Bestyrelsesuddannelse

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig et stort ansvar - og på Niels Brocks bestyrelsesuddannelse får du viden og værktøjer, der gør dig i stand til at leve op til det. Her er det faglige niveau højt, og du lærer at blandt andet at stille de rigtige spørgsmål, træffe gode strategiske beslutninger og tage initiativer, der skaber retning og værdi for virksomheden. Bestyrelsesuddannelsen henvender sig både til professionelle, der allerede er i gang med en bestyrelseskarriere og til dem, der har ambitioner om det.
kursus_mand_vindue_arme.jpg

Bliv klar til en bestyrelsespost på 6 dage

Rollen som bestyrelsesmedlem er under konstant forandring, og der stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. I en global verden er der brug for evner til at adressere virksomhedens udfordringer fra en strategisk og forretningsorienteret vinkel. En bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og at give professionel sparring til ledelsen og direktion i virksomheder og organisationer. Niels Brock Executives bestyrelsesuddannelse er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig, der refererer til bestyrelser.

Bestyrelsesuddannelsen giver dig:

 • Evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger
 • Kendskab til form og indhold af regnskabsaflæggelse, budgettering og budget behandling
 • Udvikling af personlige lederegenskaber
 • Et godt bestyrelsesnetværk

Hør hvad Kristian Jensen lærte på bestyrelsesuddannelsen

Ifølge tidligere finansminister Kristian Jensen er der så meget pres på erhvervslivet i øjeblikket, at det er vigtigt, at man som bestyrelse kan hjælpe med at sætte retningslinjer for en virksomheds strategi og være værdiskabende, så man tilfører noget til virksomheden. Det har bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock bidraget til. Se med her.

Om bestyrelsesuddannelsen

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Efter endt forløb på vores bestyrelsesuddannelse modtager du et uddannelsesbevis. Dit bevis på, at du nu har viden til at bidrage til værdiskabelse i bestyrelsen.

Bestyrelsesuddannelsen - modulbeskrivelser

Modul 1. Corporate Governance og lovgivningen v. Michael Gaarmann, kl. 08.30 – 12.00.

Omhandler Corporate Governance begrebet, dets historie og indhold, den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og Anbefalingerne for god Selskabsledelse og deres rammesætning for bestyrelsesarbejdet. Krav, som omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, åbenhed, transparens og ledelse.

 

Modul 2. Bestyrelsens funktioner og formalia v. Michael Gaarmann kl. 12.30 – 16.30.

Omhandler funktionerne og arbejdsformen i en bestyrelse. Bestyrelsens/topledelsens organisation, det todelte styringsansvar og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer. Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes opgaver. Begrebet ”produktiv bestyrelse” og medansvar for topledelsen i et selskab.

 

Modul 3. Bestyrelse og direktion v. Michael Gaarmann, kl. 08.30 – 12.00.

Omhandler bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismaer. Dannelsen af en bestyrelse, formandens rolle, bestyrelsesmedlemmernes roller, direktørens rolle. Grænseflader mellem bestyrelse og direktør - konfliktpotentialer. Domspraksis. Selskabsformers betydning for bestyrelsens arbejde.

 

Modul 4. Strategi og fremdrift v. Anni Haraszuk kl. 12.30 – 16.30.

Bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages og emner som værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR inddrages.

 

Modul 5. Bestyrelsens rolle – strategi v. Anni Haraszuk og Per Bergfors kl. 08.30 – 12.00.

Den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde, målsætning og strategilægning.

Bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen omkring fastlæggelse af selskabets/ organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

 

Modul 6. Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv v. Anni Haraszuk kl. 12.30 – 16.30.

Hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.  Hvordan bestyrelsen i praksis understøtter, at virksomhedens potentiale realiseres. Værdiansættelse af en virksomhed, og bestyrelsens arbejde hermed.

Modul 7. Bestyrelsens rolle ift finansiering og kapitalfremskaffelse v. Anni Haraszuk og Per Mikkelsen, kl. 08.30 – 12.00. Bestyrelsens rolle ift. Cyber Risk v. Jørgen Sørensen & Anni Haraszuk, kl. 12.30-16.30

Modulet er casebaseret, interaktivt og baseret på ny forskning fra ind- og udland på området. Vi arbejder i bestyrelseslokalet, både virtuelt og i fysisk forstand.

Modul 8. Bestyrelsens digitale dagsorden v. Anni Haraszuk og Mogens Kühn Pedersen kl. 08.30 – 12.00 . Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv v. Anni Haraszuk, kl. 13.00 – 16.30

Nye begreber, kompetencer og metoder

 • Digitale begreber og potentialer: Den praktiske betydning af digitale nøglebegreber, som eksempelvis: Internet of Things (IoT), Block Chain, Data Management og Cyber Security
 • Data og datauniverser: Forretningsmæssige potentialer og risici set i bestyrelsesperspektiv
 • Nye organisatoriske roller, ansvarsområder og kompetencer, som eksempelvis Chief Digital Officer (CDO), i bestyrelsesperspektiv
 • Nye og ændrede kompetence- og færdighedskrav til bestyrelsen

Strategisk lederskab

 • Digital transformation af virksomheder: Bestyrelsens rolle og navigation i praksis, herunder ift. investorer, daglig ledelse, medarbejdere m.fl.
 • Eksempler på radikal, praktisk effekt af digital transformation på en virksomheds DNA: Indtægtsstrømme, ændring i antal og typer af medarbejdere, investeringslogik m.v.
 • Profitable nye forretningsmodeller der disrupter: Eksempler fra praksis på forretningsmodeller, der baseres på store datamængder og nyere teknologi
 • Defensive tilgange og strategier i praksis: Kræfter og magtfaktorer, der modarbejder digital transformation (Kapital, ledelsesniveau, bestyrelsesniveau, netværksmiljøer m.v.)

Performance og værdiskabelse, herunder afviklings- og going concern risici

 • Værdiansættelse og performance: Indvirkning som bestyrelsens digitale dagsorden kan have konkret på værdiansættelse af og performance i en virksomhed
 • Corporate Governance i bestyrelsens digitale dagsorden
 • Risici og risikostyring i bestyrelsesperspektiv
 • Strategisk Compliance og regulering: Nøgleforhold, som bestyrelsen bør overveje at have på dagsordenen

Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv

 • Forståelse af bestyrelsers dobbeltrolle, der omfatter kontrolelementer, den overordnede målsætning, styring, herunder strategi. Regnskab, revision og intern som væsentligt element i målsætnings- og strategiarbejde. God bestyrelsesskik, relevante benchmarks og læring fra udlandet.

 

Modul 9. Eksamen v. Anni Haraszuk og Michael Gaarmann kl. 8.30-14.00.

Case, simulering og debatoplæg. Bestyrelses- og virksomhedsdilemma, hvor karakteren er funderet på den enkeltes håndtering af problematikkerne.

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i bestyrelser og underviser på Master og MBA.

Annis arbejder i disse år særligt med hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med særlig fokus på ledelsesopgaven og den finansielle værdiskabelse (værdiansættelse, performance, risikostyring samt strategisk compliance)

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per tænker i udvikling og vækst af de mennesker han møder, alle har talent og talentet skal udvikles så strategien kan implementeres og skabe vækst og grobund for næste forandring.

Udover at undervise på bestyrelsesuddannelsen, er Per tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Organisation ved CBS, Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i strategi, markedsudvikling og markedsanalyse.

Per Mikkelsen

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskelligartede finansopgaver i handels- og industrivirksomheder samt banker. Opgaverne har omfattet børsintroduktioner, kapitalfremskaffelse, økonomi- og risikostyring, kreditvurdering og rekonstruktioner.

De seneste år har Per været CFO i en mindre vækstvirksomhed og er desuden aktiv i bestyrelsesarbejde, bla. bestyrelsesformand i en mellemstor handelsvirksomhed.

Pers emne i undervisningen er bestyrelsens rolle i forbindelse med sikring af virksomhedens kapitalberedskab.  

Mogens Kühn Pedersen

Mogens Kühn Pedersen er Professor ved CBS og underviser på Niels Brocks bestyrelsesuddannelse. 
Han er ansvarlig for et forskningsprogram,samt formand eller medlem af en række bestyrelser og komiteer, og engageret i anvendt forskning om digitalisering i virksomheder og offentlig sektor. Han er også igang med forskning om tillid i relation til skat, sikkerhed og andre regelstyrede områder. 
Mogens er uddannet mag.scient.soc. fra Københavns universitet og dr.merc. fra CBS.

Jørgen Sørensen

Når Jørgen ikke underviser på bestyrelsesuddannelsen er han ansvarlig for PwC’s konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere en 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyber strategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyber-angreb mod virksomheder og organisationer.

Praktiske oplysninger

Bestyrelsesuddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, i alt 6 intensive dage inklusive eksamen.

Pris er kr. 33.125,- inkl. moms, og inkluderer forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur.

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

2022 Forår:

Dag1                   d. 05. april 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 2                  d. 20. april 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 3                  d. 03. maj 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 4                  d. 17. maj 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 5                  d. 31. maj 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 6                  d. 14. juni 2022 kl. 09.00 – 16.00 

 

2022 Efterår:

Dag1                   d. 27. september 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 2                  d. 11. oktober 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 3                  d. 25. oktober 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 4                  d. 8. november 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 5                  d. 22. november 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 6                  d. 7. december 2022 kl. 09.00 – 16.00  

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her.

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk