Regnskabs- og virksomhedsanalyse

På valgfaget Regnskabs- og virksomhedsanalyse lærer du at foretage en ekstern vurdering af virksomheders økonomiske stilling og udvikling med udgangspunkt i eksterne regnskaber og rapporter. Du vil opnå kendskab til regnskabsanalysemetoder og relevante teorier. Derudover vil du få indblik i det materiale, som långiver og investorer har til rådighed i forbindelse med vurdering af kreditgivning og aktiekøb.

Vigtigt: faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen.

Hovedforløb 3.jpg
Fagets indhold

På valgfaget lærer du om:

  • Regnskabsanalysers formål og grundlaget for udførelse heraf.
  • Metoder til regnskabsanalyse.
  • Eksterne regnskabsanalytikeres behov for information og viden i forbindelse med udarbejdelse af regnskabsanalyser, herunder specielt viden inden for regnskabslovgivning og -praksis.
  • Forskellige regnskabsdatabaser.
  • De særlige regnskabsregler, der gælder ved udarbejdelse af koncernregnskaber.
  • Styrkeprofiler og budgetter.
  • Brancheanalyser, herunder disses anvendelsesmuligheder i forhold til konkrete virksomheder og aktieanalyser.
  • Konkrete analyser af udvalgte regnskaber, herunder udvalgte koncernregnskaber.

 

Regnskabs- og virksomhedsanalyse

Start- og slutdato: 8. februar 2021 - 12. februar 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Regnskabs- og virksomhedsanalyse

Start- og slutdato: 9. august 2021 - 13. august 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2