Pædagogiske principper for Niels Brock

Her på Niels Brock har vi defineret fem pædagogiske principper for vores undervisning, ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet. Læs mere herunder.

Elevplads hovedbilledejpg.jpg

For Niels Brock er det i dag afgørende at kunne gøre en forskel - ligesom det var for købmanden Niels Brock i 1700-tallet. Det gode købmandskab er stadig et ideal og en ledestjerne for vores merkantile uddannelser og for driften af Niels Brock. På Niels Brock tager vi vores ansvar alvorligt – vi ønsker at danne og uddanne til demokrati og erhvervsliv.

Læs om Niels Brocks læringsfilosofi

Medarbejderne er kompetente i udførelsen af opgaverne med at sætte rammerne for læringen i bred forstand. På Niels Brock er vi reflekterende praktikere der kontinuerligt arbejder for at maksimere deltagernes læringsudbytte.

De lærende deltagere er hårdtarbejdende og motiverede. Inddragelse af deltagernes erfaringer er et grundlæggende pædagogisk princip på Niels Brock, fordi disse har stor betydning for deltagerne – både bevidst, følelsesmæssigt og socialt – og de bidrager dermed til at skabe mening og motivation.

Det er helt afgørende, at læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i den verden, vi er en del af, og derfor er informations- og kommunikationsteknologi (IKT) en naturlig medtænkt del af forberedelse, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter for både medarbejdere og deltagere.

Praksisnær kompetenceudvikling handler om at skabe en tættere sammenhæng mellem læring på skolen og deltagernes daglige praksis. Læringen sker i en stadig refleksiv diskussion med inddragelse af teori og praksis.

På Niels Brock er der et fokus på at deltagerne tilegner sig evnen til selvstændigt at identificere de problemer/tage udgangspunkt i den undren, der er knyttet til de aktiviteter de arbejder med.

Den tiltagende globalisering stiller særlige krav til det internationale perspektiv og udvikling af deltagernes innovative kompetencer.

Medarbejderne er kompetente og professionelle i udførelsen af opgaverne med at sætte rammerne for læringen i bred forstand. På Niels Brock er vi reflekterende praktikere og diskuterer kontinuerligt, hvad der skal til for at gøre vores indsats bedre og mere professionel.

Professionalismen kommer til udtryk i reflekteret klasserumsledelse, faglig og processuel. sparring, stærk planlægning på kort og langt sigt og effektiv administration/institutionsdrift. Den kompetente medarbejderstab spiller således på samme bane, som de primære deltagere; eleverne og kursisterne. Vi arbejder i samme udviklingscirkel med henblik på at udvikle kompetencer med udgangspunkt i praksis- og problembaseret læring.

Lærerne er således fagligt skarpe, reflekterende praktikere, der, på basis pædagogisk og faglig forskning, elevernes forudsætninger og erfaringer, samt aftagernes behov, skaber de bedste rammer for elever og kursister kan bevæge sig fagligt og menneskeligt så langt som muligt.

Eleverne og kursisterne er hårdtarbejdende og motiverede. De bringer deres egne erfaringer i spil og er til stede, til tiden og tager det ansvar, det er at understøtte fællesskab og læringsrum.

Undervisningen og andre læringsaktiviteter er til tiden, i tiden, relevant og med fokus på deltagernes kompetenceudvikling.

I en af Astrid Lindgrens fortællinger om Pippi Langstrømpe er det svært for Pippi bare passivt at indtage rollen som tilskuer til en cirkusforestilling. Hun vil være med til alt det sjove, der foregår inde i manegen – ligesom deltagerne på Niels Brocks uddannelser forventer at være inddraget i læringsaktiviteterne. Deltagerne skal finde den gode balance mellem – på den ene side det de i forvejen har erfaring for virker – og på den anden side en fantasifuld, kreativ og innovativ tilgang til verden. Astrid Lindgren iscenesatte på samme måde sine fortællinger om Pippi Langstrømpe ved at bringe hende sammen med Tommy og Annika.

Inddragelse af deltagernes erfaringer er et grundlæggende pædagogisk princip på Niels Brock, fordi erfaringerne har stor betydning for deltagerne – både bevidst, følelsesmæssigt og socialt – og de bidrager dermed til at skabe mening og motivation. Praksisnære og projektorienterede læringsformer giver en god mulighed for at inddrage deltagernes erfaringer.

Praksis danner således centrum for en vekselvirkning med empiri, teori og metode. Praksis defineres her som den ubearbejdede virkelighed. Emperien er den reflekterede erkendelse (og undren) over praksis. Og teorien er den metodisk bearbejdede, dækkende og kompleksitetsreducerende gengivelse af praksis og emperi.

Det er helt afgørende, at læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i den verden, vi er en del af, og derfor er informations- og kommunikationsteknologi (IKT) en naturlig medtænkt del af forberedelse, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter for både medarbejdere og deltagere.

På Niels Brock er der et fokus på at deltagerne tilegner sig evnen til selvstændigt at identificere de problemer og tage udgangspunkt i den undren, der er knyttet til de aktiviteter, de arbejder med. Dette gør vi for at give deltagerene relevante samarbejdskvalifikationer, projektarbejdskvalifikationer og faglige kvalifikationer (1).

Gennem brug af relevante metoder, tilegnelse af relevant empiri og relation til relevant teori får deltagerne de kompetencer, der giver dem mulighed for at agere professionelt på arbejdsmarkedet, blive bedre til at tilegne sig viden i fremtiden og blive dannede reflekterende individer.

Projekt og problemorienteringen skaleres i kompleksitet, længde og selvstændighed i forhold til deltagernes forudsætninger (2). På Niels Brock bevæger deltagerne sig fra en i Wengersk forståelse "legitim perifær deltagelse” til ”kompetent problemløsende" (3).

På Niels Brock har vi endnu større ambitioner end "blot" at optimere deltagernes kompetenceudvikling gennem pædagogisk professionalisme i inddragende, praksisnære og problemorienterede læringsaktiviteter. I en verden præget af stigende globalisering skal læringsaktiviteterne også indeholde kvaliteter, der række ud over den enkelte deltager ved at indeholde et internationalt perspektiv og have udvikling af innovative kompetencer for øje. I en af Astrid Lindgrens fortællinger om Pippi Langstrømpe udbryder Pippi "Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt". Denne proaktive indfaldsvinkel til verden er et godt udgangspunkt for innovation, men det kan ikke stå alene.

På Niels Brock forstår vi innovative kompetencer som evnen til at skabe noget, der har værdi for andre. Man reflekterer både som elev og lærer over den indsats man har gjort, så man kan gøre den lidt skarpere næste gang. Det kræver at man tænker ud over sig selv og sine egne behov, og interesserer sig for andre personer, organisationer og perspektiver på verden, før man selv forsøger at blive forstået. Innovativ pædagogik er på Niels Brock er desuden knyttet til en social ansvarlighed, der kan virke befriende for deltagerne i forhold den individualisme og selvcentrering, der ellers præger vores kultur. At man interesserer sig for Tommy, Annika, Hr. Nelson og hesten på verandaen. Når man er stærk, skal man også være sød, som Pippi Langstrømpe formulerer det.

(1) Krogh Lone: Argumenter for projektpædagogik – artikel i Kolmos 2002.
(2) Damberg. Gymnasiepædagogik. 2014. 
(3) Leave og Wenger: Situeret læring. 2003.