende privatlivspolitik gælder for brugen af www.nielsbrock.dk og undersider.

Private oplysninger

Personlige data, der knytter sig tilmelding på Niels Brocks uddannelser og kurser, bliver behandlet fortroligt og krypteret. Ved mistanke om misbrug, chikane, kriminelle aktiviteter og lignende vil Niels Brock imidlertid kunne videregive oplysningerne til politiet. De oplysninger, du har afgivet om dig selv – for eksempel dit navn, din adresse eller dit telefonnummer – beskyttes i overensstemmelse med persondataloven. Alle anbefalinger fra Datatilsynet og FDIM følges nøje.

Niels Brock videregiver kun dine oplysninger til samarbejdspartnere i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at kunne levere relevante produkter eller oplysninger. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil (fx via din accept af cookies). Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved tilmelding til uddannelse, kursus, informationsmøde eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, cpr.nr, kopi af pas og eksamensbeviser. Personoplysninger bruges til at gennemføre den tilmelding, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore uddannelser, kurser mv., samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser. 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig, skal du rette henvendelse på brock@brock.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter hos Easy, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Ud over nyhedsbreve kan vi fra tid til anden have konkurrencer eller særlige tilbud på www.nielsbrock.dk, og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mail adresse. Hvis denne information deles med andre virksomheder, vil dette klart fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at Niels Brock eller andre må kontakte dig efterfølgende. Dette vil tydeligt fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Deltagelse i konkurrencer og særlige tilbud er altid frivillig.