FVU i matematik

FVU i matematik er undervisning for voksne, som ønsker at blive bedre til matematik og regning. På kurset arbejder du med talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Samtidig bliver du bedre til at tackle de daglige udfordringer du møder i hverdagen hjemme, og du bliver et større aktiv for din virksomhed.

Praktiske oplysninger

I undervisningen arbejder du med tal og matematik på mange måder Du benytter forskellige materialer, fx tal fra aviser, fra SKAT og også dine egne eksempler.

På FVU-matematik i begge trin arbejder du med at:

 • lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • forstå og regne med kommatal
 • forstå og bruge brøker som 1/2 og 1/4
 • forstå og regne med procenter
 • omregne fra danske kroner til fremmed valuta
 • fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • forstå matematiske begreber og størrelser
 • overskue og vurdere matematisk information

På trin 1 øver du dig i at lægge sammen, trække fra, gange og dele - både i hovedet og ved hjælp af papir og blyant.

Du lærer at bruge mål og vægt, brøker og procenter, længde og højde, bredde og omkreds.

På trin 2 får du styr på fx areal, rummål og figurer som trekant, firkant og cirkel. Du lærer at forstå statistik og udarbejde data ved hjælp af statistiske metoder.

På trin 2 vil niveauet være lidt højere end på trin 1.

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening. Der er både dagundervisning og aftenundervisning.

Du kan tage FVU på voksenuddannelsescentre (VUC).

Du kan også tage FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Eksamen

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til prøven i matematik i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

 • Du skal være over 18 år
 • Du skal være bosiddende i Danmark
 • Du skal have et cpr.nr.
 • Du skal kunne forstå underviseren, som underviser i dansk
 • Der undervises mindst 1 gang om ugen i 4 lektioner (3 klokketimer)
 • Undervisningen kan foregå om dagen eller om aftenen

Kontakt

Anders Kaas FVU konsulent

Telefon: 23 21 45 10 E-mail: aka@brock.dk