Regnskabs- og virksomhedsanalyse

Formålet med valgfaget Regnskabs- og virksomhedsanalyse er, at eleven kan foretage en ekstern vurdering af virksomheders økonomiske stilling og udvikling med udgangspunkt i eksterne regnskaber og rapporter. Eleven skal opnå kendskab til regnskabsanalysemetoder og relevante teorier. Derudover skal eleven have indblik i det materiale, som långiver og investorer har til rådighed i forbindelse med vurdering af kreditgivning og aktiekøb.

Hovedforløb 3.jpg
Vigtigt

Faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen.

Regnskabs- og virksomhedsanalyse

Start- og slutdato: 8. februar 2021 - 12. februar 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Regnskabs- og virksomhedsanalyse

Start- og slutdato: 9. august 2021 - 13. august 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2