Certificeret grundkursus

For alle elev- og oplæringsansvarlige

Kurset handler om styrke rollen som praktik- og oplæringsansvarlig og er både rettet mod at klæde helt nye oplæringsansvarlige på til at modtage deres første elever, samt at give de mere erfarne nye redskaber, sparring og øget refleksion omkring funktionen. 

Niels_Brock_Voksen1672.jpg
Om kurset

Hvad lærer du på kurset for elev- og oplæringsansvarlige?

  • Kurset for elev – og oplæringsansvarlige varer 4 kursusdage fordelt over cirka halvanden måned
  • Modul 1: Her får du indblik i de formelle regler og lovgivningen bag det at ansætte kontorelever, kontoruddannelsernes skoleperioder og fagprøveeksamen.
  • Modul 2: Du bliver bl.a. introduceret til planlægningsmodellen Praktikkens didaktik, der tager udgangspunkt i, at en kontorelev bør læres op i en ‘ægte’ arbejdsopgave, og at du som vejleder bør have reflekteret over seks kernespørgsmål inden oplæringen 
  • Modul 3: Udover gennemgang af Praktikkens didaktik, arbejder du denne dag primært med at reflektere over og planlægge dit forløb, videndeler/sparrer med de andre kursister og får individuel vejledning af din underviser
  • Modul 4: Du bliver introduceret til sitet for elev- og oplæringsansvarlige og præsenterer dit vejledningsforløb (og en selfie med dig og din elev) og får ideer til, hvordan du eventuelt kan justere/arbejde videre med forløbet og din vejledning af kontorelever.

 

 

 

 

 

Start 29. august 2024

Start- og slutdato: 29. august 2024 - 26. september 2024
Praktisk info: kl. 09.00-15.00
Sted: Nørre Voldgade 34, København
Tilmeldingsfrist: 14. august 2024 kl. 12:00
Pris 6.244 kr.
Læs mere

Modul 1 29.08.2024

Modul 2 10.09.2024

Modul 3 11.09.2024

Modul 4 26.09.2024

Kurset udbydes 2 gange årligt fra 9.00-15.00.

Datoer for næste forløb:         

 

Prisen for certificeringen af en elevansvarlig med 4 moduler er kr. 6244 kr inkl. moms. Kurset holdes også som virksomhedstilpasset undervisning enten i kortere eller længere moduler, til en fast aftalt pris for et hold enten hos os eller ude på virksomheden.

OBS: Der er maksimalt plads til 20 deltagere pr. kursus. Ved overtegning/venteliste tilbyder vi en plads på et nyt kursus med nye kursusdatoer.

DI_kontor_computer_dreng_pige_taler_voksen.jpg

Er du elev- eller oplæringsansvarlig for en elev, som går på Niels Brocks hovedforløb, tilbyder vi også et gratis minikursus.

På dette kursus vil vi give dig værktøjer til, hvordan du kan styrke vejledningsarbejdet for din elev i forhold til undervisningen på Niels Brock, fagprøven og elevens præstationer. Vi ønsker ligeledes at give dig indsigt i, hvordan Niels Brocks specialer er tilrettelagt, så du bedre kan vejlede og styrke elevens praksis.

Kontakt

Studiesekretær
Carina Hallas Studiesekretær

Hovedforløb

Telefon: 33 41 91 68 E-mail: hovedforloeb@brock.dk