Kemi B

Mangler du kemi på B-niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse? Så kan du tage det som GSK enkeltfag på Niels Brock og blive klar til at søge ind på bare 3 måneder. På Kemi B supplering bliver du bekendt med kemiens fagsprog og lærer begreber, beregninger og eksperimentelle moder, som du kan bruge på din videregående uddannelse. Undervisningen foregår i vores helt nye sciencelokale, tæt på Nørreport station.

Du kan både tage kemi B som GSK enkeltfag på vores daghold og eftermiddagshold. For mange af vores GSK-studerende gør det, det lidt lettere at passe suppleringsfag ind i en travl hverdag. Så længe du kan tilmelde dig kemi B supplering, er der plads – så vent ikke med at søge.

DIG_dreng_pige_science.jpg
Om faget

Læs kemi B som GSK i København og opnå et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder. Kemi B undervises efter STX bekendtgørelsen. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i STX bekendtgørelsen her. 

GSK - Kemi C-B - Dag - Oktober

Start- og slutdato: 4. oktober 2021 - 25. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Kemi B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.