Regnskabs- og virksomhedsanalyse

På dette valgfag i regnskabs- og virksomhedsanalyse lærer du at foretage en ekstern vurdering af virksomheders økonomiske stilling og udvikling med udgangspunkt i eksterne regnskaber og rapporter. Du vil opnå kendskab til regnskabsanalysemetoder og relevante teorier. Desuden vil du få indblik i det materiale, som banken og investorer har til rådighed i forbindelse med vurdering af kreditgivning og aktiekøb.

Vigtigt: Faget er med på Niels Brock hele ugen.

Hovedforløb 3.jpg
Valgfagets indhold

  • Regnskabsanalysers formål og grundlaget for udførelse heraf
  • Metoder til regnskabsanalyse
  • Eksterne regnskabsanalytikeres behov for information og viden i forbindelse med udarbejdelse af regnskabsanalyser, herunder specielt viden inden for regnskabslovgivning og -praksis
  • Forskellige regnskabsdatabaser
  • Særlige regnskabsregler, der gælder ved udarbejdelse af koncernregnskaber
  • Styrkeprofiler og budgetter
  • Brancheanalyser, herunder disses anvendelsesmuligheder i forhold til konkrete virksomheder og aktieanalyser
  • Konkrete analyser af udvalgte regnskaber, herunder udvalgte koncernregnskaber

 

Regnskabs- og virksomhedsanalyse(Ekstern vurdering)

Start- og slutdato: 29. august 2022 - 2. september 2022
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2

Regnskabs- og virksomhedsanalyse(Ekstern vurdering)

Start- og slutdato: 27. februar 2023 - 3. marts 2023
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2