Tysk B

Når du tager Tysk på B-niveau som enkeltfag, lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt og får indsigt i landets samfundsforhold, kultur og historie. Det ruster dig til en videregående uddannelse og klæder dig på til en fremtidig karriere, hvor du enten er bosat er syd for grænsen, underviser i tysk eller indgår i tætte samarbejder med Danmarks største handelspartner. Tysk B supplering er kort sagt en god investering i fremtiden.

Inno_drenge_trappen.jpg
Formål og undervisning

Formålet med at læse Tysk på B-niveau som enkeltfag er at højne dine mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder. Det helt centrale for faget er den mundtlige sprogproduktion, hvor du udvider dit ordforråd og udvikler dine samtalefærdigheder. I Tysk på B-niveau arbejder vi også med din lytte -og læseforståelse, skriftlighed og grammatik.

I Tysk B supplering kommer du desuden til at arbejde med seks forskellige emner fx Bundes Deutschland, Die Automobilindustrie, Berlin als Hauptstadt Deutschlands. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her. 

GSK - Tysk C-B - Dag - Juli

Start- og slutdato: 5. juli 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 4.-27. august 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. juli 2021 kl. 00:00
  • SU-berettiget

GSK - Tysk 0-B - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. november 2021 kl. 00:00
  • Ej SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Tysk B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.