Moms og afgifter

Formålet er, at du opnår bredt kendskab til reglerne for det danske momssystem og væsentlige afgifter, herunder beregningsreglerne. Du skal samtidig opnå kendskab til reglerne for og de driftsøkonomiske konsekvenser af diverse personalegoder for såvel virksomhed som medarbejder.

Vigtigt: hvis du er økonomielev kan du ikke vælge dette valgfag, da det indgår i dit obligatoriske skoleophold. Faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen.

EUX_dreng_business_bord.jpg
Fagets indhold

På valgfaget lærer du:

  • at redegøre for momssystemets opbygning, herunder krav til købs- og salgsbilag, bogføringssystemer, gebyr, morarenter mv.
  • at redegøre for de centrale bestemmelser i momssystemet, herunder køb af autokøretøjer, undtagelsesbestemmelser mv.
  • at foretage opgør af momstilsvaret for en given virksomhed.
  • reglerne for energiafgifter, herunder krav til dokumentation, refusionsmuligheder, tilskudsmuligheder, rumvarme, varmt vand mv. og at foretage opgørelser heraf for en given virksomhed. 
  • reglerne for lønsumsafgifter og kunne foretage opgørelse af tilsvaret herfor.
  • om sociale bidrag og reglerne herfor, herunder blandt andet aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv.
  • om afregningsreglerne for moms, energiafgifter, diverse bidrag, herunder ATP, feriepenge, pensionsbidrag, AM-bidrag, SP-bidrag mv.
  • reglerne for almindeligt forekommende personalegoder til medarbejdere, f.eks. fri bil, telefon, kost og logi, rejsegodtgørelse mv.

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 19. september 2022 - 23. september 2022
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2