Erhvervsbeskatning

Formålet er, at eleven opnår kendskab til opbygningen af det danske skattesystem med særlig vægt på løn, kursgevinster, kurstab, avance ved aktiehandel samt beskatning af erhvervsmæssige indtægter fra danske virksomheder registreret som A/S og ApS. Eleven skal kunne foretage skatteberegning manuelt og med efterfølgende elektronisk kontrol af beregningerne.

Niels_Brock_Voksen2027.jpg
Vigtigt

Faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen, evt. med enkelte selvstudie-dage.

Erhvervsbeskatning og personbeskatning

Start- og slutdato: 8. november 2021 - 12. november 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Erhvervsbeskatning og personbeskatning

Start- og slutdato: 14. november 2022 - 18. november 2022
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2