Kemi B

Mangler du kemi på B-niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse? Så kan du tage det som GSK enkeltfag på Niels Brock og blive klar til at søge ind på bare 3 måneder. På Kemi B supplering bliver du bekendt med kemiens fagsprog og lærer begreber, beregninger og eksperimentelle moder, som du kan bruge på din videregående uddannelse. Undervisningen foregår i vores helt nye sciencelokale, tæt på Nørreport station.

Du kan både tage kemi B som GSK enkeltfag på vores daghold og eftermiddagshold. For mange af vores GSK-studerende gør det, det lidt lettere at passe suppleringsfag ind i en travl hverdag. Så længe du kan tilmelde dig kemi B supplering, er der plads – så vent ikke med at søge.

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

Om faget

Læs kemi B som GSK i København og opnå et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder. Kemi B undervises efter STX bekendtgørelsen. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i STX bekendtgørelsen her. 

GSK - Kemi C-B - Eftermiddag - April 2024

Start- og slutdato: 2. april 2024 - 24. maj 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Sommereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

GSK - Kemi C-B - Dag - Juli 2024

Start- og slutdato: 8. juli 2024 - 7. august 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 August - Sygeeksamen
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

GSK - Kemi C-B - Online med et ugentligt fremmøde - August 2024

Start- og slutdato: 19. august 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • Ej SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Kemi B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Eksamen foregår med fysisk tilstedeværelse i København.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning i Niels Brocks lokaler på Nørre Voldgade 34.  

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Online-undervisningen er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca. 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online. Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind i dit rum på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk mindst hver syvende dag, og derudover sørge for at aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv. At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid.

 

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen. GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker. Derfor er det vigtigt, at du meddeler Niels Brock, hvis du i en kortere periode ikke kan være studieaktiv, eller hvis du ikke ønsker at tage kurset alligevel.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.