Emilie Vedel Pedersen

Emilie_1.jpg

Navn: Emilie Vedel
Klasse: 2.y, Den 2-årige HHX

Hvad fik dig til at tage en 2-årig HHX hos Niels Brock?
Den 2-årige HHX er målrettet og intens, og det passede perfekt til mig. Jeg ville ikke spilde tiden, men ville stadig kunne dele oplevelsen med andre med samme engagement.

Hvad er godt og anderledes ved at tage en 2-årig HHX fra Niels Brock?
På den 2-årige HHX er vi alle forskellige og har forskellige kompetencer – elever som lærere. Samarbejde er en helt naturlig del af uddannelsen, og det er spændende at se, hvordan vi hver især kan byde ind med hver vores idé og styrke. Jeg havde aldrig troet, den form for gruppearbejde, vi benytter i undervisningen, var noget for mig, men jeg blev glædeligt overrasket, og jeg har lært så meget af det.

Hvad vil du bruge uddannelsen til?
I fremtiden vil jeg elske et job inden for ledelse og projektopstart, og økonomistyring må meget gerne have en del i det. Næste skridt for mig på den vej er Copenhagen Business School (CBS).

Hvis du skulle få andre til at starte på den 2-årige HHX hvad ville du så fortælle dem
Den 2-årige HHX er en fantastisk mulighed for at få en målrettet uddannelse, hvor alle fag – på den ene eller den anden måde – tager udgangspunkt i økonomi og handel. Hvis du har interessen, er der ingen kedelige fag.

Men husk at få det hele med: Alle indtrykkene såvel som notaterne fra undervisningen. Der er meget at lære, og det hele skal læres på to tredjedele af tiden.

Beskriv kort nogle af de sociale aktiviteter, der er på den 2-årige HHX 
Selvom der er meget fokus på læring, betyder det ikke, at der ikke er plads til kunne lære hinanden bedre at kende gennem studietur, undervisningsrelaterede udflugter, konkurrencer på tværs af klasserne såvel som den 2-årige HHXs fredagscafé og gallafest.

Beskriv kort, hvad der er godt/anderledes ved en typisk undervisningsdag på den 2-årige
Når man skal nå at lære det samme som på en 3-årig HHX, men på kortere tid, er få dage ens på den 2-årige. Det betyder ikke, at vi ikke går i dybden med undervisningen eller at der ikke er tid til spørgsmål – for der er altid tid og plads til at stille spørgsmål og blive klogere. Alle lærerne er meget engagerede og elsker at lære fra sig. Eleverne på den 2-årige har forskellige forudsætninger, og fordi mange har erhvervserfaring, kan vi nemt koble undervisningen til ”den virkelige verden”, sætte det i perspektiv og dermed lære endnu mere.

Kan du fremhæve et eksempel på en specielt god undervisningssituation på den 2 årige, der gør, at du er særligt glad for at gå her?
På den 2-årige har eleverne stor mulighed for at komme med input til undervisningen, så meget af undervisningen er skræddersyet i samarbejde med læreren. Det betyder, at hvis der er noget, der ikke fungerer, finder man en god løsning for alle parter. Der er også stort fokus på individet i forbindelse med, at alle mennesker lærer forskelligt.