Diplom i Business Administration

Diplom i Business Administration uddannelsen tilbyder nye perspektiver på den fremtidige rolle en leder må træde ind i, og som tillader dig, at finde frem til en lederpotentiale. På DBA uddannelsen følger du de 6 MBA fagmoduler uden det afsluttende MBA projekt. 

Om Diplomuddannelsen i Business Administration

DBA uddannelsen tilbyder nye perspektiver på den fremtidige rolle en leder må træde ind i, og som tillader dig, at finde frem til en lederpotentiale. Du vil drage fordel af en individuel ledelsesudviklingsproces, som vil gøre dig til en stærkere holdleder og i stand til at lede med vision og formål. Og du vil nå et nyt selvtillid, der giver dig mulighed for at se og gribe nye forretningsmuligheder. DBA-programmet tilbyder de værktøjer og viden, du har brug for til at øge dine karrieremuligheder og give dig mulighed for at tage ansvaret for din egen fremtid. DBA er et uafhængigt lederskabsprogram, men er også det første modul på cand.merc. DBA vil derfor kvalificere dig til at gå videre til den anden af tre MBA moduler.

Praktiske oplysninger

DBA uddannelsen på Niels Brock har ledelse i højsædet, og det implicerer i høj grad din personlige udvikling. Forløbet medvirker til, at du bliver handlingsorienteret og kan omsætte teori til praksis.

Niels Brock har i samarbejde med Genux Executive udviklet forløbet, som indleder DBA-uddannelsen med en test, som giver dig indsigt i din arbejdsstil, prioritering af tid o.m.a. for at du forstår og kan bearbejde dine rutiner og optimere din performance.

Testen anvendes i det videre uddannelsesforløb, hvor du ved 3 særlige lejligheder får individuel sparring på din adfærds-, indlærings- og logikprofil, og du udfordres på, hvordan du omsætter læring til konkrete handlings- og forretningsorienterede målsætninger.

Managing & Developing People

Målet med dette fagmodul er, at deltageren udvikler og forfiner sine lederegenskaber gennem forståelse af en teoretiske modeller og framework, og at deltageren klart kan skelne mellem management og leadership, sådan organisatorisk adfærd tolkes i en relevant kontekst, og sådan afledte beslutninger befordrer ønskede forandringer og resultater. 

Når modulet er gennemført kan du:

 • Analysere koncepter og problemstillinger i administration og ledelse.
 • Undersøge og vurdere hvilken indflydelse hhv. integreret, differentieret og fragmenteret organisationskultur har på udøvelsen af ledelse.
 • Analysere hvordan magt og indflydelse relaterer til ledelse, kultur og virksomhedens resultater.
 • Evaluere indflydelsen af HR planlægning på en virksomhed og branche.
 • Evaluere betydningen af udvalgte HR aktiviteter og virksomhedens resultater.
 • Identificere, klassificere og lede interessenter til at guide individer og teams gennem forandringer.
 • Bidrage til drøftelsen af virksomhedens personaleudviklingsbehov og iværksætte forbedringsplaner.

Strategy & Innovation

Målet med dette fagmodul er, at deltageren udvikler evnen til at tænke og praktisere strategisk; det vil sige vurdere hvordan strategimodeller og -teorier er anvendelige i ledelsespraksis.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Evaluere og udvikle strategier og strategiske beslutningsprocesser og forstå den teori og empiri, som de er baseret på.
 • Tilpasse strategier så de løbende skaber bæredygtige konkurrencefordele når virksomhederne agerer i dynamiske miljøer.
 • Forstå international strategisk ledelse.
 • Forstå kompleksiteten i forbindelse med ledelse af forandringsprocesser.
 • Anvende koncepter, metoder og teknikker vedrørende den strategiske analyseproces.
 • Generere strategiske muligheder for en virksomhed og evaluere strategiske valg og organisatorisk fit/misfit.

 

Financial & Economic Analysis

Målet med dette fagmodul er, at deltageren forstår hvordan finansielle og økonomiske faktorer fungerer i organisationer, og har teoretisk og praktisk viden om hvordan tekniske og strategiske aspekter af økonomistyring påvirker kommercielle organisationer.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende økonomiske principper om udbud og /efterspørgsel samt marginalanalyse og omkostninger.
 • Forstå finansiel regnskabsmæssig behandling, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og analyse af årsregnskaber.
 • Forstå og vurdere sammenhængen mellem regnskab og corporate finance; investeringsbeslutninger, forvaltning af arbejdskapital og omkostninger.

Global Marketing Management

Målet med dette fagmodul er, at deltageren kan anvende teoretiske modeller til at forklare dels den adfærd som udfoldes af virksomhedens kunder dels virksomhedens marked og vækstpotentiale.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Anvende teoretiske begreber om moderne markedsføring, forstå kompleksiteten, tvetydigheden og usikkerheden omkring markedsaktiviteter.
 • Kommunikere komplekse marketingideer, -strategier, -begreber og forskning gennem skriftlige rapporter og præsentationer.
 • Anvende markedsundersøgelsesmetoder til at give forståelse for kundeadfærd og beslutningsprocesser.
 • Indgå i samarbejder om markedsfokuseret forskning.

 

Cross-Cultural Management & Ethics

Målet med dette fagmodul er, at deltageren får indsigt i hvordan etik og social ansvarlighed spiller en rolle i ledelsespraksis, og at deltageren kan lede på tværs af kulturforskelle uanset deres natur eller drivkraft.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forholde dig kritisk til teori og begreber inden for toneangivende ledelsesdiskurser, tværkulturel og organisatorisk styring og forvaltning, etik og ledelsens sociale ansvar.
 • Vurdere udfordringerne i at lede på tværs af forskellige typer organisationer og kulturer.
 • Vurdere udfordringer i toneangivende management diskurser og relatere dem til daglig praksis.
 • Gennemføre etiske evalueringsøvelser i forskellige organisationer og på forskellige niveauer i organisationer.
 • Analysere komplekse problemstillinger relateret til international ledelse.

Operations & Supply Chain Management

Formålet med dette fagmodul er, at deltageren opnår viden om operations og supply chain management og med fokus på, hvad der bidrager til virksomhedens resultater.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende centrale begreber, teorier, teknikker og praksis, der er relevante for funktionerne i operation og supply chain, herunder også implicitte begrænsninger.
 • Skitsere operations/indsatsers bidrag til virksomhedens resultater og evt. afledte problemstillinger.
 • Effektivt lede i en operations-kontekst med vægt på design og forbedring.
 • Analysere forretningspraksis, driftsproblemer og data ved brug af teori og modeller med henblik på at udarbejde løsnings- og implementeringsforslag.

Anders H. Høiris - underviser i Business Strategy

Anders H. Høiris har været i flere danske og udenlandske virksomheder og har primært beskæftiget sig med Internationalisering og MA. Anders har blandt andet arbejdet i IC Group, Norsk Hydro Olie A.S, Egeberg Reklamebureau A/S og Egmont Gruppen A/S. Sideløbende har Anders været aktiv i bestyrelsen i flere danske virksomheder, heraf som Formand i bl.a. Intersport A/S, Nørrebro Teater, Brynje A/S, SoRoTo A/S, Middelaldercentret.

Jesper Lind Madsen – Underviser i metode og MBA Projekt

Jesper har omfattende erfaring samt dybdegående viden indenfor undervisning, coaching, ledelse og projektstyring. Jesper er tilknyttet Niels Brock Business College, hvor han bl.a. underviser i kommunikation og ledelse.

Jørgen Prip - underviser i Leadership

Jørgens primære fagområder er ledelse, herunder strategisk ledelse, forandringsledelse og organisationsudvikling samt alle facetter i marketing dvs. markedsanalyser, markedsføringsstrategier og markedskommunikation.

Per Bergfors - Vejleder MBA Projekt

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretningsstrategier. Erfaringen kommer fra Xerox, Canon, Hewlett Packard og RE. I alle tilfælde en B2B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA og teknologidrevet markedsdynamik.

Per Mikkelsen - underviser i Finance og Economics

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskellig finansjobs. Per har bl.a. været finanschef i en børsnoteret virksomhed med international handel og haft lederjobs i flere banker med ansvar for erhvervsudlån og Corporate Finance aktiviteter.

Peter Nordgaard - underviser i Finance & Economics, Operations Management

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. Peter har en Cand. Merc. (Finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law og Chinese Commercial Law.

Peter Soltoft - underviser i Marketing Management

Peter Soltoft har omfattende erhvervserfaring fra bl.a. ISS, Royal Unibrew, Tryg-Vesta og Carlsberg. Peter har arbejdet med salg og marketing siden 1982.

Peter er tilknyttet CBS, Copenhagen Business School, som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i marketing og strategi. Endvidere underviser Peter på Copenhagen Business Academy i salg & markedsføring. Ved siden af sin undervisning driver Peter egen konsulentfirma indenfor virksomhedsrådgivning.

Ulla Byskov Kinnerup – Underviser i metode og MBA Projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Verner Bentzen - vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Allan B. Hansen - vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

Tommy Kjær Lassen - Underviser i Management Perspectives

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.

DBA-uddannelsen er normeret til 1,5 studenterårsværk og består af de 6 MBA fagmoduler á hver 10 ECTS-point/60 undervisningstimer + forberedelse. Til forskel fra MBA skal du ikke lave det afsluttende MBA projekt. Sideløbende med den faglige undervisning gennemfører du også et personligt udviklingsforløb og en studierejse. Uddannelsen varer 2 år.

Undervisningen på fagmodulerne afvikles typisk torsdage eller fredage samt lørdage. Med god planlægning og en forstående familie kan du derfor passe dine jobmæssige forpligtelser.

Fagmodulerne er:

Hvis du efter endt DBA forløb bliver interesseret i at afslutte med et MBA diplom,  kan du tilmelde dig det sidste MBA projektforløb, som kan tilkøbes for 30.000 kr. Det er obligatorisk for at opnå en MBA-grad, og kræver, at alle fagmoduler er bestået.

Studierejse, pris kr. 40.000 

Personligt og professionelt udviklingsforløb, pris kr. 25.000 

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her.

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk