Når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Vi indsamler oplysninger på to forskellige måder. Enten via cookies, eller når du selv indtaster data på vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Samtykkeerklæring

  • Ved din tilmelding giver du samtykke til, at Niels Brock må behandle dine personoplysninger, herunder indsamle, behandle og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at varetage administrationen af dig som elev på Niels Brock.
  • Oplysningerne vil desuden kunne blive behandlet og videregivet i marketing og statistisk øjemed, ligesom vi logger din adfærd på de elektroniske systemer, vi anvender som en del af vores virke.
  • Der vil blive taget billeder/video til nogle af vores arrangementer. Udvalgt materiale vil blive offentliggjort på nielsbrock.dk og på Niels Brocks sociale medier for at vise situationsbilleder og for at reklamere for tilsvarende events.
  • Du samtykker endvidere til, at Niels Brock må rette henvendelse til dig ved elektronisk post, herunder fremsendelse af reklame for Niels Brocks produkter og deltagelse i arrangementer med Niels Brock. Dine oplysninger vil ikke blive solgt til andre virksomheder til brug for markedsføring.
  • Persondataloven indeholder regler om ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod en behandling af persondataoplysninger og ret til at få berigtiget oplysninger.
  • Retten til indsigt indebærer blandt andet en ret for den registrerede til at få oplyst, om der behandles oplysninger om vedkommende, hvilke oplysninger der behandles, formålet med behandlingen mv.
  • Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder eller tilbagekalde dit samtykke, skal du rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Niels Brock.