Kvalitet og service

Formålet med faget er at give dig et kendskab til sammenhængen mellem kvalitet og service. Du skal have en grundlæggende forståelse for de omkostningsmæssige konsekvenser af god og dårlig kvalitet i leveringen af serviceydelser og produkter.

HCA_grafik_green.png

På valgfaget lærer du at: 

  • Kende servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation.
  • Kende betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden.
  • Kende nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhedens enheder.
  • Kende begreberne ekstern og intern kvalitet.
  • Kunne yde god service i udførelsen af de administrative funktioner.
  • Kunne anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner.
  • Kunne formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation.

Start 21. marts 2019 Kvalitet og service, 21/3-2019

Start 7. november 2019 Kvalitet og service, 8/11-2019

Start 18. marts 2020 Kvalitet og service, 18/3-2020

Start 12. november 2020 Kvalitet og service, 12/11-2020