Tysk B

online

Når du tager Tysk på B-niveau som enkeltfag, lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt og får indsigt i landets samfundsforhold, kultur og historie. Det ruster dig til en videregående uddannelse og klæder dig på til en fremtidig karriere, hvor du enten er bosat er syd for grænsen, underviser i tysk eller indgår i tætte samarbejder med Danmarks største handelspartner. Tysk B supplering er kort sagt en god investering i fremtiden.

Om faget

Formålet med at læse tysk på B-niveau som online GSK enkeltfag er at højne dine mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder. Det helt centrale for faget er den mundtlige sprogproduktion, hvor du udvider dit ordforråd og udvikler dine samtalefærdigheder. I tysk på B-niveau arbejder vi også med din lytte -og læseforståelse, skriftlighed og grammatik.

I tysk B supplering kommer du desuden til at arbejde med seks forskellige emner fx Bundes Deutschland, Die Automobilindustrie, Berlin als Hauptstadt Deutschlands. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her. 

 

GSK - Tysk 0-B - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • Ej SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse, EUX 1. del eller en erhvervsuddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her. 

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse medicin på KU, som har matematik A som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på matematik B til A, hvis du har gennemført matematik B.  Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (matematik B), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Tysk B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset.

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer.

Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer. Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

SU

Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede.