Forberedende voksen­undervisning

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er undervisning for voksne, som ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne. Samtidig bliver du bedre til de daglige udfordringer og hvis du er i job, bliver du et større aktiv for din virksomhed.

Mål med kurset

Efter kurset får de bedre mulighed for at udfylde de krav, som der i dag bliver stillet på alle niveauer, og som ekstra gevinst bliver de i stand til bedre at kunne hjælpe deres børe eller måske børnebørn med lektierne uden for arbejdstiden. FVU-undervisningen foregår i små hold, hvor underviseren tilpasser undervisningen efter behov.

Praktiske oplysninger

Når du deltager på Forberedende VoksenUndervisning ( FVU) i arbejdstiden, kan du søge om at få Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

SVU er et godt tilbud til dig, der er i arbejde. Du indgår en aftale med din arbejdsgiver og får fri til at gå i skole - deltids eller fuldtids. Det koster ikke arbejdsgiveren noget, og du får et beløb svarende til dagpenge.

For at komme i betragtning til SVU-støtte skal du opfylde nogle krav:

  • Du skal som lønmodtager have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i mindst ½ år (selvstændige kan dog også søge).
  • Du skal være ml. 20 og 65 år
  • Du må have uendeligt meget skolegang og uddannelse ved FVU- og ordblindeundervisning.
  • Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse.
  • Du skal have mindst 6 timers undervisning om ugen (ved FVU- og ordblindeundervisning dog kun 3).
  • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.
  • Du kan få SVU til at deltage i FVU i op til 18 uger omregnet til heltid, og du kan få SVU til at deltage i samme trin flere gange – betingelsen er, at du ikke har deltaget i mere end 85% af undervisningen. 

Du kan også gå direkte ind på SVUs hjemmeside www.svu.dk og læse mere.

Søg før du starter. Du kan ikke få støtte med tilbagevirkende kraft.
Skemaet skal altid udfyldes:

  1. først af dig selv
  2. så af din arbejdsgiver / a-kasse
  3. til sidst af dit uddannelsessted

Kontakt

FVU vejlederne

Er du interesseret i at vide mere om FVU forløbene kan du kontakte vores FVU vejledere.

Telefon: 33419100 E-mail: aka@brock.dk