Gymnasiale suppleringskurser

Gymnasial supplering (GSK) er løsningen, hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag eller tage et fag på et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på ønskeuddannelsen.  For at blive optaget på et suppleringsfag skal du have en gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Du kan søge ind, hvis du har afsluttet fx STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU eller en erhvervsuddannelse.  Undervisningen på GSK er gratis, hvis du begynder dit suppleringskursus senest den 1. oktober to år efter, den adgangsgivende eksamen er afsluttet. 

Herunder får du et overblik over alle de gymnasiale suppleringsfag du kan læse på Niels Brock GSK i København. Du kan læse om fagenes indhold og finde information om optagelse på de enkelte fag.

Vælg mellem følgende GSK-fag

DIG_tre_unge_indgang.jpg
Matematik A
SOF/København/Online
Læs mere
DIG_dreng_pige_klasse2.jpg
Matematik B
GSK/SOF
Læs mere
inno_dreng_roede_baenke_baggrund.jpg
Mathematics B
GSK/SOF
Læs mere
DIG_drenge_business_gang.jpg
Matematik C
Læs mere
DIG_dreng_pige_glas_science.jpg
Fysik B
GSK/SOF
Læs mere
DIG_dreng_pige_science.jpg
Kemi B
GSK/SOF
Læs mere
DIG_science_dreng_tavle.jpg
Kemi C
Læs mere
DIG_drenge_trappe.jpg
Virksomhedsøkonomi B
GSK/SOF
Læs mere
DIG_drenge_elite_vindue.jpg
Virksomhedsøkonomi C
Læs mere
DIG_pige_laeser_sofa.jpg
Dansk A
GSK/SOF
Læs mere
Inno_pige_brun_baggrund.jpg
Engelsk A
GSK/SOF
Læs mere
NielsBrock_2018-01-1810797.jpg
Engelsk B
GSK/SOF
Læs mere
Niels_Brock_22okt_198864.jpg
Spansk A
GSK/SOF
Læs mere
Inno_drenge_trappen.jpg
Tysk B
GSK/SOF
Læs mere

Praktiske oplysninger

Vores udvalg af fag på GSK i København er for dig, der enten har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, men som mangler fag på bestemte niveauer for at opfylde adgangskravene til drømmeuddannelsen.

GSK-suppleringsfag foregår på Niels Brock på Nørre Voldgade 34 i København. Niels Brock har dog samarbejdsaftaler med andre skoler, hvor få af kurserne foregår.

Undervisningen på GSK på Nørre Voldgade er normalt klassisk fremmødeundervisning, men nogle dele af den gymnasiale supplering kan også afvikles online, da vi har valgt at tage højde for COVID19.

Undervisningen i de forskellige suppleringskurser understøttes af digitale undervisningsbøger (iBøger), digitale undervisningsrum og moderne undervisningsmetoder.

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Der er krav om studieaktivitet, således at manglende overholdelse af mødepligt og aflevering af obligatorisk skriftligt arbejde, kan medføre udmeldelse.

Som udgangspunkt følges studie- og ordensregler gældende for gymnasieområdet, dog tilpasset GSK typiske korte forløb.

Du finder Niels Brocks studie- og ordensregler for GSK her: Studie- og ordensregler

Vi skal gøre dig opmærksom på, at du skal bruge en bærbar pc eller Mac for at kunne gennemføre undervisningen på Niels Brock.

GSK-supplering er gratis, hvis du begynder dit suppleringskursus senest den 1. oktober 2 år efter, den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Du skal som GSK-kursist p.t. betale kr. 550,- i deltagergebyr, såfremt din adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX, GIF, GU og EUD+EUX fag) er mere end to år gammel.

De mundtlige og skriftlige eksamener afholdes efter undervisningen er afsluttet. 

Du finder planlagte datoer for eksaminer her: 

GSK efterår 2020

 

Når eksamensperioden nærmer sig, tilbyder vi 3 timers workshop i ”Eksamensenergi”.

Eksamensenergi er for dig, som er nervøs eller har angst for den kommende eksamen. Du vil få, at se hvordan, hvorfor og hvilke muligheder du har, for at vende dine tanker om eksamen til en positiv energi og dermed få en god oplevelse af eksamen.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.

Gymnasial supplering er SU-berettiget. Det betyder, at du som elev på GSK kan søge den samme støtte som du kender fra gymnasiet.

Det er vigtigt at du søger så tidligt som muligt, gerne ved tilmeldingen, med den eventuelle fornødne dokumentation. Dette af hensyn til ekspeditionstiden i forhold til de ofte korte GSK forløb.

Studievejledning

Studievejleder
Judith Thomsen Studievejleder

Telefon: 33 41 92 36 E-mail: jut@brock.dk