Kontoruddannelse

Drømmer du om en fremtid inden for forvaltning og administration? Her på siden kan du læse mere om dine muligheder med en kontoruddannelse eller en uddannelse til advokatsekretær, der begge giver adgang til løn under uddannelse og mange spændende jobs, der kræver overblik og et veludviklet administrativt gen. Niels Brocks kontoruddannede beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver på et kontor, som f.eks. arbejde med kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

Hvis du har en HF, HTX eller STX studentereksamen skal du tilmelde dig en EUS på knappen til højre. 

Uddannelsens opbygning

Når du tilmelder dig EUV Business bliver du automatisk indkaldt til en Realkompetencevurdering (RKV) hos en af vores studievejledere. Resultatet af din RKV afgør længde og indhold i din uddannelse. Du kan vælge mellem en all round uddannelse indenfor kontorområdet i alle typer virksomheder, eller du kan vælge at specialisere dig indenfor specifikke brancher.

SU og voksenelevløn

Uddannelsen er gratis. Du kan få SU på grundforløbsdelen af din erhvervsuddannelse. Hvis du er fyldt 25 år, når du starter på dit grundforløb, kan du få voksenløn i praktikperioden. Voksenlønnen er højere end en normal elevløn. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Læs mere her.

 • Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.
 • Er du EUV 1 elev og er du ikke ansat i en virksomhed, kan du få SU i hovedforløbets skoleperioder. 
 • Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. 

Praktiske oplysninger

Uddannelsen giver mulighed for ansættelse indenfor kontorområder af en virksomhed. Det kan være i en marketing-, kommunikations-, økonomi- eller HR-afdeling. Praktikdelen giver en værdifuld erfaring, som både kan være i en mindre virksomhed eller større koncern, og kan både være i det private erhvervsliv og i det offentlige. På kontorretningen kan du for eksempel søge job i det offentlige, hvor ministerierne, kommunerne, forsvaret og rigspolitiet tager mange elever. Men det kan også være i store danske virksomheder som Novo Nordisk, MT Højgaard eller Topdanmark. Hvis din uddannelse har været tilknyttet et speciale vil du kunne få job indenfor følgende områder:

 • Administration
 • Økonomi
 • Advokatsekretær
 • Lægesekretær
 • Offentlig Administration
 • Rejseliv
 • Revision
 • Spedition og shipping

Uddannelsen er gratis. Du kan få SU på grundforløbsdelen af din erhvervsuddannelse. Hvis du er fyldt 25 år, når du starter på grundforløbet, kan du få voksenløn i praktikperioden. Voksenlønnen er højere end en normal elevløn. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Læs mere her.

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Er du EUV 1 elev og er du ikke ansat i en virksomhed, kan du få SU på hovedforløbets skoleperioder. 

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. 

RKV

Når du tilmelder dig voksenuddannelse, bliver der altid lavet en realkompetencevurdering før du starter. Hvis du ønsker en RKV inden du er tilmeldt uddannelsen, kan du tilmelde dig her.

Fordi du er fyldt 25 år, er EUV en særligt tilrettelagte erhvervsuddannelse for dig som voksen. Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Vær opmærksom på, at alle, der ønsker at tage kontoruddannelsen, skal gennemføre det studiekompetencegivende forløb, som er en række fag på gymnasialt niveau (EUX-fag). Har du i forvejen en gymnasial uddannelse, indgår den i vurderingen af dine kompetencer, og dit grundforløb afkortes.

Fordi du er fyldt 25 år, kan du blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Vi anbefaler, at du kontakter Studievejledningen for voksne hurtigst muligt, som kan hjælpe dig med om du mangler kurser for at kunne starte på EUV for voksne. Du kan kontakte dem her.

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

Du søger optagelse gennem tilmeldingslinket her på siden.

Hvis du ikke allerede har fagene: dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, kan du tilmelde dig en EUX forberedelsespakke

Grundforløbet består af følgende fag:

 • afsætning C
 • virksomhedsøkonomi C
 • it C
 • dansk C
 • engelsk C

Elevhåndbog og studieordensregler:

Elevhåndbog

Studie- og ordensregler

Praktikservice

Hos Niels Brock har vi et mål om at gøre det så ukompliceret som muligt for dig at få en elevplads når du er færdig med dit grundforløb. Derfor assisterer Niels Brock Praktikservice dig gennem hele processen, fra godkendelse af elevplads til indgåelse af uddannelsesaftale og praktikplan. Se mere her.