Matematik A

Matematik A giver dig forudsætninger for at starte på f.eks. en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, tekniske universitetsuddannelser, medicinstudiet, økonomistudiet m.fl. Formålet med matematik A (hhx) er at styrke dine kompetencer indenfor abstraktion, logisk tænkning og matematiske ræsonnementer. Vi kommer til at arbejde med både en teoretisk og en anvendelsesorienteret tilgang. Faget har berøringsflader med både samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder. 

Bemærk, at vi kun udbyder dobbelt forløb i København, hvis du skal højne dit niveau fra matematik C. Kurset kan læses af både GSK og SOF kursister. Matematik A kan også læses online. 

DIG_tre_unge_indgang.jpg
Om faget

Formålet med matematik A (hhx) er at styrke dine kompetencer indenfor abstraktion, logisk tænkning og matematiske ræsonnementer. Vi kommer til at arbejde med både en teoretisk og en anvendelsesorienteret tilgang. Hhx-matematikken har især berøringsflader med både samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder. 

Hovedemnet på matematik A er arbejdet med matematisk analyse, som omfatter differential- og integralregning, herunder løsning af differentialligninger. Herudover arbejder vi med sandsynlighedsregning og statistisk hypotesetest, vektorregning og kvadratiske funktioner. 

Matematik A giver dig forudsætninger for at starte på f.eks. en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, tekniske universitetsuddannelser, CBS, medicinstudiet, økonomistudiet m.fl. 

Indgangsniveauet forudsætter afsluttet B-niveau. 

Vi starter med repetition af centralt C og B-stof som f.eks. lineær programmering, finansiel regning og differentialregning, da det kan være længe siden du har arbejdet med matematik. 

Matematik C til A

Start- og slutdato: 15. februar 2021 - 29. april 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til fredag – daghold – fra kl. 8.30 til 14.40
Eksamensperiode: Fra d. 20. maj 2021 til d. 11. juni 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 20. maj 2021 til 11. juni 2021.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 26. maj 2021, kl. 9.00-14.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

 

Matematik B til A

Start- og slutdato: 15. februar 2021 - 29. april 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til fredag – morgen hold – fra kl. 8.30 til 10.55
Eksamensperiode: Fra d. 20. maj 2021 til d. 11. juni 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 20. maj 2021 til 11. juni 2021.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 26. maj 2021, kl. 9.00-14.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 1. marts 2021 - 29. april 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til fredag – morgen hold – fra kl. 8.30 til 11.45
Eksamensperiode: Fra d. 20. maj 2021 til d. 11. juni 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 20. maj 2021 til 11. juni 2021.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 26. maj 2021, kl. 9.00-14.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 1. marts 2021 - 29. april 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til fredag – eftermiddags hold – fra kl. 12.15 til 15.30
Eksamensperiode: Fra d. 20. maj 2021 til d. 11. juni 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 20. maj 2021 til 11. juni 2021.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 26. maj 2021, kl. 9.00-14.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 1. marts 2021 - 29. april 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til fredag – eftermiddags hold – fra kl. 14.15 til 17.30
Eksamensperiode: Fra d. 20. maj 2021 til d. 11. juni 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Eksamensperioden er fra d. 20. maj 2021 til 11. juni 2021

Den skriftlige eksamen afholdes d. 26. maj 2021, kl. 9.00 - 14.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 12. april 2021 - 7. maj 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til fredag – daghold – fra kl. 8.30 til 15.30
Eksamensperiode: Fra d. 20. maj 2021 til d. 11. juni 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 20. maj 2021 til 11. juni 2021.

Den skriftlige eksamen afholdes d. 26. maj 2021, kl. 9.00-14.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 12. april 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: Fra d. 4. august 2021 til d. 27. august 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Online
 • Ej SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 4. august 2021 til d. 27. august 2021.

 

Den skriftlige eksamen afholdes d. 17. august 2021, kl. 9.00-14.00 og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 12. april 2021 - 7. maj 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til torsdag – eftermiddags hold – fra kl. 12.30 til 19.30
Eksamensperiode: Fra d. 20. maj 2021 til d. 11. juni 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Fredag er virtuel undervisning.

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads - så vent ikke med at søge.

Eksamensperioden er fra d. 20. maj 2021 til 11. juni 2021

Den skriftlige eksamen afholdes d. 26. maj 2021, kl. 9.00 - 14.00.

Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 5. juli 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til fredag – daghold – fra kl. 8.30 til 15.30
Eksamensperiode: Fra d. 4. august 2021 til d. 27. august 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 4. august 2021 til d. 27. august 2021. 

 

Den skriftlige eksamen afholdes d. 17. august 2021, kl. 9.00-14.00 og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Matematik B til A

Start- og slutdato: 12. juli 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Undervisning mandag til fredag – daghold – fra kl. 8.30 til 15.30
Eksamensperiode: Fra d. 4. august 2021 til d. 27. august 2021 – se yderligere oplysninger under punktet; Læs mere
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K
 • SU-berettiget
 • GSK/SOF
Læs mere

Så længe du kan tilmelde dig holdet, er der plads – så vent ikke med at søge.

 

Eksamensperioden er fra d. 4. august 2021 til d. 27. august 2021.

 

Den skriftlige eksamen afholdes d. 17. august 2021, kl. 9.00-14.00 og den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt.

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse medicin på KU, som har matematik A som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på matematik B til A, hvis du har gennemført matematik B.  Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (matematik B), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Matematik A afsluttes med både en skriftlig eksamen og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. Den skriftlige eksamensdato kan du se ved tilmelding. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

SU

Vores fremmødekurser, som foregår om dagen, er SU-berettigede, hvorimod vores aftenkurser og onlinekurser ikke er SU-berettigede.