Engelsk A

På Engelsk A online udvikler du dine færdigheder i at tale, læse og skrive et varieret engelsk. Undervisningsforløbet foregår online og du lærer at redegøre for både dagligdags og tekniske emner på engelsk. Ud fra din viden om historie og samfund diskuterer du aktuelle forhold i de engelsksprogede lande.

Har du spørgsmål til kurset?

JudithThomsen.jpg
Judith Thomsen Studievejleder

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: jut@brock.dk

Start 24. januar 2019 Onlineforløb fra 24. januar til 15. maj 2019 - Opstartswebinar afholdes 24. januar 2019