Bestyrelsesuddannelse

Som medlem i en bestyrelse skal du kunne sparre på lige fod med direktionen og stille de rigtige spørgsmål. Uddannelsen strækker sig over fem intensive dage, og du får konkrete værktøjer med hjem, som du kan implementere direkte i dit bestyrelsesarbejde.

DI_business_mænd_griner.jpg

Start 6. oktober 2020

Start- og slutdato: 6. oktober 2020 - 10. december 2020
Praktisk info: Undervisningen foregår fra kl. 8:30-16:30 på følgende seks dage: 6.10, 20.10, 27.10, 11.11, 26.11 og 10.12.
Eksamensperiode: 10. december kl. 8.30-13.00
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Pris 24.500 kr.
Læs mere

Modul

Underviser

Ønsket ugedag/dato

1+2

Michael Gaarmann

kl. 08.30-16.30

tirsdag 06.10.20

3

Michael Gaarmann

kl. 08.30-12.00

tirsdag 20.10.20

4

Anni Haraszuk

kl. 12.30-16.30

tirsdag 20.10.20

5+6

Anni Haraszuk

Per Bergfors

kl. 08.30-16.30

tirsdag 27.10.20

7

Anni Haraszuk

Mogens Kühn Pedersen

Jørgen Sørensen

kl. 08.30-16.30

onsdag 13.11.20

8

Anni Haraszuk

Per Mikkelsen

kl. 08.30-16.30

torsdag 26.11.20

9

eksamen

Anni Haraszuk

Michael Gaarmann

kl. 08.30-13.00

tirsdag 08.12.20

Ifølge tidligere finansminister Kristian Jensen er der så meget pres på erhvervslivet i øjeblikket, at det er vigtigt, at man som bestyrelse kan hjælpe med at sætte retningslinjer for en virksomheds strategi og være værdiskabende, så man tilfører noget til virksomheden. Det har bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock bidraget til. Se med her.

Bliv klar til en bestyrelsespost på 6 dage

Rollen som bestyrelsesmedlem er under konstant forandring, og der stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. I en global verden er der brug for evner til at adressere virksomhedens udfordringer fra en strategisk og forretningsorienteret vinkel. En bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og at give professionel sparring til ledelsen og direktion i virksomheder og organisationer. Niels Brock Executives bestyrelsesuddannelse er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig der refererer til bestyrelser, og undervisningen foregår midt i København.

Om bestyrelsesuddannelsen

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Efter endt forløb på vores bestyrelsesuddannelse modtager du et uddannelsesbevis. Dit bevis på, at du nu har viden til at bidrage til værdiskabelse i bestyrelsen.

Modul 1: Corporate governance og lovgivningen

I første modul lærer du om Corporate Governance begrebet, dets historie og indhold og du får indsigt i den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og Anbefalingerne for god Selskabsledelse og deres rammesætning for bestyrelsesarbejdet.

Deltagerne får et førstehåndsindtryk af, hvilke krav omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, åbenhed, transparens og ledelse.

 

Modul 2: Bestyrelsens funktion og formalia

I andet modul ser vi nærmere på funktionerne og arbejdsformen i en bestyrelse. Således vil bestyrelsens/topledelsens organisation blive afdækket, det todelte styringsansvar præciseret og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer vil blive belyst.

Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes - opgaver vil afslutningsvist blive oplistet. Modulet giver deltagerne et detaljeret indblik i, hvad det vil sige, at få en bestyrelse til at være produktiv, samt hvordan det er at være medansvarlig for topledelsen i et selskab.

 

Modul 3: Bestyrelse og direktion 

På modulet gennemgås bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismaer. Dannelsen af en bestyrelse, formandens rolle, bestyrelsesmedlemmernes roller, direktørens rolle. Grænseflader mellem bestyrelse og direktør - konfliktpotentialer. Gennemgang af domspraksis. Selskabsformers betydning for bestyrelsens arbejde.

 

Modul 4: Strategi og fremdrift

Formålet med modulet er at tegne et billede af bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages og emner som; værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR berøres.

 

Modul 5: Bestyrelsens rolle - strategi

Formålet med modulet er at introducere og gennemgå den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde, målsætning og strategilægning.

Det er bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen at fastlægge selskabets/organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

 

Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

I dette modul fokuserer vi på, hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.

Hvordan kan bestyrelsen i praksis understøtte, at virksomhedens potentiale realiseres, og hvad kan vi fra et bestyrelsesperspektiv lære af de tilfælde, hvor det er gået galt? Hvordan værdiansættes en virksomhed, og hvordan påvirker bestyrelsens indsats (eller mangel på samme) den proces?

 

Modul 7: Bestyrelsens digitale dagsorden

Modulet er case-baseret, interaktivt og baseret på ny forskning fra ind- og udland på området. Vi arbejder i bestyrelseslokalet og -universet, både virtuelt og i fysisk forstand.

Nye begreber, kompetencer og metoder

 • Digitale begreber og potentialer: Den praktiske betydning af digitale nøglebegreber, som eksempelvis: Internet of Things (IoT), Block Chain, Data Management og Cyber Security
 • Data og datauniverser: Forretningsmæssige potentialer og risici set i bestyrelsesperspektiv
 • Nye organisatoriske roller, ansvarsområder og kompetencer, som eksempelvis Chief Digital Officer (CDO), i bestyrelsesperspektiv
 • Nye og ændrede kompetence- og færdighedskrav til bestyrelsen

Strategisk lederskab

 • Digital transformation af virksomheder: Bestyrelsens rolle og navigation i praksis, herunder ift. investorer, daglig ledelse, medarbejdere m.fl.
 • Eksempler på radikal, praktisk effekt af digital transformation på en virksomheds DNA: Indtægtsstrømme, ændring i antal og typer af medarbejdere, investeringslogik m.v.
 • Profitable nye forretningsmodeller der disrupter: Eksempler fra praksis på forretningsmodeller, der baseres på store datamængder og nyere teknologi
 • Defensive tilgange og strategier i praksis: Kræfter og magtfaktorer, der modarbejder digital transformation (Kapital, ledelsesniveau, bestyrelsesniveau, netværksmiljøer m.v.)

Performance og værdiskabelse, herunder afviklings- og going concern risici

 • Værdiansættelse og performance: Indvirkning som bestyrelsens digitale dagsorden kan have konkret på værdiansættelse af og performance i en virksomhed
 • Corporate Governance i bestyrelsens digitale dagsorden
 • Risici og risikostyring i bestyrelsesperspektiv
 • Strategisk Compliance og regulering: Nøgleforhold, som bestyrelsen bør overveje at have på dagsordenen

 

Modul 8: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv

Bestyrelser i Danmark har en dobbeltrolle, der dels omfatter kontrolelementer og dels den overordnede målsætning og styring, herunder strategi. Regnskab, revision og intern kontrol forbindes ofte alene med bestyrelsens kontrolrolle, men for den værdiskabende bestyrelse anno 2016 vil regnskab, revision og intern kontrol i praksis være et væsentligt element i målsætnings- og strategiarbejde. Modulet giver svar på, hvad god bestyrelsesskik er på området, hvad relevante benchmarks er i praksis og hvad vi kan lære af udlandet.

 

Modul 9: Dilemma assessment målrettet virksomheder

I dette modul samles trådene fra de øvrige moduler i cases, simuleringer og debatoplæg. Der arbejdes med en bestyrelsescase i en "bestyrelse" - hvor en synopsis, skal afleveres og forsvares på sidste modul.

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i bestyrelser og underviser på Master og MBA.

Annis arbejder i disse år særligt med hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med særlig fokus på ledelsesopgaven og den finansielle værdiskabelse (værdiansættelse, performance, risikostyring samt strategisk compliance)

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per tænker i udvikling og vækst af de mennesker han møder, alle har talent og talentet skal udvikles så strategien kan implementeres og skabe vækst og grobund for næste forandring.

Per er tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Organisation ved CBS, Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i strategi, markedsudvikling og markedsanalyse.

Per Mikkelsen

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskellig finansjobs. Per har bl.a. været finanschef i en børsnoteret virksomhed med international handel og haft lederjobs i flere banker med ansvar for erhvervsudlån og Corporate Finance aktiviteter.

Per har de seneste par år arbejdet som selvstændig konsulent i en amerikansk rådgivningsvirksomhed, hvor  rådgivningen er rettet mod banker og kapitalfonde. Desuden er Per rådgiver for flere mindre og mellemstore virksomheder, hvor han rådgiver om økonomiske og strategiske forhold.

Mogens Kühn Pedersen

Mogens Kühn Pedersen er Professor ved CBS
Han er Ansvarlig for et forskningsprogram,samt formand eller medlem af en række bestyrelser og komiteer, og engageret i anvendt forskning om digitalisering in virksomheder og offentlig sektor. Igang med forskning om tillid i relation til skat, sikkerhed og andre regelstyrede områder. 
Mogens er Uddannet mag.scient.soc. fra Københavns universitet og dr.merc. fra CBS.

Jørgen Sørensen

Jørgen er ansvarlig for PwC’s konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere en 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyber strategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyber-angreb mod virksomheder og organisationer.

 

Praktiske oplysninger

Bestyrelsesuddannelsen varer i seks intensive dage og koster 24.500 ex. moms pr. deltager.

Prisen er inklusiv materialer og forplejning

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Uddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Efterår 2020          
             
HOLDDATOER 01.09-18.11.2020   HOLDDATOER 06.10-10.12.2020
Uge Modul
Undervisning kl. 08.30-16.30
  Uge Modul
Undervisning kl. 08.30-16.30
36 1+2
tirsdag 01.09.20
  41 1+2
tirsdag 06.10.20
38 3
onsdag 16.09.20
  43 3
tirsdag 20.10.20
38 4
onsdag 16.09.20
  43 4
tirsdag 20.10.20
40 5+6
tirsdag 29.09.20
  44 5+6
tirsdag 27.10.20
43 7
onsdag 21.10.20
  46 7
fredag 13.11.20
45 8
mandag 02.11.20
  48 8
torsdag 26.11.20
47 9 eksamen
onsdag 18.11.20 kl. 08.30-13.00
  50 9 eksamen
torsdag 10.12.20 kl. 08.30-13.00

Kontakt

Uddannelsesdirektør Niels Brock kursusafdeling
Flemming Hansen Uddannelsesdirektør Niels Brock kursusafdeling

Telefon: 23 21 45 26 E-mail: flh@brock.dk