Matematik B

Har du brug for matematik B for at komme ind på drømmestudiet? Suppler din studentereksamen med et GSK-kursus i matematik B, og lær at håndtere formler og bruge symboler til at løse matematiske opgaver. Du kan vælge at læse i København eller tage et online forløb. Bemærk at vi udbyder et dobbeltforløb hvis du ikke har forudsætninger i matematik.  Kurset kan læses af både GSK og SOF kursister. 

Matematik C til B

Start- og slutdato: 6. juli 2020 - 3. august 2020
Praktisk info: Mandag til fredag, daghold, fra kl. 8.30-15.30
Eksamensperiode: Fra d. 4. til d. 28. august 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Eksamensperioden er fra d. 4. til d. 28. august 2020.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik C til B

Start- og slutdato: 13. juli 2020 - 3. august 2020
Praktisk info: Mandag til fredag, daghold, fra kl. 8.30-15.30
Eksamensperiode: Fra d. 4. til d. 28. august 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Eksamensperioden er fra d. 4. til d. 28. august 2020.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt. 

Matematik C til B

Start- og slutdato: 18. august 2020 - 3. december 2020
Praktisk info: Tirsdag og torsdag aften – fra kl. 17.00 til 21.05
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K.
 • Ej SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt

Matematik C til B

Start- og slutdato: 24. august 2020 - 27. november 2020
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Online
 • Ej SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

 

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik 0 til B

Start- og slutdato: 14. september 2020 - 27. november 2020
Praktisk info: Mandag til fredag – formiddagshold – fra kl. 08.30 til 13.50
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K.
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

 

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik C til B

Start- og slutdato: 5. oktober 2020 - 26. november 2020
Praktisk info: Mandag til fredag – formiddagshold – fra kl. 08.00 til 11.15.
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

 

Matematik C til B

Start- og slutdato: 5. oktober 2020 - 26. november 2020
Praktisk info: Mandag til fredag – eftermiddagshold – fra kl. 13.00 til 16.20.
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K.
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

 

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik C til B

Start- og slutdato: 2. november 2020 - 27. november 2020
Praktisk info: Mandag til fredag – daghold – fra kl. 08.30 til 15.30
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K.
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

 

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Praktiske oplysninger

Faget matematik B har sin oprindelse i videnskabsfaget matematik og tager udgangspunkt i en anvendelsesorienteret tilgang. Faget har i hhx berøringsflader til både de samfundsvidenskabelige og de økonomiske fagområder. Faget bygger på logisk tænkning og ræsonnementer og omfatter en række metoder til modellering og problembehandling. Faget beskæftiger sig med matematisk teori, der anvendes til modellering og løsning af teoretisk eller praktisk orienterede problemstillinger. 

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse statskundskab på KU, som har matematik B som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på matematik C til B, hvis du har gennemført matematik C.  Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (matematik C), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Matematik B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen tager blandt andet udgangspunkt i en projektopgave, du skal aflevere på kurset. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. Den skriftlige eksamensdato kan du se ved tilmelding. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden. 

SU: Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede. Du kan se mere om kurserne her. [Link til udbud] 

SU

Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede. Du kan se mere om kurserne her. [Link til udbud]