Fysik B

Fysik B åbner mange døre til spændende videregående uddannelser. Du skal blandt andet have haft fysik på B-niveau, hvis du gerne vil læse idræt, har ambitioner om at gøre karriere som tandlæge eller vil søge ind på en af de mange spændende uddannelser på DTU. Når du tager fysik B supplering på Niels Brock GSK, så får du en grundviden, som gør dig klar til at fortsætte på en videregående uddannelse – og så får du mulighed for at læse i vores helt nye science-laboratorium i København. På fysik B bliver du blandt andet klogere på forskellige teorier, modeller og eksperimenter, og så lærer du at begå dig i et laboratorium. Du kan vælge mellem supplering fra 0 til B eller C til B. Læs mere om fysik B enkeltfag herunder og tilmeld dig allerede nu.

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

HHX DIG_dreng_pige_glas_science
Formål og undervisning

Formålet med fysik B supplering er at styrke dine kompetencer inden for fysikkens verden. Du lærer blandt andet at identificere og opstille modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge. Fysik er nemlig et middel til at forstå verden gennem begreber og modeller.På Fysik B får du kendskab til et bredt udvalg af fysiske modeller og arbejder med forskellige eksperimenter, og du lærer at forklare fysiske processer og fænomener. Det kan fx være, de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb. Du bliver desuden i stand til at opstille og udføre egne fysiske eksperimenter og til at analysere og beskrive dine resultater. Fysik B undervises efter STX bekendtgørelsen. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i STX bekendtgørelsen her. 

GSK - Fysik 0-B - Online med et ugenligt fremmøde

Start- og slutdato: 4. september 2023 - 24. november 2023
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2023 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

Fysik C til B - Nørrebro Gymnasium

Start- og slutdato: 3. juli 2023 - 4. august 2023
Praktisk info: Undervisningen foregår mandag til fredag - i tidsrummet mellem kl. 8.30-15.30
Eksamensperiode: Eksamen afholdes i uge 32 (7-11/8-2023)
Sted: Nørrebro Gymnasium: Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583 1826, mail: nbgym@nbgym.dk
  • SU-berettiget
  • GSK/SOF
Læs mere

Undervisning og eksamen foregår hos Nørrebro Gymnasium – spørgsmål angående studie-og su-vejledning, herunder specialpædagogisk støtte, skal rettes direkte til Nørrebro Gymnasium.

Kontakt oplysninger til Nørrebro Gymnasium: Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583 1826, mail: nbgym@nbgym.dk

Fysik C til B – Nørrebro Gymnasium

Start- og slutdato: 14. august 2023 - 4. december 2023
Praktisk info: Undervisningen foregår mandag og onsdag aften fra kl. 17.00 til 21.00
Eksamensperiode: Eksamen afholdes i december 2023
Sted: Nørrebro Gymnasium: Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583 1826, mail: nbgym@nbgym.dk
  • GSK/SOF
Læs mere

Undervisning og eksamen foregår hos Nørrebro Gymnasium – spørgsmål angående studie-og su-vejledning, herunder specialpædagogisk støtte, skal rettes direkte til Nørrebro Gymnasium.

Kontakt oplysninger til Nørrebro Gymnasium: Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583 1826, mail: nbgym@nbgym.dk

Praktiske oplysninger

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Fysik B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Eksamen foregår med fysisk tilstedeværelse i København.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning i Niels Brocks lokaler på Nørre Voldgade 34.  

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Online-undervisningen er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca. 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online. Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind i dit rum på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk mindst hver syvende dag, og derudover sørge for at aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv. At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid.

 

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen. GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker. Derfor er det vigtigt, at du meddeler Niels Brock, hvis du i en kortere periode ikke kan være studieaktiv, eller hvis du ikke ønsker at tage kurset alligevel.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.