Engelsk B-niveau

Har du brug for engelsk B-niveau for at komme ind på dit drømmestudie? Så kan du supplere din studentereksamen med et GSK-kursus i engelsk B. Udover at få adgang til en lang række videregående uddannelser, så forbedrer du din sproglige forståelse, lærer om engelske kulturer og samfund og bliver bedre til at udtrykke dig, både mundtligt og skriftligt. Faget undervises efter EUX bekendtgørelsen og er derfor tonet mod handelskorrespondence, hvis du overvejer at søge ind på CBS. 

Du kan læse faget i København eller online. Kurset kan læses af både GSK og SOF kursister. På siden her kan du læse mere mere om faget og finde praktiske informationer om tilmelding til engelsk B-supplering.

 

NielsBrock_2018-01-1810797.jpg
Formål og undervisning

Formålet med engelsk B er at blive bedre til at både tale og skrive engelsk. I undervisningen arbejder du med en bred vifte af forskellige genrer og du vil lære om engelsksproget kultur, historie og samfundsforhold. Omdrejningspunktet er ældre som nyere tekster - og du vil blandt andet lære om Commonwealth og hvordan Britania blev til Brexit. Herudover er der fokus på The American Dream, Black America og engelsk som handelssprog. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i EUX bekendtgørelsen her. 

GSK - Engelsk C-B - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • Ej SU-berettiget

GSK - Engelsk B - Dag - November

Start- og slutdato: 1. november 2021 - 26. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Engelsk B afsluttes med både en skriftlig eksamen og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. Den skriftlige eksamensdato kan du se ved tilmelding. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.