Budgettering

På valgfaget lærer du, hvordan du aktivt indgår i virksomhedens budgetlægning. Du lærer om vigtige opgaver og processer, forskellige delbudgetter og om hvordan budgettering indgår som vigtigt styrings- og kontrolværktøj i virksomheden.

Vigtigt: hvis du er økonomielev kan du ikke vælge dette valgfag, da det indgår i dit obligatoriske skoleophold. Faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen. 

DI_kontor_dreng_pige_staende.jpg
Fagets indhold

På valgfaget lærer du: 

 • Hvilke elementer der indgår i de forskellige former for budgetter, og hvordan de udarbejdes.
 • Almindelig budgetprocedure samt elementer som kalkulationer og faste- og variable omkostninger mv.
 • Budgetkontrol og hvordan den kan benyttes af ledelsen.
 • Budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere.
 • De generelle metoder for budgettering, herunder bl.a. kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter, samt aktiv og passiv budgettering.
 • Budgetforudsætninger og vigtigheden heraf.
 • Aktivitets-, kapacitets- omg likviditetsbudgettering.
 • Budget styrings- og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger.
 • Opstilling af fleksibelt budget og foretagelse af afvigelsesanalyser.
 • Standardregnskaber og beregning heraf.
 • Medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering.

 

Budgettering

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 27. august 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Budgettering

Start- og slutdato: 4. april 2022 - 8. april 2022
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2