Information om cookies

Hjemmesiden bruger cookies for at fungere ordenligt, for at huske dine præferencer, til statistik og til marketingformål. Nogle cookies sender data til 3. parter. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om sidens cookies og hvordan du sletter dem så klik videre her.

Bestyrelses­uddannelse

Som medlem i en bestyrelse skal du kunne sparre på lige fod med direktionen og stille de rigtige spørgsmål. Det lærer du på Niels Brocks uddannelse for bestyrelsesmedlemmer. Uddannelsen strækker sig over fem intensive dage, og du får konkrete værktøjer med hjem, som du kan implementere direkte i dit bestyrelsesarbejde.

kursus_kvinde_vindue.jpg
Stil de rigtige spørgsmål

Rollen som bestyrelsesmedlem er under konstant forandring, og der stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. I en global verden er der brug for evner til at adressere virksomhedens udfordringer fra en strategisk og forretningsorienteret vinkel. En bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og at give professionel sparring til ledelsen og direktion i virksomheder og organisationer. Niels Brock Executives bestyrelsesuddannelse er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig der refererer til bestyrelser, og undervisningen foregår midt i København.

Om uddannelsen

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Efter endt forløb på vores bestyrelsesuddannelse modtager du et uddannelsesbevis. Dit bevis på, at du nu har viden til at bidrage til værdiskabelse i bestyrelsen.

Modul 1: Corporate governance og lovgivningen

I første modul lærer du om Corporate Governance begrebet, dets historie og indhold og du får indsigt i den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og Anbefalingerne for god Selskabsledelse og deres rammesætning for bestyrelsesarbejdet.

Deltagerne får et førstehåndsindtryk af, hvilke krav omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, åbenhed, transparens og ledelse.

 

Modul 2: Bestyrelsens funktion og formalia

I andet modul ser vi nærmere på funktionerne og arbejdsformen i en bestyrelse. Således vil bestyrelsens/topledelsens organisation blive afdækket, det todelte styringsansvar præciseret og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer vil blive belyst.

Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes - opgaver vil afslutningsvist blive oplistet. Modulet giver deltagerne et detaljeret indblik i, hvad det vil sige, at få en bestyrelse til at være produktiv, samt hvordan det er at være medansvarlig for topledelsen i et selskab.

 

Modul 3: Bestyrelse og direktion 

På modulet gennemgås bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismaer. Dannelsen af en bestyrelse, formandens rolle, bestyrelsesmedlemmernes roller, direktørens rolle. Grænseflader mellem bestyrelse og direktør - konfliktpotentialer. Gennemgang af domspraksis. Selskabsformers betydning for bestyrelsens arbejde.

 

Modul 4: Strategi og fremdrift

Formålet med modulet er at tegne et billede af bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages og emner som; værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR berøres.

 

Modul 5: Bestyrelsens rolle - strategi

Formålet med modulet er at introducere og gennemgå den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde, målsætning og strategilægning.

Det er bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen at fastlægge selskabets/organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

 

Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

I dette modul fokuserer vi på, hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.

Hvordan kan bestyrelsen i praksis understøtte, at virksomhedens potentiale realiseres, og hvad kan vi fra et bestyrelsesperspektiv lære af de tilfælde, hvor det er gået galt? Hvordan værdiansættes en virksomhed, og hvordan påvirker bestyrelsens indsats (eller mangel på samme) den proces?

 

Modul 7: Bestyrelsens digitale dagsorden

Modulet giver bestyrelsen overblik over og værktøjer til at arbejde med digitalisering ud fra en forretningsmæssig vinkel, og ud fra en betragtning om, at digitalisering er et middel til at opnå et mål, og ikke et mål i sig selv. Vi arbejder med bestyrelsens ansvar for optimal brug af digitalisering til at fremme virksomhedens mål.

Konkrete værktøjer læres, så digitalisering indgår naturligt i en forretningsmæssig målsætning og i fortsat samspil med andre perspektiver som organisation, motivation, politikker med videre. Alt sammen for, at en teknologisk understøttelse af et forretningsmæssigt mål bliver til en holdbar forandring.

Teoretisk bygger modulet på internationale anerkendte metoder inden for Business Process Management og medtager også bestyrelsens egen håndtering af persondataforordningen.

 

Modul 8: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv

Bestyrelser i Danmark har en dobbeltrolle, der dels omfatter kontrolelementer og dels den overordnede målsætning og styring, herunder strategi. Regnskab, revision og intern kontrol forbindes ofte alene med bestyrelsens kontrolrolle, men for den værdiskabende bestyrelse anno 2016 vil regnskab, revision og intern kontrol i praksis være et væsentligt element i målsætnings- og strategiarbejde. Modulet giver svar på, hvad god bestyrelsesskik er på området, hvad relevante benchmarks er i praksis og hvad vi kan lære af udlandet.

 

Modul 9: Dilemma assessment målrettet virksomheder

I dette modul samles trådene fra de øvrige moduler i cases, simuleringer og debatoplæg. Der arbejdes med en bestyrelsescase i en "bestyrelse" - hvor en synopsis, skal afleveres og forsvares på sidste modul.

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har selv en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i flere bestyrelser samt underviser på Master og MBA-programmer.

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Rønne & Lundgren og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Han har stor B-t-B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per er uddannet MSc fra CBS, Copenhagen Business School i strategi, internationalisering og markedsudvikling, og har uddannelser fra INSEAD og London Business School.

Praktiske oplysninger

Bestyrelsesuddannelsen varer i seks intensive dage og koster 24.500 ex. moms pr. deltager.

Prisen er inklusiv materialer og forplejning

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Uddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

28. august 2018 for start 11. september 2018.

Vi starter hold på bestyrelsesuddannelsen to gange om året: forår og efterår.

Næste hold starter 11. september og slutter 28. november 2018.

 

Modul 1+2 – Michael Gaarmann

Uge 37

Tirsdag 11. september 2018

Kl. 8.30-16.30

  

Modul 3 – Michael Gaarmann

Uge 38

Onsdag 19. september 2018

Kl. 8.30-12.15

  

Modul 4 – Anni Haraszuk

Uge 38

Onsdag 19. september 2018

Kl. 12.45-16.30

 

Modul 5+6 – Anni Haraszuk og Per Bergfors

Uge 41

Onsdag 10. oktober 2018

Kl. 8.30-16.30

 

Modul 7 – Bestyrelsens digitale dagsorden (underviser TBA)

Uge 45

Onsdag 7. november 2018

Kl. 8.30-16.30

 

Modul 8 – Anni Haraszuk & Per Mikkelsen

Uge 46

Onsdag 14. november 2018

Kl. 8.30-16.30

 

Modul 9 – Eksamen – Anni Haraszuk og Michael Gaarmann

Uge 48

Onsdag 28. november 2018

Kl. 8.30-14.00

Kontakt

Frederik Nellemann Uddannelseschef MBA og Bestyrelse

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, så er du altid velkommen til at kontakte vores uddannelseschef.

Telefon: 23214604 E-mail: fbn@brock.dk
Julie Keldsbo Rasvig Programkoordinator

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, så er du altid velkommen til at kontakte vores programkoordinator.

Telefon: 23214686 E-mail: jkr@brock.dk

Start 11. september 2018 Bestyrelsesuddannelsen efterår 2018