Projektstyring og økonomi

På projektstyring og økonomi vil du få kendskab til, hvordan projektstyring foregår i erhvervslivet, hvilke dele af erhvervslivet der anvender projektstyring samt fordele/ulemper ved projektstyring. Du vil desuden opnå kendskab til, hvordan man styrer økonomien i en virksomhed, der arbejder med projektstyring.

Vigtigt: faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen.

DI_indgang_business_dreng_pige_taler.jpg
Fagets indhold

På valgfaget lærer du om: 

  • Grundlæggende elementer ved projektarbejde, herunder arbejdsformen, grundelementer, projekttyper og projektindhold, herunder strukturering, interessenter, mål, forløb, implementering, omverdenen og afslutning.
  • Planlægning af projekter via situationsanalyser, valg af fremgangsmåde, følsomme områder og den praktisk udførelse.
  • Organisering af projekter, herunder organisationsformer, etablering, afvikling af projektorganisationer mv.
  • Projektorganisationens arbejdsformer via arbejdsmønstre, beslutnings- og referencegrupper, konfliktbehandling, samarbejde og effektivitet.
  • Projektledelse, herunder opgaver, personlig ledelse, krav til projektlederen.
  • Projektstyring på områder som tids- og arbejdsstyring, ressource-, materiale-, økonomi- og kontraktstyring.
  • Projektledelsens resultatstyring gennem tekniske målinger, kvalitetsstyring, konfigurationsstyring, disponeringstænkning og værditænkning.
  • Styring af projektaktivitet i en virksomhed, herunder igangsætning af nye projekter, styring af mængden af projekter, organisering af sideløbende projekter og virksomhedsledelse gennem projekter.

 

Projektstyring og økonomi

Start- og slutdato: 15. marts 2021 - 19. marts 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Projektstyring og økonomi

Start- og slutdato: 17. maj 2021 - 21. maj 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Projektstyring og økonomi

Start- og slutdato: 20. september 2021 - 24. september 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Projektstyring og økonomi

Start- og slutdato: 1. november 2021 - 5. november 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Projektstyring og økonomi

Start- og slutdato: 10. januar 2022 - 14. januar 2022
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Projektstyring og økonomi

Start- og slutdato: 25. april 2022 - 29. april 2022
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2