Bestyrelsesuddannelse

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig et stort ansvar - og på Niels Brocks bestyrelsesuddannelse får du viden og værktøjer, der gør dig i stand til at leve op til det. Her er det faglige niveau højt og du lærer at blandt andet at stille de rigtige spørgsmål, træffe gode strategiske beslutninger og tage initiativer, der skaber retning og værdi for virksomheden. Bestyrelsesuddannelsen henvender sig både til professionelle, der allerede er i gang med en bestyrelseskarriere og til dem, der har ambitioner om det.
DI_business_mænd_griner.jpg

Start 23. februar 2021

Start- og slutdato: 23. februar 2021 - 20. maj 2021
Praktisk info: Undervisningen foregår fra kl. 8:30-16:30 på følgende seks dage: 23.2, 9.3, 25.3, 20.4 og 4.5.
Eksamensperiode: Torsdag den 20. maj 2021
Sted: Bispetorvet 1-3, 1167 Kbh K
Pris 33.125 kr.
Læs mere

Den angivne pris på kurset er inkl. moms. Materialer og forplejning er inkluderet i kursusgebyret.

Uge Modul Underviser Undervisning
8 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 23.02
10 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 09.03
10 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 09.03
12 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
torsdag 25.03
16 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
Jørgen Sørensen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 20.04
18 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 04.05
20 9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
torsdag 20.05

Start 23. marts 2021

Start- og slutdato: 23. marts 2021 - 17. juni 2021
Praktisk info: Undervisningen foregår fra kl. 8:30-16:30 på følgende seks dage: 23.3, 13.4, 27.4, 18.5 og 3.6.
Eksamensperiode: Torsdag den 17. juni 2021
Sted: Bispetorvet 1-3, 1167 Kbh K
Pris 33.125 kr.
Læs mere

Den angivne pris på kurset er inkl. moms. Materialer og forplejning er inkluderet i kursusgebyret.

Uge Modul Underviser Undervisning
12 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 23.03
15 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 13.04
15 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 13.04
17 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
tirsdag 27.04
20 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
Jørgen Sørensen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 18.05
22 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
torsdag 03.06
24 9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
torsdag 17.06

Start 7. september 2021

Start- og slutdato: 7. september 2021 - 17. november 2021
Praktisk info: Undervisningen foregår fra kl. 8:30-16:30 på følgende seks dage: 7.9, 21.9, 5.10, 21.10 og 2.11.
Eksamensperiode: Onsdag den 17. november 2021
Sted: Bispetorvet 1-3, 1167 Kbh K
Pris 33.125 kr.
Læs mere

Den angivne pris på kurset er inkl. moms. Materialer og forplejning er inkluderet i kursusgebyret.

Uge Modul Underviser Undervisning
36 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 07.09
38 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 21.09
38 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 21.09
40 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
tirsdag 05.10
41 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
Jørgen Sørensen
kl. 08.30-16.30
torsdag 14.10
44 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 02.11
46 9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
onsdag 17.11

Start 12. oktober 2021

Start- og slutdato: 12. oktober 2021 - 8. december 2021
Praktisk info: Undervisningen foregår fra kl. 8:30-16:30 på følgende seks dage: 12.10, 26.10, 4.11, 16.11 og 30.11.
Eksamensperiode: Onsdag den 8. december 2021
Sted: Bispetorvet 1-3, 1167 Kbh K
Pris 33.125 kr.
Læs mere

Den angivne pris på kurset er inkl. moms. Materialer og forplejning er inkluderet i kursusgebyret.

Uge Modul Underviser Undervisning
41 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 12.10
43 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 26.10
43 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 26.10
44 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
torsdag 04.11
46 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
Jørgen Sørensen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 16.11
48 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 30.11
49 9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
onsdag 08.12
Hør hvad Kristian Jensen lærte på bestyrelsesuddannelsen

Ifølge tidligere finansminister Kristian Jensen er der så meget pres på erhvervslivet i øjeblikket, at det er vigtigt, at man som bestyrelse kan hjælpe med at sætte retningslinjer for en virksomheds strategi og være værdiskabende, så man tilfører noget til virksomheden. Det har bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock bidraget til. Se med her.

Bliv klar til en bestyrelsespost på 6 dage

Rollen som bestyrelsesmedlem er under konstant forandring, og der stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. I en global verden er der brug for evner til at adressere virksomhedens udfordringer fra en strategisk og forretningsorienteret vinkel. En bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og at give professionel sparring til ledelsen og direktion i virksomheder og organisationer. Niels Brock Executives bestyrelsesuddannelse er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig der refererer til bestyrelser og undervisningen foregår midt i København.

Om bestyrelsesuddannelsen

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Efter endt forløb på vores bestyrelsesuddannelse modtager du et uddannelsesbevis. Dit bevis på, at du nu har viden til at bidrage til værdiskabelse i bestyrelsen.

Modul 1: Corporate Governance og lovgivningen

I første modul på bestyrelsesuddannelsen lærer du om Corporate Governance begrebet, dets historie og indhold og du får indsigt i den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og Anbefalingerne for god Selskabsledelse og deres rammesætning for bestyrelsesarbejdet.

Deltagerne får et førstehåndsindtryk af, hvilke krav omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, åbenhed, transparens og ledelse.

 

Modul 2: Bestyrelsens funktion og formalia

I andet modul ser vi nærmere på funktionerne og arbejdsformen i en bestyrelse. Således vil bestyrelsens/topledelsens organisation blive afdækket, det todelte styringsansvar præciseret og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer vil blive belyst.

Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes - opgaver vil afslutningsvist blive oplistet. Modulet giver deltagerne et detaljeret indblik i, hvad det vil sige at få en bestyrelse til at være produktiv, samt hvordan det er at være medansvarlig for topledelsen i et selskab.

 

Modul 3: Bestyrelse og direktion 

På modulet gennemgås bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismaer. Dannelsen af en bestyrelse, formandens rolle, bestyrelsesmedlemmernes roller, direktørens rolle. Grænseflader mellem bestyrelse og direktør - konfliktpotentialer. Gennemgang af domspraksis. Selskabsformers betydning for bestyrelsens arbejde.

 

Modul 4: Strategi og fremdrift

Formålet med modulet er at tegne et billede af bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages og emner som; værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR berøres.

 

Modul 5: Bestyrelsens rolle - strategi

Formålet med dette modul på bestyrelsesuddannelsen er at introducere og gennemgå den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde, målsætning og strategilægning.

Det er bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen at fastlægge selskabets/organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

 

Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

I dette modul fokuserer vi på, hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi både økonomisk og ledelsesmæssigt.

Hvordan kan bestyrelsen i praksis understøtte, at virksomhedens potentiale realiseres, og hvad kan vi fra et bestyrelsesperspektiv lære af de tilfælde, hvor det er gået galt? Hvordan værdiansættes en virksomhed, og hvordan påvirker bestyrelsens indsats (eller mangel på samme) den proces?

 

Modul 7: Bestyrelsens digitale dagsorden

Modulet er case-baseret, interaktivt og baseret på ny forskning fra ind- og udland på området. I denne del af bestyrelsesuddannelsen arbejder vi i bestyrelseslokalet og -universet, både virtuelt og i fysisk forstand.

Nye begreber, kompetencer og metoder

 • Digitale begreber og potentialer: Den praktiske betydning af digitale nøglebegreber, som eksempelvis: Internet of Things (IoT), Block Chain, Data Management og Cyber Security
 • Data og datauniverser: Forretningsmæssige potentialer og risici set i bestyrelsesperspektiv
 • Nye organisatoriske roller, ansvarsområder og kompetencer, som eksempelvis Chief Digital Officer (CDO), i bestyrelsesperspektiv
 • Nye og ændrede kompetence- og færdighedskrav til bestyrelsen

Strategisk lederskab

 • Digital transformation af virksomheder: Bestyrelsens rolle og navigation i praksis, herunder ift. investorer, daglig ledelse, medarbejdere m.fl.
 • Eksempler på radikal, praktisk effekt af digital transformation på en virksomheds DNA: Indtægtsstrømme, ændring i antal og typer af medarbejdere, investeringslogik m.v.
 • Profitable nye forretningsmodeller der disrupter: Eksempler fra praksis på forretningsmodeller, der baseres på store datamængder og nyere teknologi
 • Defensive tilgange og strategier i praksis: Kræfter og magtfaktorer, der modarbejder digital transformation (Kapital, ledelsesniveau, bestyrelsesniveau, netværksmiljøer m.v.)

Performance og værdiskabelse, herunder afviklings- og going concern risici

 • Værdiansættelse og performance: Indvirkning som bestyrelsens digitale dagsorden kan have konkret på værdiansættelse af og performance i en virksomhed
 • Corporate Governance i bestyrelsens digitale dagsorden
 • Risici og risikostyring i bestyrelsesperspektiv
 • Strategisk Compliance og regulering: Nøgleforhold, som bestyrelsen bør overveje at have på dagsordenen

 

Modul 8: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv

Bestyrelser i Danmark har en dobbeltrolle, der dels omfatter kontrolelementer og dels den overordnede målsætning og styring, herunder strategi. Regnskab, revision og intern kontrol forbindes ofte alene med bestyrelsens kontrolrolle, men for den værdiskabende bestyrelse anno 2016 vil regnskab, revision og intern kontrol i praksis være et væsentligt element i målsætnings- og strategiarbejde. Dette modul på bestyrelsesuddannelsen giver kort sagt svar på, hvad god bestyrelsesskik er på området, hvad relevante benchmarks er i praksis og hvad vi kan lære af udlandet.

 

Modul 9: Dilemma assessment målrettet virksomheder

I det sidste modul på bestyrelsesuddannelsen samles trådene fra de øvrige moduler i cases, simuleringer og debatoplæg. Der arbejdes med en bestyrelsescase i en "bestyrelse" - hvor en synopsis, skal afleveres og forsvares på sidste modul.

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i bestyrelser og underviser på Master og MBA.

Annis arbejder i disse år særligt med hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med særlig fokus på ledelsesopgaven og den finansielle værdiskabelse (værdiansættelse, performance, risikostyring samt strategisk compliance)

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per tænker i udvikling og vækst af de mennesker han møder, alle har talent og talentet skal udvikles så strategien kan implementeres og skabe vækst og grobund for næste forandring.

Udover at undervise på bestyrelsesuddannelsen, er Per tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Organisation ved CBS, Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i strategi, markedsudvikling og markedsanalyse.

Per Mikkelsen

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskelligartede finansopgaver i handels- og industrivirksomheder samt banker. Opgaverne har omfattet børsintroduktioner, kapitalfremskaffelse, økonomi- og risikostyring, kreditvurdering og rekonstruktioner.

De seneste år har Per været CFO i en mindre vækstvirksomhed og er desuden aktiv i bestyrelsesarbejde, bla. bestyrelsesformand i en mellemstor handelsvirksomhed.

Pers emne i undervisningen er bestyrelsens rolle i forbindelse med sikring af virksomhedens kapitalberedskab.  

Mogens Kühn Pedersen

Mogens Kühn Pedersen er Professor ved CBS og underviser på Niels Brocks bestyrelsesuddannelse. 
Han er ansvarlig for et forskningsprogram,samt formand eller medlem af en række bestyrelser og komiteer, og engageret i anvendt forskning om digitalisering i virksomheder og offentlig sektor. Han er også igang med forskning om tillid i relation til skat, sikkerhed og andre regelstyrede områder. 
Mogens er uddannet mag.scient.soc. fra Københavns universitet og dr.merc. fra CBS.

Jørgen Sørensen

Når Jørgen ikke underviser på bestyrelsesuddannelsen er han ansvarlig for PwC’s konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere en 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyber strategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyber-angreb mod virksomheder og organisationer.

Praktiske oplysninger

Bestyrelsesuddannelsen varer i seks intensive dage og koster pr 1. januar 2021 33.125 kr inkl. moms pr. deltager. 

Prisen er inklusiv materialer og forplejning

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forår 2021              
                 
Hold h20ivbes1221       Hold h20ivbes1231    
Uge Modul Underviser Undervisning   Uge Modul Underviser Undervisning
8 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 23.02   12 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 23.03
10 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 09.03   15 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 13.04
10 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 09.03   15 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 13.04
12 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
torsdag 25.03   17 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
tirsdag 27.04
16 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
Jørgen Sørensen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 20.04   20 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
Jørgen Sørensen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 18.05
18 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 04.05   22 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
torsdag 03.06
20 9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
torsdag 20.05   24 9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
torsdag 17.06
                 
Efterår 2021              
                 
Hold h21ivbes1291       Hold h21ivbes12o1    
Uge Modul Underviser Undervisning   Uge Modul Underviser Undervisning
36 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 07.09   41 1+2 Michael Gaarmann
kl. 08.30-16.30
tirsdag 12.10
38 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 21.09   43 3 Michael Gaarmann
kl. 08.30-12.00
tirsdag 26.10
38 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 21.09   43 4 Anni Haraszuk
kl. 12.30-16.30
tirsdag 26.10
40 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
tirsdag 05.10   44 5+6 Anni Haraszuk
Per Bergfors
kl. 08.30-16.30
torsdag 04.11
41 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
Jørgen Sørensen
kl. 08.30-16.30
torsdag 14.10   46 7 Anni Haraszuk
Mogens Kühn Pedersen
Jørgen Sørensen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 16.11
44 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 02.11   48 8 Anni Haraszuk
Per Mikkelsen
kl. 08.30-16.30
tirsdag 30.11
46 9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
onsdag 17.11   49 9
eksamen
Anni Haraszuk
Michael Gaarmann
kl. 08.30-13.00
onsdag 08.12

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her.

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk