Matematik A

Matematik A giver dig forudsætninger for at starte på f.eks. en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, tekniske universitetsuddannelser, medicinstudiet, økonomistudiet m.fl. Formålet med matematik A (hhx) er at styrke dine kompetencer indenfor abstraktion, logisk tænkning og matematiske ræsonnementer. Vi kommer til at arbejde med både en teoretisk og en anvendelsesorienteret tilgang. Faget har berøringsflader med både samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Matematikken på hhx (højere handelseksamen) adskiller sig fra stx særligt ved et større fokus på finansiel regning, og hvordan man kan anvende matematisk teori inden for økonomisk videnskab. Bemærk, at vi kun udbyder dobbelt forløb i København, hvis du skal højne dit niveau fra matematik C. Kurset kan læses af både GSK og SOF kursister. Matematik A kan også læses online. 

DIG_tre_unge_indgang.jpg
Om faget

Hhx-matematik kan være særligt relevant for dig, der ønsker at tage en videregående uddannelse inden for det økonomiske og samfundsvidenskabelige område.

Formålet med matematik A (hhx) er at styrke dine kompetencer indenfor abstraktion, logisk tænkning og matematiske ræsonnementer. Vi kommer til at arbejde med både en teoretisk og en anvendelsesorienteret tilgang. Hhx-matematikken har især berøringsflader med både samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder. 

Hovedemnet på matematik A er arbejdet med matematisk analyse, som omfatter differential- og integralregning, herunder løsning af differentialligninger. Herudover arbejder vi med sandsynlighedsregning og statistisk hypotesetest, vektorregning og kvadratiske funktioner. 

Matematik A giver dig forudsætninger for at starte på f.eks. en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, tekniske universitetsuddannelser, CBS, medicinstudiet, økonomistudiet m.fl. Indgangsniveauet forudsætter afsluttet B-niveau.

Vi starter med repetition af centralt C og B-stof som f.eks. lineær programmering, finansiel regning og differentialregning, da det kan være længe siden du har arbejdet med matematik. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her. 

Matematik B til A - EUC Næsted

Start- og slutdato: 5. juli 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Dag undervisning fra kl. 8.30-15.30
Eksamensperiode: Oplyses af EUC Næstved
Sted: EUC Næstved, Jagtvej 2, 4700 Næstved
Læs mere

Undervisning og eksamen foregår hos EUC Næstved – spørgsmål angående studie-og su-vejledning, herunder specialpædagogisk støtte, skal rettes direkte til dem.

 

Kontaktoplysninger: EUC Næstved, Jagtvej 2G, 4700 Næstved, mail: lant@eucsj.dk – att.: Louise Anthoni.

GSK - Matematik B-A - Dag - Juli

Start- og slutdato: 5. juli 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 4.-27. august 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. juli 2021 kl. 00:00
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Dag - Juli

Start- og slutdato: 12. juli 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 4.-27. august 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. juli 2021 kl. 00:00
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Aften (August)

Start- og slutdato: 17. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Aftensundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. november 2021 kl. 00:00
  • Ej SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - online

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. november 2021 kl. 00:00
  • Ej SU-berettiget

GSK - Matematik C-A - Dag - September

Start- og slutdato: 13. september 2021 - 30. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 30. november 2021 kl. 00:00
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Eftermiddag - Oktober

Start- og slutdato: 4. oktober 2021 - 25. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 25. november 2021 kl. 00:00
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Formiddag - Oktober

Start- og slutdato: 4. oktober 2021 - 25. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 25. november 2021 kl. 00:00
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Dag - November

Start- og slutdato: 1. november 2021 - 26. november 2021
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 1.-22. december 2021
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
Tilmeldingsfrist: 26. november 2021 kl. 00:00
  • SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse medicin på KU, som har matematik A som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på matematik B til A, hvis du har gennemført matematik B.  Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (matematik B), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Matematik A afsluttes med både en skriftlig eksamen og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. Den skriftlige eksamensdato kan du se ved tilmelding. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. 

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.