Forberedende voksenundervisning

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er undervisning for voksne, som ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne. Samtidig bliver du bedre til de daglige udfordringer og hvis du er i job, bliver du et større aktiv for din virksomhed.

Mål med forberedende voksenundervisning

Efter din FVU undervisning får du bedre mulighed for at udfylde de krav, som der i dag bliver stillet på alle niveauer. Som en ekstra gevinst vil du også blive i bedre stand til at kunne hjælpe dine børn eller måske børnebørn med lektierne uden for arbejdstiden. Vores FVU undervisning foregår i små hold, hvor underviseren tilpasser undervisningen efter behov.

 

Praktiske oplysninger

Når du deltager på Forberedende Voksenundervisning, FVU, i arbejdstiden, kan du søge om at få Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Voksenuddannelsesstøtte er et godt tilbud til dig, der er i arbejde. Du indgår en aftale med din arbejdsgiver og får fri til at deltage i vores FVU undervisning - deltids eller fuldtids. Det koster ikke arbejdsgiveren noget, og du får et beløb svarende til dagpenge.

 

For at komme i betragtning til SVUstøtte skal du opfylde nogle krav:

  • Du skal som lønmodtager have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i mindst ½ år (selvstændige kan dog også søge).
  • Du skal være ml. 20 og 65 år
  • Du må have uendeligt meget skolegang og uddannelse ved FVU og ordblindeundervisning.
  • Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse.
  • Du skal have mindst 6 timers undervisning om ugen (ved FVU undervisning og ordblindeundervisning dog kun 3).
  • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.
  • Du kan få SVU til at deltage i vores FVU undervisning i op til 18 uger omregnet til heltid, og du kan få SVU til at deltage i samme trin flere gange – betingelsen er, at du ikke har deltaget i mere end 85% af undervisningen.

Du kan også gå direkte ind på SVUs hjemmeside www.svu.dk og læse mere.

 

Søg før du starter. Du kan ikke få støtte med tilbagevirkende kraft.

Skemaet skal altid udfyldes:

  1. Først af dig selv
  2. Så af din arbejdsgiver / a-kasse
  3. Til sidst af dit uddannelsessted

 

Kontakt

FVU vejlederne

Er du interesseret i at vide mere om FVU undervisning og forløbene kan du kontakte vores FVU vejledere.

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: aka@brock.dk