Engelsk C

På Engelsk C får du online undervisning i bl.a. grammatik, udtale og engelsksproget litteratur og lærer at føre en samtale på engelsk om almene emner. Undervisningsmaterialet omfatter både fiktion og sagprosa med hovedvægten lagt på tematiske forløb inden for almene/kulturelle sammenhænge og erhvervs- og samfundsmæssige forhold, som skal styrke din viden om engelsk kultur og samfundsmæssig udvikling.

Har du spørgsmål til kurset?

JudithThomsen.jpg
Judith Thomsen Studievejleder

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: jut@brock.dk

Start 24. januar 2019 EF - Engelsk C - d. 24/1 til 15/5 2019 - Online - Opstarts webinar afholdes d. 24/1-2019

Pris 2.250 kr