Matematik A

Matematik A giver dig forudsætninger for at starte på f.eks. en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, tekniske universitetsuddannelser, medicinstudiet, økonomistudiet m.fl. Formålet med matematik A (hhx) er at styrke dine kompetencer indenfor abstraktion, logisk tænkning og matematiske ræsonnementer. Vi kommer til at arbejde med både en teoretisk og en anvendelsesorienteret tilgang. Faget har berøringsflader med både samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder. 

Bemærk, at vi kun udbyder dobbelt forløb i København, hvis du skal højne dit niveau fra matematik C. Kurset kan læses af både GSK og SOF kursister. Matematik A kan også læses online. 

Matematik B til A

Start- og slutdato: 13. juli 2020 - 3. august 2020
Praktisk info: Mandag til fredag, daghold, fra kl. 08:30-15:30
Eksamensperiode: Fra d. 4. til d. 28. august 2020. Den skriftlige eksamen afholdes d. 17. august 2020, kl. 9.00, og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Eksamensperioden er fra d. 4. til d. 28. august 2020.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 17. august 2020, kl. 9.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 18. august 2020 - 3. december 2020
Praktisk info: Tirsdag og torsdag aften – fra kl. 17.00 til 21.05
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00, og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K.
 • Ej SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt

Matematik B til A - online

Start- og slutdato: 24. august 2020 - 27. november 2020
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00, og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
 • Ej SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik C til A

Start- og slutdato: 14. september 2020 - 27. november 2020
Praktisk info: Mandag til fredag – formiddagshold – fra kl. 08.30 til 13.50. Forløbet varer ca. 11 uger.
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00, og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

 

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

 Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 5. oktober 2020 - 26. november 2020
Praktisk info: Mandag til fredag – formiddagshold – fra kl. 08.00 til 11.15
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00, og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K.
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

 

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

 

Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

 

Matematik B til A

Start- og slutdato: 5. oktober 2020 - 26. november 2020
Praktisk info: Mandag til fredag – eftermiddagshold – fra kl. 13.00 til 16.20
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00, og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K.
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

 

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

 Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 2. november 2020 - 27. november 2020
Praktisk info: Mandag til fredag – daghold – fra kl. 08.30 til 15.30
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00, og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K.
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Fra d. 1. december til d. 18. december 2020.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 14. december 2020, kl. 9.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse medicin på KU, som har matematik A som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på matematik B til A, hvis du har gennemført matematik B.  Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (matematik B), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Matematik A afsluttes med både en skriftlig eksamen og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. Den skriftlige eksamensdato kan du se ved tilmelding. 

 Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

SU

Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede. Du kan se mere om kurserne her. [Link til udbud]