EUD online detail

Vil du gerne arbejde i butik, en modebutik, en sportsbutik, et supermarked eller en specialbutik indenfor sko, smykker, eller noget helt andet? Har du lyst til at hjælpe dine kunder og yde en fantastisk service? Eller drømmer du måske om at få din helt egen butik en dag? På uddannelsen lærer du om kundebetjening og hvad en god service er. Du lærer også om indkøb, lagerstyring, regnskaber og bogføring. Du skal også arbejde med segmentering, og butikkens målgruppe, kundegrundlag, konkurrenter og blive skarp til personligt salg og markedsføring både på de traditionelle og de sociale medier. Hvis dette er lige dig, så tilmeld dig herunder.

EUD_butik_sko_dreng.jpg
Karrieren starter online

Med en SU-berettiget 20 ugers uddannelse indenfor Detail er dine muligheder åbne for at få en karriere indenfor personlig salg og kundeservice i butikker som f.eks. Bianco, Skoringen, Jack&Jones, Vero Moda, Only, Pieces, thansen, BR, Sportsmaster, Intersport, Pilgrim, Ikea og mange andre danske detail butikker. Vi starter næsten hver eneste mandag året rundt. Find det tidspunkt der passer dig og tilmeld dig herunder.

Start 23. august 2021

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 28. januar 2022
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 18. august 2021 kl. 12:00

Start 6. september 2021

Start- og slutdato: 6. september 2021 - 11. februar 2022
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 1. september 2021 kl. 12:00

Start 20. september 2021

Start- og slutdato: 20. september 2021 - 4. marts 2022
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 15. september 2021 kl. 12:00

Start 4. oktober 2021

Start- og slutdato: 4. oktober 2021 - 18. marts 2022
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 29. september 2021 kl. 12:00

Start 1. november 2021

Start- og slutdato: 1. november 2021 - 15. april 2022
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 27. oktober 2021 kl. 12:00

Start 15. november 2021

Start- og slutdato: 15. november 2021 - 29. april 2022
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 10. november 2021 kl. 12:00

Start 29. november 2021

Start- og slutdato: 29. november 2021 - 13. maj 2022
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 24. november 2021 kl. 12:00

Om uddannelsen

EUD online detail er et grundforløb for dig der gerne vil have mulighed for at tage din EUD detail erhvervsuddannelse hjemmefra. Du er ikke bundet af et skoleskema, da al undervisning foregår online. Alt du behøver er en computer og en internetforbindelse. Bøger, undervisning, aflevering af opgaver, fremlæggelser og eksamen kører 100 % online, hvor du blot logger dig på via din computer. Det gennemgående tema er iværksætteri, og forløbet afsluttes med to eksaminer. Du kan starte på din uddannelse helt uden at have styr på IT, det lærer vi dig hen ad vejen.

Praktiske oplysninger

Med en EUD online detail har du samme muligheder som hvis du havde læst EUD detail på et almindeligt fysisk EUD-forløb. EUD online detail er tilrettelagt for dig der ikke har mulighed for at møde fysisk op til undervisningen i København. Forløbet er bygget sådan, at det hjælper dig i gang med din virksomhedsidé hvis du vil være iværksætter indenfor detail, eller forbereder dig til to års praktikforløb i en butik efter 20 uger. 

Niels Brock har udbudt online forløb siden 2010, og var de første på uddannelsesområdet til at udbyde EUD. Den erfaring bruger vi til at sikre, at du kommer godt og sikkert igennem din uddannelse. Forløbet starter altid med et obligatorisk online opstartsmøde, som bliver afholdt den mandag forløbet starter. Her vil du få en grundig introduktion til forløbet samt møde den kontaktlærer, som personligt vil følge dig gennem uddannelsen helt frem til din eksamen.

Det gennemgående tema i dokumentationsopgaverne er iværksætteri og går i korte træk ud på, at du sammen med din studiegruppe skal åbne din egen fiktive virksomhed - det vil sige: finde på et navn samt et produkt/sortiment, du vil handle med. I hver opgave vil der være en række spørgsmål, som skal besvares ud fra dit valg af virksomhed og studieretning.

Forløbet afsluttes med to eksaminer: en grundfagseksamen i enten dansk, engelsk, it, virksomhedsøkonomi eller afsætning (faget udtrækkes ca. 14 dage før eksamen), og en eksamen i faget Detail. 

Der er mødepligt til opstartsmødet og til online fremlæggelserne.

Du behøver ikke at have en praktikplads inden du tilmelder dig EUD-forløbet, men praktik er en vigtig del af EUD uddannelsen. Du får lov at prøve kræfter med det rigtige arbejdsliv, samtidig med at du skal lære en masse. I de fleste tilfælde tager praktikken to år, og du får løn i praktikken. På Brock Online er vi specialister i at hjælpe dig med at finde den helt rigtige praktikplads, og vi har et stort netværk af virksomheder der kan hjælpe dig med at få en attraktiv praktikplads.

 

Praktikken begynder efter EUD

Praktikken kan begynde umiddelbart efter et bestået EUD-forløb på 20 uger, men du kan godt vælge at holde en pause mellem forløbet og praktikken. 

 

Sådan søger du praktikplads

Hvis du ikke allerede har en praktikplads når du tilmelder dig EUD skal du selv finde din praktikplads eller vi kan hjælpe dig i gang. Brock Online kan hjælpe dig med at afklare dig i forhold til at finde frem til den helt rigtige stilling for dig, og undervise dig i hvordan du præsenterer dig selv til en samtale. Vi præsenterer dig for ledige stillinger, men det er altid dit ansvar at søge dem.

 

Godkendelse af praktikstedet

Niels Brock skal godkende alle virksomheder, der vil have praktikanter. Uden godkendelsen kan du ikke søge praktikplads i virksomheden.

Spørg skolens studievejledere, hvis du gerne vil i praktik et helt bestemt sted.

 

Løn og arbejdstid

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får elevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie som andre medarbejdere.

 

Adgangskrav

For at læse en 20 ugers EUD online skal du være over 18 år og have bestået GF1, eller du skal have afsluttet folkeskolen og bestået dansk og matematik på mindst 9. klasse niveau.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, der er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din tidligere erhvervserfaring og uddannelse. For at sikre, at du er klar til opstart, er det en fordel at du søger så tidligt som muligt. Umiddelbart efter din tilmelding, bliver du kontaktet af vores studievejleder.

Der er optagelse på EUD online detail i lige uger og du tilmelder dig via tilmeldingslinket her på siden senest onsdag kl. 12:00 for at begynde mandag ugen efter. 

EUD består af 20 ugers grundforløb med undervisning i dansk, engelsk, virksomhedsøkonomi,  afsætning og informationsteknologi (IT) der giver indsigt i virksomhedsdrift. Fagene komplimenterer hinanden, og du vil komme til at afprøve alle fem fag i praksis i din egen øve-virksomhed. Efter de 20 uger kan du søge en to-årig elevplads i en virksomhed indenfor den branche du uddanner dig til. Du vælger, om det uddannelsesspecifikke fag skal handle om detail eller handel. Faget bestemmer den slags elevplads, du kan starte på.

 

Grundfag på EUD

Dansk

Det er vigtigt at du kan formulere dig både mundtligt og skriftligt. Med en EUD 20 ugers uddannelse indgår dansk som et naturligt fag, som skal være med til at forberede dig på din karriere i en dansk virksomhed. Du skal aflevere skriftlige opgaver, og formulere dig ved fremlæggelse af dit arbejde.

Engelsk

Verden bliver mindre og du vil opleve at du kommer til at skulle kommunikere med mennesker fra andre dele af verden. I den forbindelse er engelsk vigtig, og på EUD online kommer du til at arbejde med dit engelsk i forhold til case arbejde der tager udgangspunkt i din øve virksomhed. Du kommer til at arbejde med både mundtlig og skriftlig engelsk.  

Virksomhedsøkonomi

Faget giver dig en forståelse for virksomhedsdrift og hvad der skal til for at udvikle en forretning, der giver overskud. Du vil lære om virksomhedsbudgetter, prissætning i forhold til udgifter og meget mere.

Erhvervsinformatik

Erhvervsinformatik vil fokusere på dine færdigheder og kompetencer inden for det digitale område. I faget skal du udbygge dit kendskab til digitale teknologier fra din hverdag og lære at sætte din viden i spil i en erhvervsfaglig kontekst. Faget vil samtidigt give dig en forståelse for de muligheder, som den stigende digitalisering tilbyder.

Afsætning

Afsætning skal sikre, at du kan få dine eller virksomhedens produkter solgt. Marketing er ofte et brugt navn for faget, men det går faktisk en smule længere. Du vil gennem forløbet lære at analysere, hvad dit produkt kan tilbyde, du lærer at sætte mål og kommunikere korrekt til omverdenen. Gennem forløbet vil du blive indført i markeds- og målgruppeanalyse og vil ende med en viden om, hvordan man markedsfører produkter gennem forskellige kanaler for at ramme ens kunder bedst muligt.

Kontakt

Studiesekretær
Carina Hallas Studiesekretær

Telefon: 33 41 92 02 E-mail: online@brock.dk
Studiesekretær
Nina Christensen Studiesekretær

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: online@brock.dk