FVU før erhvervsuddannelse

Formålet med turboforløbene er, at give dig mulighed for at gå op til en trinprøve, lige inden du skal optages på en erhvervsuddannelse.

Praktiske oplysninger

Formålet med turboforløbene er, at give dig mulighed for at gå op til en trinprøve, lige inden du skal optages på en erhvervsuddannelse.

  • Du skal være over 18 år.
  • Du skal være bosiddende i Danmark
  • Du skal have et cpr.nr.

Der undervises hver dag i 2 uger (mandag til fredag) fra kl. 09.00 – 14.30.

Kontakt

Anders Kaas FVU konsulent

Telefon: 23 21 45 10 E-mail: aka@brock.dk