Virksomhedsøkonomi C

Virksomhedsøkonomi C er et populært GSK enkeltfag, som giver dig adgang til en række videregående uddannelser, gør dig klar til at læse VØ på et højere niveau eller ruster dig til at starte egen virksomhed. På bare 4 måneder lærer du en række grundlæggende ting om at starte og drive virksomhed, om samspillet mellem en virksomheds interessenter og om, hvordan man styrer indkøb, lager og sikrer en effektiv økonomistyring. På Niels Brock kan du både læse virksomhedsøkonomi C i København og online.

DIG_drenge_elite_vindue.jpg
Om virksomhedsøkonomi C

Virksomhedsøkonomi C er et meget virkelighedsnært fag, der ikke kræver nogen særlige forudsætninger bortset fra, at du skal kunne arbejde med tal og være parat til at sætte den nødvendige tid af. Det sidste er vigtigt, da faget indeholder en lang række begreber og definitioner, som man er nødt til at arbejde med for at kunne fuldføre kurset med et rimeligt resultat.

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, men man skal være opmærksom, at det også indeholder obligatorisk skriftligt arbejde, bl.a. en dokumentationsrapport, som udarbejdes i slutningen af forløbet.

Kursusforløbet er på 75 timer, og du skal regne med cirka samme tid til fordybelse i faget ud over den egentlige undervisning. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i EUX bekendtgørelsen her. 

GSK - Virk.øko. 0-C - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • Ej SU-berettiget

GSK - Virk.øko. 0-C - Eftermiddag - November

Start- og slutdato: 1. november 2021 - 26. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse, EUX 1. del eller en erhvervsuddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her.  

GSK enkeltfaget Virksomhedsøkonomi B afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen. Den mundtlige eksamen tager blandt andet udgangspunkt i din PBL (problembaseret opgave), du skal aflevere på kurset. Du få den mundtlige eksamensdato af din underviser på kurset i Virksomhedsøkonomi B.

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.