Viskvalitet

Viskvalitet.dk er et landsdækkende webbaseret system, som er stillet til rådighed for udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) af undervisningsministeriet. Det er obligatorisk at anvende systemet og formålet er at måle og opfølgende udvikle kvaliteten på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).
 
Alle, der deltager i AMU kurser bliver bedt om at evaluere de kurser, som de deltager via VisKvalitet. Målet er at min. 80% gennemfører evalueringen.
 
Resultater af evalueringerne er offentligt tilgængelige under ”resultatoversigter” på www.Viskvalitet.dk.

Resultaterne af evalueringerne vises i 3 overordnede kategorier; ”Kursusudbytte”, ”Lærerens præstation”, ”Undervisningens form og indhold” samt et uvægtet gennemsnit på tværs.

Niels Brock er en del af en demokratisk, europæisk kultur, og det er baggrunden for vores enkle, men stærke værdier, som skal være en retningslinje for alle, der er tilknyttet virksomheden, og give merværdi for vores kunder og interessenter. Den daglige udmøntning af værdierne skal sætte elever, studerende og kursister i centrum, således at beslutninger og handlinger først og fremmest tilgodeser hensynet til "kunden". Brugerdreven innovation - altså udvikling med udgangspunkt i kundens behov er en selvfølge på Niels Brock.

Værdierne:

Respekt

Værdien respekt vedrører måden, alle ansatte på Niels Brock omgås hinanden på, den måde vi behandler elever, studerende og kursister på, og den måde vi behandler samarbejdspartnere og interessenter på. Respekt betyder også loyalitet over for skolen, ledere og kolleger.

Faglighed

Faglighed understreger, at lærere, administrative medarbejdere og ledere arbejder på grundlag af solide og opdaterede kompetencer, der sikrer, at Niels Brock altid leverer de ydelser, som vores kunder og interessenter efterspørger.

Fortræffelighed

Fortræffelighed betyder, at kvaliteten i alle ydelser er i top. Og det er vigtigt at understrege, at selv om undervisning er vores kerneydelse, så er der en række andre vigtige ydelser knyttet til kundernes oplevelse af kvalitet. Også administration, vejledning, information og fysiske rammer er vigtige aspekter af kravet om høj kvalitet - fortræffelighed.

Udvikling

Udvikling er den værdi, der tydeligst markerer fremadrettethed og innovation. Med kundens behov i centrum skal alle ydelser konstant udvikles, så de matcher de krav, som kunder, interessenter og samfund stiller til morgendagens undervisning.

Pædagogiske principper

Principperne bygger på skolens værdier og holdninger og styrer handlingerne i hverdagen, således at skolens vision og mål bliver nået. De overordnede pædagogiske principper for undervisningen på Niels Brock er, at undervisningen er

  • Projektorienteret
  • Tværfaglig
  • It-baseret
  • Deltagercentreret
  • Erhvervsrettet
  • Motiverende og differentieret

Med udgangspunkt i Niels Brocks værdier respekt, faglighed, fortræffelighed og udvikling, stræber underviserne på Niels Brocks kursusafdeling efter at gøre en forskel for deltagerne på vores kurser.

  • Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og erhvervsmæssige erfaringer
  • Undervisningen veksler mellem korte underviser oplæg, små opgaver og projekter, deltageroplæg/præsentationer samt faglige reflektioner og drøftelser i grupper eller i plenum på holdet.
  • Undervisningen er praksisnær og inddrager i videst mulige omfang deltagernes viden, eksempler og erfaringer
  • Underviserne har kendskab til praksis i virksomheder/på arbejdspladser og udvikler løbende kursusindholdet så det er aktuelt, relevant, interessant og motiverende at arbejde med for deltagerne.

Niels Brock

 

 

Kursusudbytte

Lærerens præstation

Undervis-
ningens form og indhold

Uvægtet gennemsnit på tværs

Evalueringsresultat

8,0

8,7

8,1

8,2

Population

10.965

6.041

6.047

23.053

*Resultater fra 2020

Seneste resultater
Se skolens gennemsnit fordelt på mål for 3. kvartal 2022
Se skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 3. kvartal 2022

Alle evalueringsdata er tilgængelige på viskvalitet.dk

Evalueringsdata er tilgængelige under ”resultatoversigter” på www.Viskvalitet.dk.

Resultater for 2020 fordeler sig således:

Niels Brock

 

 

Kursusudbytte

Lærerens præstation

Undervis-
ningens form og indhold

Uvægtet gennemsnit på tværs

Evalueringsresultat

8,0

8,7

8,1

8,2

Population

10.965

6.041

6.047

23.053

         

Landsgennemsnit

 

Evalueringsresultat

7,8

8,7

8,4

8,2

Population

897.920

464.397

462.248

1.824.565

 

Særligt 2 spørgsmål trækker det uvægtede gennemsnit nedad. Det er spørgsmålet ”Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?” (uvægtet gennemsnit 6,9) og spørgsmålet ”Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?” (uvægtet gennemsnit 7,6)

I begge tilfælde ses, at besvarelser fra ledige kursister generelt  - og vel naturligt – scorer lavere end andre kursister.  Og den gruppe kursister har vi en del af.

Til gengæld er lærernes præstation flot og trækker det uvægtede gennemsnit opad. Det ses på spørgsmålene ”Læreren var god til at forklare” (8,7) og  ”Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde” (8,6)

Alle evalueringsresultater anvendes løbende af underviserne med henblik på at udvikle deres faglige praksis. Resultatet for 2020 møder aktuel KPI.

Prøveresultater er undervejs.

Se listen over udlagt undervisning her