Fysik B

Fysik B åbner mange døre til spændende videregående uddannelser. Du skal blandt andet have haft fysik på B-niveau, hvis du gerne vil læse idræt, har ambitioner om at gøre karriere som tandlæge eller vil søge ind på en af de mange spændende uddannelser på DTU. Når du tager fysik B supplering på Niels Brock, så får du en grundviden, som gør dig klar til at fortsætte på en videregående uddannelse – og så får du mulighed for at læse i vores helt nye science-laboratorium i København. På fysik B bliver du blandt andet klogere på forskellige teorier, modeller og eksperimenter, og så lærer du at begå dig i et laboratorium. Læs mere om fysik B enkeltfag herunder og tilmeld dig allerede nu.

DIG_dreng_pige_glas_science.jpg
Formål og undervisning

Formålet med fysik B supplering er at styrke dine kompetencer inden for fysikkens verden. Du lærer blandt andet at identificere og opstille modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge. Fysik er nemlig et middel til at forstå verden gennem begreber og modeller.På Fysik B får du kendskab til et bredt udvalg af fysiske modeller og arbejder med forskellige eksperimenter, og du lærer at forklare fysiske processer og fænomener. Det kan fx være, de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb. Du bliver desuden i stand til at opstille og udføre egne fysiske eksperimenter og til at analysere og beskrive dine resultater. Fysik B undervises efter STX bekendtgørelsen. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i STX bekendtgørelsen her. 

Fysik C til B

Start- og slutdato: 5. juli 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Mandag til fredag - daghold - fra kl. 8.30 til 15.30
Sted: hos Nørrebro Gymnasium, Titangade 13 A, 2200 København N
  • SU-berettiget
Læs mere

Undervisningen finder sted hos Nørrebro Gymnasium, Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583-1826, mail: nbgym@nbgym.dk

For studievejledning, SU, eksamen og øvrige oplysninger se på Nørrebro Gymnasium – www.nbgym.dk

GSK - Fysik 0-B - Dag - September

Start- og slutdato: 13. september 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. november 2021 kl. 00:00
  • SU-berettiget

Fysik C til B

Start- og slutdato: 16. august 2021 - 1. december 2021
Praktisk info: Undervisning mandag og onsdag aften fra kl. 17.00-21.05
Eksamensperiode: Kontakt Nørrebro Gymnasium
Sted: Nørrebro Gymnasium, Titangade 13 A, 2200 København N
  • GSK/SOF
Læs mere

Undervisningen finder sted hos Nørrebro Gymnasium, Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583-1826, mail: nbgym@nbgym.dk

For studievejledning, SU, eksamen og øvrige oplysninger se på Nørrebro Gymnasium – www.nbgym.dk

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Fysik B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.