Dansk A

Hhx-dansk er kendetegnet ved også at inddrage erhvervsfaglige og merkantile vinkler i undervisningen. Et bestået dansk A er obligatorisk til videregående universitetsuddannelser og grundlæggende for at kunne udvikle sine skriftlige og mundtlige udtryksfærdigheder. Kurset udbydes i København eller som fjernundervisning og kan læses af både GSK-kursister.  

DIG_pige_laeser_sofa.jpg
Om faget

Dansk A er et fag, der gennem tekstanalyse og tekstproduktion udvikler din kreative og kritiske sans for sprog, litteratur og medier. Dine analytiske evner får du brugt gennem næranalyse af alt fra sværmerisk romantisk litteratur til moderne reklamekampagner. Gennem mundtlig og skriftlig tekstproduktion øver du dig i kreativ og kritisk brug af dansk sprog, litteratur, medier, så du kan udtrykke dig nuanceret og argumenterende både mundtligt og skriftligt.

Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i hhx bekendtgørelsen her. 

GSK - Dansk B-A - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • Ej SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse, EUX 1. del eller en erhvervsuddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her.

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse statskundskab på KU, som har dansk A som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget, hvis du har gennemført dansk B eller tilsvarende. Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (dansk B), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen.

Dansk A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Til den mundtlige eksamen trækker du et spørgsmål med en eller flere ukendte tekster, som er tilknyttet de forløb, du har været igennemDen skriftlige eksamen er en eksamen i kendte genrer, men med udgangspunkt i ukendte tekster. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. Den skriftlige eksamensdato kan du se ved tilmelding. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer.

Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer. Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.