Samtykkeerklæring

  • Ved din tilmelding giver du samtykke til, at Niels Brock må behandle dine personoplysninger, herunder indsamle, behandle og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at varetage administrationen af dig som elev på Niels Brock.
  • Oplysningerne vil desuden kunne blive behandlet og videregivet i marketing og statistisk øjemed, ligesom vi logger din adfærd på de elektroniske systemer, vi anvender som en del af vores virke.
  • Der vil blive taget billeder/video til nogle af vores arrangementer. Udvalgt materiale vil blive offentliggjort på nielsbrock.dk og på Niels Brocks sociale medier for at vise situationsbilleder og for at reklamere for tilsvarende events.
  • Du samtykker endvidere til, at Niels Brock må rette henvendelse til dig ved elektronisk post, herunder fremsendelse af reklame for Niels Brocks produkter og deltagelse i arrangementer med Niels Brock. Dine oplysninger vil ikke blive solgt til andre virksomheder til brug for markedsføring.
  • Persondataloven indeholder regler om ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod en behandling af persondataoplysninger og ret til at få berigtiget oplysninger.
  • Retten til indsigt indebærer blandt andet en ret for den registrerede til at få oplyst, om der behandles oplysninger om vedkommende, hvilke oplysninger der behandles, formålet med behandlingen mv.
  • Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder eller tilbagekalde dit samtykke, skal du rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Niels Brock.