Bestyrelsesuddannelse

Som medlem i en bestyrelse skal du kunne sparre på lige fod med direktionen og stille de rigtige spørgsmål. Det lærer du på Niels Brocks uddannelse for bestyrelsesmedlemmer. Uddannelsen strækker sig over seks intensive dage, og du får konkrete værktøjer med hjem, som du kan implementere direkte i dit bestyrelsesarbejde.

DI_business_mænd_griner.jpg

Start 1. september 2020

Start- og slutdato: 1. september 2020 - 18. november 2020
Praktisk info: 8:30-16:30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 1. september 2020 kl. 12:00
Pris 24.500 kr.
Læs mere
Modul Underviser Undervisning
1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 01.09.20
3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
onsdag 16.09.20
4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
onsdag 16.09.20
5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
tirsdag 29.09.20
7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
kl. 08.30-16.30
onsdag 21.10.20
8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 03.11.20
9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
onsdag 18.11.20

Start 8. oktober 2020

Start- og slutdato: 8. oktober 2020 - 10. december 2020
Praktisk info: 8:30-16:30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Pris 24.500 kr.
Læs mere
Uge Modul Underviser Undervisning  
41 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
torsdag 08.10.20  
43 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 20.10.20  
43 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 20.10.20  
44 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
tirsdag 27.10.20  
46 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
kl. 08.30-16.30
onsdag 11.11.20  
48 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
torsdag 26.11.20  
50 9 eksamen Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
torsdag 10.12.20  

Ifølge tidligere finansminister Kristian Jensen er der så meget pres på erhvervslivet i øjeblikket, at det er vigtigt, at man som bestyrelse kan hjælpe med at sætte retningslinjer for en virksomheds strategi og være værdiskabende, så man tilfører noget til virksomheden. Det har bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock bidraget til. Se med her.

Stil de rigtige spørgsmål

Rollen som bestyrelsesmedlem er under konstant forandring, og der stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. I en global verden er der brug for evner til at adressere virksomhedens udfordringer fra en strategisk og forretningsorienteret vinkel. En bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og at give professionel sparring til ledelsen og direktion i virksomheder og organisationer. Niels Brock Executives bestyrelsesuddannelse er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig der refererer til bestyrelser, og undervisningen foregår midt i København.

Om uddannelsen

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Efter endt forløb på vores bestyrelsesuddannelse modtager du et uddannelsesbevis. Dit bevis på, at du nu har viden til at bidrage til værdiskabelse i bestyrelsen.

Modul 1: Corporate governance og lovgivningen

I første modul lærer du om Corporate Governance begrebet, dets historie og indhold og du får indsigt i den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og Anbefalingerne for god Selskabsledelse og deres rammesætning for bestyrelsesarbejdet.

Deltagerne får et førstehåndsindtryk af, hvilke krav omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, åbenhed, transparens og ledelse.

 

Modul 2: Bestyrelsens funktion og formalia

I andet modul ser vi nærmere på funktionerne og arbejdsformen i en bestyrelse. Således vil bestyrelsens/topledelsens organisation blive afdækket, det todelte styringsansvar præciseret og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer vil blive belyst.

Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes - opgaver vil afslutningsvist blive oplistet. Modulet giver deltagerne et detaljeret indblik i, hvad det vil sige, at få en bestyrelse til at være produktiv, samt hvordan det er at være medansvarlig for topledelsen i et selskab.

 

Modul 3: Bestyrelse og direktion 

På modulet gennemgås bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismaer. Dannelsen af en bestyrelse, formandens rolle, bestyrelsesmedlemmernes roller, direktørens rolle. Grænseflader mellem bestyrelse og direktør - konfliktpotentialer. Gennemgang af domspraksis. Selskabsformers betydning for bestyrelsens arbejde.

 

Modul 4: Strategi og fremdrift

Formålet med modulet er at tegne et billede af bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages og emner som; værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR berøres.

 

Modul 5: Bestyrelsens rolle - strategi

Formålet med modulet er at introducere og gennemgå den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde, målsætning og strategilægning.

Det er bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen at fastlægge selskabets/organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

 

Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

I dette modul fokuserer vi på, hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.

Hvordan kan bestyrelsen i praksis understøtte, at virksomhedens potentiale realiseres, og hvad kan vi fra et bestyrelsesperspektiv lære af de tilfælde, hvor det er gået galt? Hvordan værdiansættes en virksomhed, og hvordan påvirker bestyrelsens indsats (eller mangel på samme) den proces?

 

Modul 7: Bestyrelsens digitale dagsorden

Modulet er case-baseret, interaktivt og baseret på ny forskning fra ind- og udland på området. Vi arbejder i bestyrelseslokalet og -universet, både virtuelt og i fysisk forstand.

Nye begreber, kompetencer og metoder

 • Digitale begreber og potentialer: Den praktiske betydning af digitale nøglebegreber, som eksempelvis: Internet of Things (IoT), Block Chain, Data Management og Cyber Security
 • Data og datauniverser: Forretningsmæssige potentialer og risici set i bestyrelsesperspektiv
 • Nye organisatoriske roller, ansvarsområder og kompetencer, som eksempelvis Chief Digital Officer (CDO), i bestyrelsesperspektiv
 • Nye og ændrede kompetence- og færdighedskrav til bestyrelsen

Strategisk lederskab

 • Digital transformation af virksomheder: Bestyrelsens rolle og navigation i praksis, herunder ift. investorer, daglig ledelse, medarbejdere m.fl.
 • Eksempler på radikal, praktisk effekt af digital transformation på en virksomheds DNA: Indtægtsstrømme, ændring i antal og typer af medarbejdere, investeringslogik m.v.
 • Profitable nye forretningsmodeller der disrupter: Eksempler fra praksis på forretningsmodeller, der baseres på store datamængder og nyere teknologi
 • Defensive tilgange og strategier i praksis: Kræfter og magtfaktorer, der modarbejder digital transformation (Kapital, ledelsesniveau, bestyrelsesniveau, netværksmiljøer m.v.)

Performance og værdiskabelse, herunder afviklings- og going concern risici

 • Værdiansættelse og performance: Indvirkning som bestyrelsens digitale dagsorden kan have konkret på værdiansættelse af og performance i en virksomhed
 • Corporate Governance i bestyrelsens digitale dagsorden
 • Risici og risikostyring i bestyrelsesperspektiv
 • Strategisk Compliance og regulering: Nøgleforhold, som bestyrelsen bør overveje at have på dagsordenen

 

Modul 8: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv

Bestyrelser i Danmark har en dobbeltrolle, der dels omfatter kontrolelementer og dels den overordnede målsætning og styring, herunder strategi. Regnskab, revision og intern kontrol forbindes ofte alene med bestyrelsens kontrolrolle, men for den værdiskabende bestyrelse anno 2016 vil regnskab, revision og intern kontrol i praksis være et væsentligt element i målsætnings- og strategiarbejde. Modulet giver svar på, hvad god bestyrelsesskik er på området, hvad relevante benchmarks er i praksis og hvad vi kan lære af udlandet.

 

Modul 9: Dilemma assessment målrettet virksomheder

I dette modul samles trådene fra de øvrige moduler i cases, simuleringer og debatoplæg. Der arbejdes med en bestyrelsescase i en "bestyrelse" - hvor en synopsis, skal afleveres og forsvares på sidste modul.

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har selv en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i flere bestyrelser samt underviser på Master og MBA-programmer.

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Rønne & Lundgren og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Han har stor B-t-B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per er uddannet MSc fra CBS, Copenhagen Business School i strategi, internationalisering og markedsudvikling, og har uddannelser fra INSEAD og London Business School.

Per Mikkelsen

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskellig finansjobs. Per har bl.a. været finanschef i en børsnoteret virksomhed med international handel og haft lederjobs i flere banker med ansvar for erhvervsudlån og Corporate Finance aktiviteter.

Mogens Kühn Pedersen

Mogens Kühn Pedersen er Professor ved CBS
Han er Ansvarlig for et forskningsprogram,samt formand eller medlem af en række bestyrelser og komiteer, og engageret i anvendt forskning om digitalisering in virksomheder og offentlig sektor. Igang med forskning om tillid i relation til skat, sikkerhed og andre regelstyrede områder. 
Mogens er Uddannet mag.scient.soc. fra Københavns universitet og dr.merc. fra CBS.

Praktiske oplysninger

Bestyrelsesuddannelsen varer i seks intensive dage og koster 24.500 ex. moms pr. deltager.

Prisen er inklusiv materialer og forplejning

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Uddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Vi starter hold på bestyrelsesuddannelsen to gange om året: forår og efterår.

Forår 2020          
             
HOLDDATOER 25.02-18.05.2020   HOLDDATOER 31.03-10.06.2020
Uge Modul Undervisning kl. 08.30-16.30   Uge Modul Undervisning kl. 08.30-16.30
9 1+2 tirsdag 25.02.20   14 1+2 tirsdag 31.03.20
11 3 tirsdag 10.03.20   16 3 torsdag 16.04.20
11 4 tirsdag 10.03.20   16 4 torsdag 16.04.20
13 5+6 torsdag 26.03.20   18 5+6 tirsdag 28.04.20
17 7 tirsdag 21.04.20   20 7 onsdag 13.05.20
19 8 tirsdag 05.05.20   22 8 onsdag 27.05.20
21 9 eksamen mandag 18.05.20 kl. 08.30-13.00   24 9 eksamen onsdag 10.06.20 kl. 08.30-13.00
             
Efterår 2020          
             
HOLDDATOER 01.09-18.11.2020   HOLDDATOER 08.10-08.12.2020
Uge Modul Undervisning kl. 08.30-16.30   Uge Modul Undervisning kl. 08.30-16.30
36 1+2 tirsdag 01.09.20   41 1+2 torsdag 08.10.20
38 3 onsdag 16.09.20   43 3 tirsdag 20.10.20
38 4 onsdag 16.09.20   43 4 tirsdag 20.10.20
40 5+6 tirsdag 29.09.20   44 5+6 tirsdag 27.10.20
43 7 onsdag 21.10.20   46 7 onsdag 11.11.20
45 8 tirsdag 03.11.20   48 8 torsdag 26.11.20
47 9 eksamen onsdag 18.11.20 kl. 08.30-13.00   50 9 eksamen torsdag 10.12.20 kl. 08.30-13.00

 

Kontakt

Uddannelsesdirektør Videreuddannelse
Flemming Hansen Uddannelsesdirektør Videreuddannelse

Telefon: 23 21 45 26 E-mail: flh@brock.dk