Lærepladssøgning

På Niels Brocks grundforløb får du de kompetencer, som morgendagens arbejdsmarked efterspørger. Vi har mange dygtige elever inden for områderne kontor, detail, handel og event, som brænder for at gøre en forskel i en virksomhed. Det er vigtigt, at den uddannelsesretning, som du har valgt via dit kvalificerede grundforløb, stemmer overens med den læreplads/speciale, som en arbejdsgiver udbyder. Eksempelvis med retningen kontor på dit grundforløb, vil du kunne søge de specialer, der er nævnt i kolonnen "kontorspecialer".

To forskellige uddannelsesretninger

Praktiske oplysninger

Tilmeld dig på www.brock.praktikservice.dk og opret en elevprofil (virker bedst i Firefox, Chrome og Safari). Herefter vil du modtage mail med stillingsopslag indenfor de(n) uddannelsesretning(er), som du afkrydser ved profiloprettelsen. Derudover vil du også modtage mails direkte fra os med stillingsopslag, som vi formidler direkte til Niels Brock elever. Du kan altid afmelde mail og slette din profil på brock.elevplads.dk, når du har fået en elevplads.

Andre relevante steder, du kan finde elevstillingsopslag, kan være praktikpladsen.dk og elevplads.dk. Det kan anbefales mindst en gang om ugen at tjekke diverse jobsites for mulige elevstillinger, som du kan være interesseret i. 

Hvis du er nysgerrig eller gerne vil søge andet end opslåede stillinger, så kan du blandt andet kigge på Praktikpladsen. Her vil du kunne finde forskellige oversigter over godkendte virksomheder og virksomheder, hvor elevansættelsen udløber inden for de næste 6 måneder. 

Har du brug for inspiration til din ansøgning eller CV, så kig nærmere her.

Du har som Niels Brock elev mulighed for at tage din skoleoplæringstid hos en virksomhed i udlandet. Niels Brock samarbejder med PIU-sekretariatet, der hjælper med godkendelse af skoleoplæringssted i udlandet og udfærdigelse af elevkontrakt. Har du spørgsmål til krav og proces omkring skoleoplæring i udlandet, eller ønsker du allerede at etablere en elevplads i udlandet, så kontakt straks din lokale skoleoplæringsvejleder på Niels Brock. Så vil din skoleoplæringsvejleder etablere kontakten til PIU-sekretariatet og du vil få glæde af de støttemuligheder og hjælp det giver. 

Din elevkontrakt med en arbejdsgiver hedder en uddannelsesaftale. Det er en bestemt standardformular, som sikrer dit uddannelsesforløb. På denne uddannelsesaftale skal der noteres, hvilket speciale, som ansættelsen drejer sig om. Herudover skal der også noteres en specifik overenskomst, som din elevansættelse mindst skal følge. 

Uddannelsesaftalen skal indsendes og registreres på den handelsskole, som du skal tilknyttes. Undervejs i din skoleoplæringstid vil du skulle på enkelte skoleperioder. Typisk 6-13 uger i alt i løbet af din elevtid - afhængig af hvilket speciale, det drejer sig om. 

Består du et grundforløb på Niels Brock indenfor retningerne kontor, handel eller detail, så vil der være mulighed for optagelse i et skoleoplæringscenter i tilfælde af, at du ikke har fundet en elevplads. Der er en række betingelser for optagelse. Du skal blandt andet have tilmeldt dig og deltaget i et obligatorisk informationsmøde om skoleoplæring, der ligger i slutningen af dit grundforløb.

Niels Brock udbyder ikke selv skoleoplæring, men samarbejder med Køge Handelsskole og UNord. Bor du tættere på et andet skoleoplæringscenter end disse to, og de udbyder den retning, som du har, er det muligt for dig at søge optagelse til det sted. Det er dog vigtigt, at du stadig har tilmeldt dig og deltaget i det obligatoriske skoleoplæringsinformationsmøde via Niels Brock. 

Kontakt

Lærepladsservice

Har du spørgsmål til lærepladsgodkendelse?

E-mail: lps@brock.dk