Certificate in Business Administration

Certificate in Business Administration er en toplederuddannelse som indeholder flere af de samme slags fag fra en MBA, men uddannelsen tager kun 6 måneder på deltid.

Om Certificate in Business Administration

CBA uddannelsen tilbyder nye perspektiver på den fremtidige rolle en leder må træde ind i, og som tillader dig, at finde frem til en lederpotentiale. Du vil drage fordel af en individuel ledelsesudviklingsproces, som vil gøre dig til en stærkere holdleder og i stand til at lede med vision og formål. Og du vil nå et nyt selvtillid, der giver dig mulighed for at se og gribe nye forretningsmuligheder. CBA-programmet tilbyder de værktøjer og viden, du har brug for til at øge dine karrieremuligheder og give dig mulighed for at tage ansvaret for din egen fremtid. CBA er et uafhængigt lederskabsprogram, men er også det første modul på cand.merc. CBA vil derfor kvalificere dig til at gå videre til den anden af tre MBA moduler.

Praktiske oplysninger

CBA uddannelsen koster kr. 120.000 kr ex moms inklusive forplejning. 

Udgifter, der ikke er inkluderet i betalingen 

Du bør påregne ca. kr. 12.000 til bøger.

Studierejse er et valgfrit tilkøb på 40.000 kr. 

Det personlige og professionelle udviklingsforløb er valgfrit og koster yderligere 25.000 kr. 

Betalingen opkræves før hvert semester med følgende betalingsdatoer og rater:

Januar-optag:

År 1:

 1. semester: Primo januar (2 fag, kr. 80.000)
 2. semester: Primo april (1 fag, kr. 40.000)

År 2:

 1. semester: Primo september (2 fag, kr. 80.000)
 2. semester: Primo januar (1 fag, kr. 40.000)

September-optag:

År 1:

1.semester: Primo september (1 fag, kr. 40.000)

2.semester: Primo januar (1 fag, kr. 40.000)

 1. semester: Primo april (1 fag, kr. 40.000)

År 2:

4.semester: Primo september (1 fag, kr. 40.000)

5.semester: Primo januar (2 fag, kr. 40.000)

Økonomiske støtte med bruttolønsordningen

Både den direkte studieafgift samt de øvrige studieudgifter (fx bøger) kan indgå i en bruttolønsordning. Selvstændige kan også benytte sig af bruttolønsordningen. Det kræver dog den yderligere forudsætning, at man har 3-5 ansatte i sin virksomhed.

Fordelen ved bruttolønsordningen er, at de er udgiftsneutrale for arbejdsgiveren, fordi værdien af godet, som firmaet betaler, bliver modsvaret af en nedgang i bruttolønnen (dvs. løn før skattetræk) hos medarbejderen. Samtidig kommer medarbejderen til at betale mindre i skat, og det er derfor, ordningen er så populær.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før et gode kan indgå i en bruttolønsordning.

Niels Brock henviser til SKAT.dk eller egen revisor for yderligere information og rådgivning.

CBA uddannelsen på Niels Brock har ledelse i højsædet, og det implicerer i høj grad din personlige udvikling. Forløbet medvirker til, at du bliver handlingsorienteret og kan omsætte teori til praksis.

Niels Brock har i samarbejde med Genux Executive udviklet forløbet, som indleder CBA-uddannelsen med en test, som giver dig indsigt i din arbejdsstil, prioritering af tid o.m.a. for at du forstår og kan bearbejde dine rutiner og optimere din performance.

Testen anvendes i det videre uddannelsesforløb, hvor du ved 3 særlige lejligheder får individuel sparring på din adfærds-, indlærings- og logikprofil, og du udfordres på, hvordan du omsætter læring til konkrete handlings- og forretningsorienterede målsætninger.

CBA-uddannelsen er normeret til 0,5 studenterårsværk og består af 3 fagmoduler á hver 10 ECTS-point/60 undervisningstimer. Sideløbende med den faglige undervisning gennemfører du også et personligt udviklingsforløb og en studierejse. Uddannelsen varer 6 måneder.

Undervisningen på fagmodulerne afvikles typisk torsdage eller fredage samt lørdage. Med god planlægning og en forstående familie kan du derfor passe dine jobmæssige forpligtelser.

Fagmodulerne er:

 • Managing & Developing People
 • Strategy & Innovation
 • Financial & Economic Analysis

Managing & Developing People

Målet med dette fagmodul er, at deltageren udvikler og forfiner sine lederegenskaber gennem forståelse af en teoretiske modeller og framework, og at deltageren klart kan skelne mellem management og leadership, sådan organisatorisk adfærd tolkes i en relevant kontekst, og sådan afledte beslutninger befordrer ønskede forandringer og resultater. 

Når modulet er gennemført kan du:

 • Analysere koncepter og problemstillinger i administration og ledelse.
 • Undersøge og vurdere hvilken indflydelse hhv. integreret, differentieret og fragmenteret organisationskultur har på udøvelsen af ledelse.
 • Analysere hvordan magt og indflydelse relaterer til ledelse, kultur og virksomhedens resultater.
 • Evaluere indflydelsen af HR planlægning på en virksomhed og branche.
 • Evaluere betydningen af udvalgte HR aktiviteter og virksomhedens resultater.
 • Identificere, klassificere og lede interessenter til at guide individer og teams gennem forandringer.
 • Bidrage til drøftelsen af virksomhedens personaleudviklingsbehov og iværksætte forbedringsplaner.

Strategy & Innovation

Målet med dette fagmodul er, at deltageren udvikler evnen til at tænke og praktisere strategisk; det vil sige vurdere hvordan strategimodeller og -teorier er anvendelige i ledelsespraksis.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Evaluere og udvikle strategier og strategiske beslutningsprocesser og forstå den teori og empiri, som de er baseret på.
 • Tilpasse strategier så de løbende skaber bæredygtige konkurrencefordele når virksomhederne agerer i dynamiske miljøer.
 • Forstå international strategisk ledelse.
 • Forstå kompleksiteten i forbindelse med ledelse af forandringsprocesser.
 • Anvende koncepter, metoder og teknikker vedrørende den strategiske analyseproces.
 • Generere strategiske muligheder for en virksomhed og evaluere strategiske valg og organisatorisk fit/misfit.

 

Financial & Economic Analysis

Målet med dette fagmodul er, at deltageren forstår hvordan finansielle og økonomiske faktorer fungerer i organisationer, og har teoretisk og praktisk viden om hvordan tekniske og strategiske aspekter af økonomistyring påvirker kommercielle organisationer.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende økonomiske principper om udbud og /efterspørgsel samt marginalanalyse og omkostninger.
 • Forstå finansiel regnskabsmæssig behandling, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og analyse af årsregnskaber.
 • Forstå og vurdere sammenhængen mellem regnskab og corporate finance; investeringsbeslutninger, forvaltning af arbejdskapital og omkostninger.

CBA er i år blevet udvidet med et forløb, der fokuserer på din personlige udvikling. I løbet af CBAen arbejdes med, hvordan du omsætter læring til konkrete forretningsmæssige situationer og målsætninger.

For at omsætte teori til praksis har Niels Brock i samarbejde med Genux Executive udviklet en transitionsmodel, som sættes i spil gennem hele forløbet.

Din CBA-uddannelse indledes med, at du kommer igennem en logiktest, der giver dig indsigt i din arbejdsstil, prioritering af tid mv. Det er en vigtig forudsætning for at forstå og bearbejde dine rutiner og optimere din performance. Logiktesten bringes i spil i løbet af hele dine CBA, hvor du får sparring på din adfærds-, indlærings- og logikprofil. Undervejs i uddannelsen afholdes tre individuelle pitstops, hvor du udfordres på, hvordan læring omsættes til dine konkrete forretningsmæssige målsætninger.

Forløbet er udviklet og afholdes i samarbejde med Genux Executive, som er blandt de bedste på markedet inden for udvikling af ledere.

Opsummeret er der med andre ord to vindere ved at gennemføre vores CBA: Personen (dig) og virksomheden. Du lærer at høste gevinsterne i og for forretningen, og du udvikler dig personligt ved at gennemføre CBA-uddannelsen.

På Niels Brock har vi stærke danske rødder kombineret med internationalt udsyn. Derfor er der også en studierejse inkluderet i CBA uddannelsen. De seneste år er studierejsen for eksempel gået til Dubai.

Anders H. Høiris - underviser i Business Strategy

Anders H. Høiris har været i flere danske og udenlandske virksomheder og har primært beskæftiget sig med Internationalisering og MA. Anders har blandt andet arbejdet i IC Group, Norsk Hydro Olie A.S, Egeberg Reklamebureau A/S og Egmont Gruppen A/S. Sideløbende har Anders været aktiv i bestyrelsen i flere danske virksomheder, heraf som Formand i bl.a. Intersport A/S, Nørrebro Teater, Brynje A/S, SoRoTo A/S, Middelaldercentret.

Jan Arnoldi - vejleder MBA projekt

Jan Arnoldi har omfattende national og international erfaring samt dybdegående viden om videnvirksomheder som hhv. ejer, direktør, områdechef, udviklings- og HR-chef samt management konsulent. Hans erfaring dækker især finansielle virksomheder (forsikring og realkredit) samt rådgivningsvirksomheder (advokat- og revisorvirksomhed m.v.).  Han gennemfører for tiden et forskningsprojekt vedrørende ledelse i partnerstyrede virksomheder. 

Jesper Lind Madsen – Underviser i metode og MBA Projekt

Jesper har omfattende erfaring samt dybdegående viden indenfor undervisning, coaching, ledelse og projektstyring. Jesper er tilknyttet Niels Brock Business College, hvor han bl.a. underviser i kommunikation og ledelse.

Jørgen Prip - underviser i Leadership

Jørgens primære fagområder er ledelse, herunder strategisk ledelse, forandringsledelse og organisationsudvikling samt alle facetter i marketing dvs. markedsanalyser, markedsføringsstrategier og markedskommunikation.

Per Bergfors - Vejleder MBA Projekt

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretningsstrategier. Erfaringen kommer fra Xerox, Canon, Hewlett Packard og RE. I alle tilfælde en B2B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA og teknologidrevet markedsdynamik.

Per Mikkelsen - underviser i Finance og Economics

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskellig finansjobs. Per har bl.a. været finanschef i en børsnoteret virksomhed med international handel og haft lederjobs i flere banker med ansvar for erhvervsudlån og Corporate Finance aktiviteter.

Peter Nordgaard - underviser i Finance & Economics, Operations Management

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. Peter har en Cand. Merc. (Finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law og Chinese Commercial Law.

Peter Soltoft - underviser i Marketing Management

Peter Soltoft har omfattende erhvervserfaring fra bl.a. ISS, Royal Unibrew, Tryg-Vesta og Carlsberg. Peter har arbejdet med salg og marketing siden 1982.

Peter er tilknyttet CBS, Copenhagen Business School, som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i marketing og strategi. Endvidere underviser Peter på Copenhagen Business Academy i salg & markedsføring. Ved siden af sin undervisning driver Peter egen konsulentfirma indenfor virksomhedsrådgivning.

Ulla Byskov Kinnerup – Underviser i metode og MBA Projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Verner Bentzen - vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Allan B. Hansen - vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

Tommy Kjær Lassen - Underviser i Management Perspectives

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og le

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her.

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk