Niels Brock er UNESCO Verdensmålsskole

Niels Brock blev Unesco verdensmålsskole i 2020. Det betyder, at vi er en del af et globalt netværk på cirka 10.000 skoler – ud af disse er der 68 skoler i Danmark.

På Niels Brock arbejder vi i det daglige med FN’s 17 verdensmål – de er en del af vores undervisning og gennemsyrer den måde, vi arbejder med både kulturforståelse og bæredygtighed på. Desuden har det påvirket vores valg af destinationer for studieture.

Vi ser det som en del af vores pædagogiske mission at lære vores elever traditionelle værdier i kombination med fokus på internationale relationer og globalt medborgerskab. Både med fokus på bæredygtighed i vores hverdag og skolepraksis.

Det er i høj grad vores elevers fortjeneste, at vi er udnævnt til verdensmålsskole. På vores gymnasier er der på elevernes initiativ nedsat forskellige råd, der forholder sig til spørgsmål som ’hvordan kan vi blive mere klimavenlige’, ’hvordan vil vi arbejde med bæredygtighed’ osv.

Unesco logo - Niels Brock uddannelsespartner

Følgende er eksempler på de initiativer, vores elever har fået sat i gang:

   • "Tøjbyttedag" i kantinen: Hvis du har tøj, som du ikke længere bruger, så tag det med til kantinen til "tøjbyttedag" og byt til noget "nyt"
   • Fra marts 2020 bruger/sælger kantinerne ikke længere plastikkopper. Der skal kun købes biobaserede/genanvendelige kopper
   • Alle rengøringsmidler (inklusive rengøringspulver osv.) er miljøvenlige produkter
   • Alle klasseværelser har både en affaldskurv og en kurv til genbrugsflasker
   • Årligt velgørenhedsløb. Det første Niels Brock velgørenhedsløb blev afholdt i 2018. Polititilladelser/rute samt sponsorer var alle organiseret af studerende. Løbet er altid støttet af lærere og personale, som også er med på de 2,5 km. indsamling af penge til forskellige formål (i 2019 blev pengene indsamlet til Børnecancerfonden).

Vi tror på, at sådanne initiativer, projekter og interkulturelle engagementer vil styrke vores elevers kompetencer til at træffe kvalificerede bæredygtige beslutninger i deres hverdag.

Som organisation handler vi også efter det, vi underviser vores elever i. Derfor har vi sat os det ambitiøse mål at reducere skolens CO2-aftryk med 50% inden 2030 set i forhold til 2016. Vi arbejder ud fra håndfaste KPI’er for reduktionsarbejde, som det er skrevet i vores strategiplan På vej. Her kan du også læse mere om vores øvrige mål omkring ressourcebevidst forbrug og sundhed.

Læs mere om Unescos verdensmålsskoler https://unesco-asp.dk/

FNs 17 verdensmål https://www.verdensmaalene.dk/