Virksomheds­økonomi B

Mangler du virksomhedsøkonomi på B-niveau for at komme ind på dit drømmestudie? Så har du muligheden for at supplere din studentereksamen på Niels Brock – i København eller online. Virksomhedsøkonomi B er et vigtigt fag, når du ønsker at tage en videregående økonomisk uddannelse. Du kommer til at arbejde med grundlæggende økonomiske tankegange og ræsonnementer, og så lærer du at anvende metoder og teorier til at analysere og vurdere forskellige økonomiske scenarier med udgangspunkt i virksomhedens situation og omverden. At tage Virksomhedsøkonomi B som GSK enkeltfag giver dig et solidt fagligt fundament og gør dig klar til en videregående uddannelse inden for økonomi.

Du kan vælge at læse i København eller som et onlineforløb.  Både GSK- og SOF-kursister kan læse Virksomhedsøkonomi B som enkeltfag. 

 

DIG_drenge_trappe.jpg
Om faget

Virksomhedsøkonomi er et anvendelsesorienteret fag. Virksomhedens omverden ændrer sig over tid, og derfor ændrer fagets indhold sig også. Der bliver hele tiden udviklet nye teorier og modeller for, hvordan virksomheder bør handle i praksis. Det gør virksomhedsøkonomi til et aktuelt og praksisnært fag, som i høj grad giver konkrete svar på forskellige økonomiske problemstillinger. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her.

 

GSK - Virk.øko. C-B - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • Ej SU-berettiget

GSK - Virk.øko. 0-B - Eftermiddag - September

Start- og slutdato: 13. september 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

GSK - Virk.øko. C-B - Dag - November

Start- og slutdato: 1. november 2021 - 26. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Enkeltfaget Virksomhedsøkonomi B afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen. Den mundtlige eksamen tager blandt andet udgangspunkt i din PBL (problembaseret opgave), du skal aflevere på kurset. Du få den mundtlige eksamensdato af din underviser på kurset i Virksomhedsøkonomi B.

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden. 

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.