Forberedende MBA

På Niels Brocks forberedende MBA kursus bliver du introduceret til videnskabsteori og metode, så du opnår en akademisk tilgang til at analysere og formidle viden og problemstillinger. Forløbet foregår online over 3 dage

kursus_mand_vindue_lommer.jpg
Mål med kurset

Kurset gør dig bevidst om, hvordan du analyserer en konkret problemstilling med de rigtige værktøjer og formidler det på et akademisk grundlag. Derudover lærer du at forholde dig kritisk til dit valg af metode, teori, empiri og dine konklusioner.

Praktiske oplysninger

MBA-uddannelsen er en akademisk uddannelse på kandidatniveau. Derfor er der en række krav til, hvordan du fortolker og formidler din viden samt opbygger projekter og eksamener.

På kurset introduceres du til videnskabsteori og metode, så du opnår en akademisk tilgang til at analysere og formidle viden og problemstillinger.

Udbytte og formål

Kurset gør dig bevidst om, hvordan du analyserer en konkret problemstilling med de rigtige værktøjer og formidler det på et akademisk grundlag. Derudover lærer du at forholde dig kritisk til dit valg af metode, teori, empiri og dine konklusioner.

De redskaber vi arbejder med, skaber desuden fundament for et reflekteret, velovervejet, analytisk og metodisk validt grundlag for ledelsesmæssige valg og beslutninger.

Introduktion til det samfundsvidenskabelige, videnskabsteoretiske paradigme

Hvilken betydning har dit perspektiv i forhold til den viden, der skabes, og måden den skabes på, når du arbejder med et problem?

  • Hvordan kan du bedst indsamle viden og fakta, så dit valg hænger godt sammen med dit perspektiv?
  • Hvordan passer dine teoretiske valg og din vidensindsamling med det problem, du arbejder med?
  • Hvad er styrkerne og svaghederne ved dine metodevalg?

Kritisk tænkning og refleksion

  • Hvor god er du til at lære af de erfaringer, du får gennem livet?

Du erhverver kompetence til at tænke kritisk og stille spørgsmålstegn ved bagvedliggende antagelser, overveje andre muligheder og ændre konklusioner, når der dukker nyt materiale op.

Kurset varer tre dage.

Ansøgere som ikke har en samfundsvidenskabelig baggrund eller har afsluttet uddannelsen for flere år siden. I samarbejde med Middlesex University har vi udviklet et obligatorisk fag for alle MBA-studerende, som ikke har akademisk baggrund.

Der er ingen adgangskrav.

Prisen er kr. 6000,- inkl moms. Litteratur købes separat.

Kommende kursus afholdes online på følgende datoer:

September 2022

Januar 2023

Tirsdag 13. september 2022 kl. 19-21

Torsdag 5. januar 2023 kl. 19-21

Tirsdag 20. september 2022 kl. 19-21

Tirsdag 10. januar 2023 kl. 19-21

Torsdag 22. september 2022 kl. 19-21

Torsdag 12. januar 2023 kl. 

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk