EUS i København

På Niels Brock EUS bliver du klar til erhvervslivet på rekordtid, hvis du er student fra STX, HF eller HTX. Uanset om målet er at starte egen virksomhed eller en elevplads inden for kontor, handel eller butik, så sørger den målrettede undervisning på EUS nemlig for, at du er klar til at komme videre med dine karriereplaner efter kun 10 uger. Du kan ikke længere læse en EUS i København, men i stedet vælge at tage forløbet online eller som en del af et udlandsophold til USA eller Vietnam.

DI_business_par_pige_griner.jpg
Det populære valg blandt studenter

Elever med en erhvervsuddannelse for studenter (EUS) fra Niels Brock er efterspurgte hos store, velkendte virksomheder som Novo Nordisk, MT Højgaard og Topdanmark. Med en EUS kan du også blive en del af store butikskæder som Matas, Bilka eller Telia eller få stillinger i forsvaret, rigspolitiet eller på ministerier. Der er kort sagt gode karrieremuligheder med en EUS fra Niels Brock.

Om uddannelsen

Erhvervsuddannelse for Studenter (EUS) har i mange år heddet HG for Studenter (HGS). EUS er et praksisrettet grundforløb, hvor du opnår viden og kompetencer indenfor virksomhedsdrift og vil give dig kompetencer til opstart af egen virksomhed, hvis du går med en drøm om at blive iværksætter. Du vil lære om økonomistyring og regnskab, om opstart af hjemmeside og om markedsføring samt målgruppeanalyser, alt sammen ting, der er alpha-omega for succes i nutidens erhvervsliv. Undervisningen foregår i hjertet af København og du går på hold med andre jævnaldrende der ligesom dig brænder for en karriere indenfor kontor, salg og forretningsservice.

Praktiske oplysninger

Med en EUS uddannelse fra Niels Brock kan du etablere dig på arbejdsmarkedet som kontorelev, salgselev eller butikselev, som der er stor efterspørgsel på hos mange virksomheder. Uddannelsen vil samtidig give dig værktøjer indenfor iværksætteri og kan være en forsmag på en længere videregående uddannelse. Fordi du har en studentereksamen behøver du kun 10 ugers grundforløb inden for områder som salg og service, virksomhedsøkonomi og regnskab.

Mange tidligere EUSere har startet deres karriere inden for offentlige institutioner, hvor ministerierne, kommunerne, Forsvaret og Rigspolitiet tager mange elever.  Der er også stor efterspørgsel på unge med en EUS fra Niels Brock i det private erhvervsliv, hvor tidligere elever har fuldført deres uddannelse i store virksomheder som Novo Nordisk, MT Højgaard og Topdanmark. Flere har senere i deres karriereforløb suppleret med en HD betalt af virksomhederne. 

EUS-uddannelsen giver også optimal indgang til at blive salgselev inden for detailhandel, hvor vejen til et lederjob ofte vil være kort. Her tager kæder som Telia, Matas og Bilka mange EUS-elever.

Efter endt grundforløb skal du i praktik. Du får lov at prøve kræfter med det rigtige arbejdsliv samtidig med, at du skal lære en masse. Praktikken tager et til to år afhængig af hvilken tidligere uddannelse og erhvervserfaring du kommer med, Du får løn i hele praktikperioden.

Praktikken begynder efter EUS

Praktikken kan begynde umiddelbart efter bestået EUS-forløb på 10 uger.

Din personlige vejleder

I forbindelse med dit skoleophold har du en tutor (din personlige vejleder) og/eller studievejleder som du har kontakt med. Denne person følger dig også gennem din erhvervsuddannelse.

Sådan søger du praktikplads

I løbet af de ti uger har du faget Praktikpladssøgning. Du skal selv finde din praktikplads, men vi hjælper dig med at formulere en søgestrategi, CV og ansøgning, så du får den helt rigtige elevplads der matcher dig og dine karrieredrømme. 

Løn og arbejdstid

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får elevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie, som andre medarbejdere.

For at læse en 10 ugers EUS skal du have en dansk eller nordisk studentereksamen, HF eller HTX, samt have bestået dansk og matematik fra gymnasiet eller folkeskolen.

Har du en HHX skal du kan du nøjes med et 5 ugers online EUS forløb

Det er ikke længere muligt at læse en EUS i København. I stedet kan du tilmelde dig et online forløb eller som en del af et udlandsophold i San Diego eller Hanoi

Når du har søgt om optagelse på EUS, vil du hurtigst muligt inden studiestart modtage indkaldelsesbrev samt faktura. Fakturaen vil du modtage i din e-boks.

Når du tilmelder dig, skal du uploade en kopi af dit eksamensbevis fra enten STX, HF eller HTX. Har du ikke bestået dansk og matematik fra gymnasiet, skal du også vedhæfte kopi af bevis fra folkeskolen eller andet sted, hvor du har fået minimum 02 i dansk og skriftlig matematik.

Er du over 25 år? 

Er du over 25 år indledes din erhvervsuddannelse med en realkompetencevurdering (RKV). Læs mere her.

Når du tilmelder dig EUS 10 uger indkaldes du automatisk til en RKV hos en af vores studievejledere. 

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

EUS består af 10 ugers grundforløb med undervisning i erhvervsøkonomi, afsætning og informationsteknologi (IT) der giver indsigt i virksomhedsdrift. Fagene komplimenterer hinanden, og du vil komme til at afprøve alle tre fag i praksis i din egen øve-virksomhed. Efter de ti uger kan du søge en elevplads.

Du vælger, om det uddannelsesspecifikke fag skal handle om kontor, handel, event eller butik. Faget bestemmer den elevplads, du kan starte på efter grundforløbet.

Grundfag på EUS

  • Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er det fag, du vil få mest undervisning i gennem forløbet, da det er grundlaget for alle virksomheder og organisationer. Faget giver dig en forståelse for virksomhedsdrift og hvad der skal til for at udvikle en forretning, der giver overskud. Du vil lære om virksomhedsbudgetter, prissætning i forhold til udgifter og meget mere.  

  • Informationsteknologi  

Informationsteknologi (IT) får en større og større betydning i et digitaliseret samfund som det danske. Faget vil gøre dig til en dygtig bruger af Office-pakken med fokus på Excel og PowerPoint. Du vil også få kompetencer inden for opstart og drift af hjemmesider. Samtidigt vil faget give en forståelse for mulighederne som den stigende digitalisering tilbyder.   

  • Afsætning

Afsætning skal sikre, at du kan få dine eller virksomhedens produkter solgt. Marketing er ofte et brugt navn for faget, men det går faktisk en smule længere. Du vil gennem forløbet lære at analysere, hvad dit produkt kan tilbyde, du lærer at sætte mål og kommunikere korrekt til omverdenen. Gennem forløbet vil du blive indført i markeds- og målgruppeanalyse og vil ende med en viden om, hvordan man markedsfører produkter gennem forskellige kanaler for at ramme ens kunder bedst muligt.   

Casearbejdsdagen 08.30 – 16.00:

  1. Du skal møde kl. 08:30 på casearbejdsdagen, sted fremgår af din eksamensplan.
  2. Ved casearbejdsdagens start får du udleveret dit eksamenssæt. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Du skal underskrive personligt ved uddeling
  3. Det er vigtigt at du møder til tiden. Kommer du for sent, vil du blive afvist, med mindre skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Alle sager behandles individuelt. Bliver du afvist kan det betyde, at du har afbrudt din uddannelse.

Caseeksamen: Kom i god tid, minimum 20 minutter før, du skal ind til caseeksamen.

Din præsentation, dvs. overheads, plancher, PowerPoint eller andet materiale, du vil benytte under fremlæggelsen, skal du udarbejde i god tid. Regn ikke med, at du kan nå det på selve eksamensdagen.

Er du syg på casearbejdsdagen eller eksamensdagen, skal du:

  1. Ringe til skolens administrationskontor og sygemelde dig på dagen inden kl. 8.30.
  2. Udfylde ”Tro & love erklæring”, som du finder i Moodle, senest fem dage efter arbejdsdagen eller eksamensdagen.

Hvis ikke punkt a og b overholdes, har du afbrudt din uddannelse og dermed meldt dig selv ud.

Når skolen har modtaget erklæringen, indstilles du til sygeeksamen. 

Udebliver du fra sygeeksamen, kan Niels Brock ikke udskrive et grundforløbsbevis til dig. Du skal derfor møde op til eksamen.

Kommer du for sent til eksamen, kan du afvises. Bliver du afvist til eksamen, skal du straks henvende dig til skolens administration.

Mobiltelefon må ikke medbringes.

Består du ikke eksamen, har du mulighed for at gå til reeksamen én gang. Herefter kræves en dispensation fra Undervisningsministeriet.

Klager over eksamen skal indgives skriftligt til skolen senest to uger efter bedømmelsen af prøven. Der henvises til kapitel 10 i ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser”.

Du finder studie- og ordensregler her: Studie- og ordensregler

Lærepladsservice

Hos Niels Brock har vi et mål om at gøre det så ukompliceret som muligt for dig at få en læreplads når du er færdig med dit grundforløb. Derfor assisterer Niels Brock lærepladsservice dig gennem hele processen, fra godkendelse af læreplads til indgåelse af uddannelsesaftale og praktikplan. Se mere her.

Studievejledning

Vejledning på erhvervsuddannelserne

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk