International handel

Formålet med faget er, at du får kendskab til de mest anvendte fagudtryk i forbindelse med international handel, de relevante told- og samhandelsunioner og de almindeligst forekommende transportdokumenter. Du skal på baggrund heraf kunne udføre de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel.

DI_indgang_business_drenge.jpg
Vigtigt

Dette valgfag foregår via online-undervisning, så du kan læse faget hjemmefra. Dog kræver det aktiv deltagelse alle ugens dage.